MENEDŻER W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

MENEDŻER W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania

   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

   Menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

   Menedżer w opiece zdrowotnej to propozycja kształcenia podyplomowego, która stanowi odpowiedź na daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które już wykonują obowiązki zawodowe związane z zarządzaniem podmiotami leczniczymi i pragną podnieść swoje kwalifikacje, dostosowując się tym samym do realiów współczesnego rynku usług medycznych.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Menedżer w opiece zdrowotnej to kierunek reprezentujący ofertę studiów podyplomowych. Jak sama nazwa podpowiada studia podyplomowe to poziom kształcenia, na który mogą wejść jedynie osoby, które mają za sobą już pewien etap wyższej edukacji i mogą pochwalić się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej?

   Studia podyplomowe na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej to dwusemestralny proces kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze. Kształcenie umożliwia pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej i budowania wizerunku, jak również zaznajomienie się z najnowszymi trendami w biznesie.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień reprezentujących w szczególności nauki o zarządzaniu oraz obszar prawodawstwa medycznego. Zaznajamiają się między innymi z: zasadami rachunkowości zarządczej w podmiocie leczniczym, zasadami kontraktowania świadczeń medycznych, zagadnieniami prawa pracy i prawa pacjenta, zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, marketingiem usług medycznych czy audytowaniem systemów zarządzania jakością.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej:

   • znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
   • pozyskiwanie środków unijnych
   • odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych
   • formalno- prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej
   • kontrola zarządcza

    

   Ile trwają studia na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej?

   Kształcenie na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej?

   Studia podyplomowe na kierunku Menedżer w opiece zdrowotnej kierowane są przede wszystkim do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, ale również do osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej.

    

   Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)