Studia II stopnia magisterskie Kraków

Studia II stopnia magisterskie Kraków

Studia II stopnia magisterskie Kraków

Studia magisterskie

w Krakowie 2023

Odkryj studia II stopnia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Kraków (magisterskie)

Studia II stopnia w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Krakowie

Kierunki studiów - Kraków: znaleziono 285

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Advanced materials and nanotechnology II stopnia stacjonarne
Agriculture II stopnia stacjonarne
Amerykanistyka II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Applied informatics II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopnia stacjonarne
Art & design II stopnia stacjonarne
Arteterapia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
Astronomia II stopnia stacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biochemia II stopnia stacjonarne
Biofizyka II stopnia stacjonarne
Biofizyka molekularna i komórkowa II stopnia stacjonarne
Biogospodarka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia stosowana II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and finance management II stopnia stacjonarne
Ceramika II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Chemia medyczna II stopnia stacjonarne
Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Ecology and evolution II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edytorstwo II stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne przetwarzanie informacji II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią II stopnia stacjonarne
Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection II stopnia niestacjonarne
Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt II stopnia stacjonarne
Etyka II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
European studies II stopnia stacjonarne
Europeistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach II stopnia stacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska II stopnia stacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia germańska z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - arabistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - indologia II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - iranistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - japonistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - sinologia II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - turkologia II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska nauczycielska II stopnia stacjonarne
Filologia portugalska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska II stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka II stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim II stopnia stacjonarne
Filologia węgierska II stopnia stacjonarne
Filologia włoska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne
Food engineering II stopnia stacjonarne
Food technology and human nutrition II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geofizyka II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana II stopnia stacjonarne
Geopolityka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoturystyka II stopnia stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
Informatyka analityczna II stopnia stacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna II stopnia stacjonarne
Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy inteligentne II stopnia stacjonarne
Informatyka społeczna II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Infotronika II stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
Intermedia II stopnia stacjonarne
International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
International security and development II stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna II stopnia stacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska II stopnia stacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria medyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria metali II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka improwizowana II stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej II stopnia stacjonarne
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
Judaistyka II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich II stopnia stacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna osób starszych II stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - teksty kultury II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Malarstwo II stopnia stacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka komputerowa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering II stopnia stacjonarne
Media content & creative writing II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
Metalurgia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce II stopnia stacjonarne
Modern business management II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna II stopnia stacjonarne
Muzykologia II stopnia stacjonarne
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna II stopnia stacjonarne
Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
Ogrodnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Performatyka II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa II stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparatystyka II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przekład literacki II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Relacje międzykulturowe II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata II stopnia stacjonarne
Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rosjanoznawstwo II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia azjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia europejskie II stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
Studia polsko - ukraińskie II stopnia stacjonarne
Systemy i urządzenia przemysłowe II stopnia stacjonarne
Sztuka i edukacja II stopnia stacjonarne
Sztuka ogrodowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Środki transportu i logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teatrologia II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa II stopnia stacjonarne
Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem II stopnia stacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zaawansowane materiały i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją II stopnia stacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Krakowie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 35 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 78 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia WSB w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 66 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Krakowska

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Kierunki studiów w Krakowie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Krakowie

Dziś większości młodych osób zależy na kompleksowym podejściu do wykształcenia, dlatego też ukończenie studiów pierwszego stopnia może oznaczać zbyt mało. Polskie ośrodki akademickie przygotowały bardzo szeroką ofertę kształcenia, które może stanowić niejako kontynuację. Najpopularniejszy bowiem model nauki wyższej obejmuje podział na studia I oraz studia II stopnia w Krakowie, jak i we wszystkich innych miastach akademickich.

Studia magisterskie to inaczej studia II stopnia. To dzięki nim będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Mogą stanowić one kontynuację twojego kształcenia ze studiów pierwszego stopnia. Nie jest to jednak jedyna możliwa ścieżka, jaka czeka cię, jeśli wybierzesz kontynuację nauki. Studia magisterskie w Krakowie możesz wybrać także wtedy, jeśli posiadasz dyplom zawodowy ze wcześniejszego etapu nauki i przykładowo potrzebujesz odmiany. Wtedy możesz też rozpocząć naukę na zupełnie innym kierunku. Musisz pamiętać jednak, że czeka cię wyrównanie różnic programowych.

Czas kształcenia na studiach II stopnia również może się różnić w zależności od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Na uniwersytetach trwają one dwa lata, a na politechnikach półtora roku. Przeanalizuj odpowiednio wcześnie swoje oczekiwania i podejmij decyzję zgodną z twoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi na przyszłość.

 

Komentarze (2)

jenny91 odpowiedz

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś realizowała na magisterce taki kierunek, nawet kończąc na pierwszym stopniu inny. Dla przykładu ja robiłam licencjat z ekonomii, a magisterkę już z administracji na WSKZ i nie było żadnego problemu. Dzięki temu poszerzyłam mocno swoją wiedzę, a fakt, ze mogę robić studia online, to tylko dodatkowy plus ;)

MONIKA odpowiedz

Witam jestem po studiach IStopnia Finanse czy magisterkę mogę zrobić pracy socjalnej?