Inżynieria bezpieczeństwa - Warszawa

Inżynieria bezpieczeństwa - Warszawa

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

12.01.2024

Inżynieria bezpieczeństwa studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Inżynieria bezpieczeństwa - Warszawa
Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 września 2024 r. | Inżynieria bezpieczeństwa Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychWojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Mechaniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT), Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 

Opis kierunku

Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie to jeden z kierunków odpowiadający na wyzwania współczesności. Ten interdyscyplinarny kierunek opiera się na dziedzinach z obszaru inżynierii środowiska, inżynierii lądowej oraz nauk o bezpieczeństwie. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w obszerną wiedzę matematyczną, techniczną, a także w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa. Studenci tego kierunku uczą się między innymi, jak powinna wyglądać świadoma ochrona ludzkości, środowiska naturalnego czy dóbr cywilizacji. Poznają metody projektowania, eksploatowania lub nawet likwidowania obiektów technicznych, by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na otoczenie.

 

Praca po studiach

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa otrzymują szereg specjalistycznych kompetencji, które oparte będą na stabilnej wiedzy teoretycznej czerpiącej z podstawowych zagadnień ścisłych. A co mogą robić po zakończeniu kształcenia? Pracować w nowoczesnym przedsiębiorstwach rozwijających rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Zatrudnienie znajdują w przemyśle przemysłu lotniczego, maszynowym, energetyki jądrowej i konwencjonalnej, a także w chemicznym. Ponadto, absolwenci dobrze odnajdą się w firmach zajmujących się ochroną obiektów i infrastruktury, a także monitorowaniem środowiska. Zajmują stanowiska także w jednostkach administracji publicznej i terenowej, a także w biurach konsultingowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że już podczas rekrutacji będziesz musiał wykazać zainteresowanie tego typu dyscyplinami.

Przedmioty, które umożliwią ci znalezienie się na listach osób przyjętych, to przykładowo: matematyka, fizyka, informatyka, dowolnie wybrany język obcy nowożytni. Pamiętaj, że konkurencja jest duża, a na studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dostają się wyłącznie najlepsi.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są stosunkowo młodą propozycją kształcenia wyższego. Stanowi ona odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i na zagrożenia, jakie pojawiają się na drodze zbilansowanego rozwoju technologicznego, który zgodny będzie chociażby z naturalnym ukształtowaniem środowiska. Inżynierią bezpieczeństwa można określić zatem jedną z wielu dyscyplin technicznych, której celem jest przeciwdziałanie tym zagrożeniom i ewentualne ich neutralizowanie.

Inżynieryjne kierunki studiów przeznaczone są na ogół dla osób, które świetnie radzą sobie z opanowywaniem zagadnień ścisłych. Propozycja tego kierunku kształcenia ma charakter interdyscyplinarny, więc już na początku swojej drogi edukacyjnej będzie ci potrzebna wiedza matematyczna, fizyczna, czy nawet geograficzna. Jeśli jesteś zatem osobą, która nie boi się takich intelektualnych wyzwań i chciałbyś w przyszłości dbać o jakość rozwoju technologicznego, który zgodny będzie ze środowiskiem naturalnym, to studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie dostrzegają aktualne tendencje związane chociażby z troską o ochronę naszej planety. Z drugiej strony żyjemy już ze świadomością, że aktualny rozwój technologiczny jest nie do zatrzymania. Dlatego też studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwa będziesz mógł rozpocząć na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Zastanów się, która z tych ofert kształcenia odpowiada bardziej twoim oczekiwaniom.

Kierunki studiów takie jak inżynieria bezpieczeństwa mają bardzo rozbudowane programy kształcenia. Uczelnie w Warszawie starają się bowiem zrobić wszystko, by zapewnić swoim studentom jak najlepsze wykształcenie. W siatce dydaktycznej znajdziesz zatem wiele wykładów i ćwiczeń praktycznych, które obejmować będą zagadnienia takie jak:

  • aspekty bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń i systemów maszynowych
  • identyfikacja materiałów niebezpiecznych

 

Wszelkie te szczegółowe zagadnienia będą mogły być zgłębiane przez studentów po uprzednim rozwinięciu wiedzy i umiejętności z podstawowych dyscyplin ścisłych.

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria bezpieczeństwa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pożarnicza w Warszawie (Inżynieria bezpieczeństwa) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie?

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

Kierunki inżynieryjne doceniane są przez studentów właśnie ze względu na stabilne perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Nikogo nie trzeba przekonywać, że dziś to właśnie absolwenci uczelni wyższych z tytułami inżynierów mają najmocniejszą pozycję na rynku pracy. Dzieje się tak dlatego, że ich wiedza stanowi na ogół fundament umiejętności, które najwyżej cenione są przez pracodawców. Uczelnie w Warszawie robią więc wszystko, by inżynierowie, kończący edukację, mogli znaleźć pracę adekwatną do posiadanego wykształcenia.

Jako specjalista do spraw inżynierii bezpieczeństwa znajdziesz zatrudnienie w różnych odmianach przemysłu – motoryzacyjnym, chemicznym, lotniczym, rolniczym. Czeka na ciebie praca zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Oprócz tego podejmiesz pracę w:

  • firmach, które zajmują się ochroną obiektów i infrastruktury
  • instytucjach ochraniających i monitorujących środowisko
  • jednostkach administracji terenowej

Gdzie studiować na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Warszawa studia i stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Warszawa studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia