Environmental engineering - Warszawa

Environmental engineering - Warszawa

Studia na kierunku environmental engineering w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Environmental engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku environmental engineering

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Environmental engineering stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

16.01.2024

Environmental engineering studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku environmental engineering to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Environmental engineering - Warszawa
Studia na kierunku environmental engineering w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku environmental engineering w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Environmental engineering Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku environmental engineering możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku environmental engineering oferują zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych, które zachodzą w środowisku. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się, w jaki sposób realizować i eksploatować obiekty, a także nauczą się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, gazowe i wodociągowe. Ponadto, poznają tajniki zagadnień z obszaru ekonomiki w inżynierii środowiska, planowania przestrzennego, mechaniki gruntów i geotechniki, gospodarki wodnej i ochrony wód czy budownictwa wodnego.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego i firmach consultingowych. Mogą ubiegać się również o posadę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Ponadto, odnajdą się w firmach zarządzających gospodarką komunalną i ochroną środowiska. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek environmental engineering w Warszawie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku environmental engineering:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Environmental engineering to innowacyjny kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które chciałyby otrzymać rozległą wiedzę z pogranicza nauk ścisłych i wykorzystywać ją w pracach nad bardziej świadomym oraz zrównoważonym projektowaniem procesów w przemyśle energetycznym. Studenci omawianego kierunku będą mieli szansę zarówno na zdobycie wszechstronnego wykształcenia z obszaru nauk przyrodniczych, biologicznych i technicznych, jak i na uzyskanie wielu istotnych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku environmental engineering możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku environmental engineering studenci będą mieli okazję uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie pomiaru i określania wielkości fizycznych, oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, nauczą się również zasad stosowania rysunku technicznego oraz zgłębią tajniki różnego rodzaju procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i interpretację danych, a także planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek environmental engineering:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Studia na kierunku environmental engineering trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Environmental engineering w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku environmental engineering w Warszawie?

Jako absolwent studiów na kierunku environmental engineering będziesz mógł z powodzeniem związać swoją karierę zawodową z pracą w przedsiębiorstwach budowlanych wykonawczych, projektowych czy eksploatacyjnych związanych z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska. Dodatkowo zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na znalezienie zatrudnienia w różnego rodzaju organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku environmental engineering:

 • pracownik instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownik przedsiębiorstw budowlanych, wykończeniowych,
 • pracownik firm doradczych,
 • pracownik biur projektowych,
 • pracownik organizacji działających na rzecz ochrony środowiska.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Environmental engineering Warszawa studia i stopnia

Environmental engineering Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Environmental engineering Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku environmental engineering w Warszawie

Studia II stopnia

Environmental engineering w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Environmental engineering w miastach

Nadchodzące wydarzenia