Mechatronika studia zaoczne Warszawa

Mechatronika studia zaoczne Warszawa

Mechatronika studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Mechatronika - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Mechatronika w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie mechatronika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Ile kosztują studia na kierunku Mechatronika w Warszawie

Podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat za każdy semestr, rok lub wszystkie lata akademickie jednorazowo. W zależności od wybranej uczelni oraz liczby rat, na które zostanie rozłożona płatność, koszt studiowania Mechatroniki może się różnić. Aby zdobyć szczegółowe informację w tej kwestii oraz zapoznać się z ewentualnymi zniżkami i promocjami, należy odwiedzić stronę internetową wybranego ośrodka akademickiego w Warszawie.

 

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Mechatronika w Warszawie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Warszawie

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechatronika w Warszawie

Odpowiadając na potrzeby między innymi maturzystów, dążących do jak najszybszego usamodzielnienia się i podjęcia pracy zawodowej równolegle ze zgłębianiem treści programowej wybranego kierunku na studiach, lub osób, które z innych powodów chciałyby kształcić się weekendowo, niektóre uczelnie w Warszawie postanowiły zaoferować możliwość podjęcia Mechatroniki w trybie niestacjonarnym. Studenci biorący udział w procesie edukacyjnym o zaocznym charakterze, są zobowiązani do uczestnictwa w weekendowych zjazdach, odbywających się zgodnie z terminarzem ustalonym przez daną uczelnię. Nauka w trybie zaocznym może przybierać formę całodziennych lub wieczorowych zajęć i wykładów, odbywających się od piątku do niedzieli.

Studenci, którzy zdecydują się studiować Mechatronikę niestacjonarnie, powinni być uposażeni w duże zasoby determinacji i wytrwałości, aby móc efektywnie przyswajać skoncentrowaną formę treści dydaktycznych. Absolwent może pochwalić się pełnym zestawem wiedzy i umiejętności, możliwych do wykorzystania w pracy na arenie międzynarodowej.

Słowo „mechatronika” powstało przez połączenie „mechaniki” i „elektroniki”. Właśnie to interdyscyplinarne połączenie w najlepszy sposób obrazuje ogólny przedmiot zainteresowania cieszącej się uznaniem nauki, jaką niewątpliwie jest Mechatronika. To dzięki niej przemysł maszynowy na świecie nieustannie się rozwija, większość gospodarstw domowych może być wyposażonych w podstawowe sprzęty elektroniczne, a rozrywka nabiera nowego wymiaru dzięki nieustannie pojawiającym się ulepszeniom i innowacjom.

Zainteresowanie przyszłych studentów zgłębianiem treści kierunkowych, jakie są prezentowane przez Mechatronikę, wynika w głównej mierze z zapotrzebowania dzisiejszego rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych abiturientów tego kierunku. Mechatronika to nie tylko tworzenie kolejnych usprawnień do konsol do gier, ale również wytwarzanie aparatury medycznej, która codziennie ratuje czyjeś życie. Zatem Mechatronika stanowi bardzo atrakcyjną propozycję z punktu widzenia wielu przyszłych studentów, a wytwarzane dzięki niej urządzenia przyczyniają się do tego, że otaczający nas świat jest nieco lepszy.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia inżynierskie na kierunku Mechatronika w Warszawie znajdują złoty środek pomiędzy takimi naukami, jak robotyka, elektronika, informatyka, fizyka, mechanika oraz matematyka. Przedmioty kształcenia wypełnione są zagadnieniami zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi, tworząc idealny zestaw dla każdego fachowca marzącego o przyszłościowym zatrudnieniu. Gruntowne wykształcenie, połączone z twoją ambicją i predyspozycjami kierunkowymi być może przyczynią się do tego, że stworzysz wynalazek, będący na językach ludzi przez kilkaset najbliższych lat. Jako student prawdopodobnie zetkniesz się z takimi przedmiotami, jak:

 • techniki wytwarzania,
 • techniki informatyczne,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • zapis konstrukcji.

 

2. Dla kogo te studia

Studia w Warszawie na kierunku Mechatronika mają praktyczny charakter kształcenia, co oznacza, że najcenniejsze umiejętności pozyskiwane przez studentów odnoszą się do planowania i konstruowania nowoczesnych urządzeń, usprawniania istniejących podzespołów elektronicznych oraz wykazywaniem inicjatywy w procesie kreatorskim. Zatem jeżeli matematyka, fizyka i informatyka to twoje ulubione dziedziny, cechuje cię dobrze rozwinięta wyobraźnia o szerokich horyzontach, żadna z nowinek technologicznych nie jest ci obca, a ponadto chciałbyś rozwijać się w obszarze niezwykle pragmatycznym i dotyczącym technicznych aspektów kształcenia, to Mechatronika prawdopodobnie okaże się kierunkiem skrojonym na miarę twoich potrzeb.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (inżynierskie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i studiów jednolitych. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów

Mechatronika uchodzi za bardzo atrakcyjną propozycję, skierowaną do przyszłych studentów, ponieważ zawiera w sobie takie zagadnienia, które odpowiadają na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zdobycie zaawansowanej wiedzy technicznej, popartej umiejętnościami zdobytymi na warsztatowych zajęciach praktycznych jest gwarantowane przez Mechatronikę w Warszawie. Program studiów może się różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak cechą uniwersalną jest skupienie szczególnej uwagi na przedmiotach ścisłych, takich jak matematyka, fizyka oraz informatyka. Przedmioty te są bazą dla większości wykładanych przedmiotów, obecnych w siatce kształcenia.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechatronika w Warszawie

Studia na kierunku Mechatronika w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Większość istniejących kierunków studiów składa się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Mechatronika nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają profil inżynierski, co oznacza, że studenci po pozytywnym przejściu przez trzy i pół roku kształcenia, otrzymują tytuł inżyniera, potwierdzający posiadanie kompetencji adekwatnych do pełnienia obowiązków zawodowych.

Chcąc poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć wyższy tytuł naukowy, warto rozważyć studiowanie na magisterskich studiach drugiego stopnia, które trwają półtora roku. Pamiętaj, że nie wszystkie uczelnie w Warszawie oferują możliwość studiowania Mechatroniki na pierwszym i drugim stopniu. Przed aplikacją zapoznaj się z regulaminem wybranej wcześniej uczelni.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek mechatronika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Wymagania narzucane przez studia niestacjonarne zwykle są nieco łagodniejsze, niż w przypadku ich stacjonarnych odpowiedników. O przyjęciach zazwyczaj decyduje wtedy kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Warszawie

Każda decyzja, której skutki będą zauważalne w przyszłości, powinna zostać poprzedzona odpowiednio długim namysłem. Zbyt pochopnie wybrany kierunek studiów zamiast satysfkacji, może być źródłem niezadowolenia. Dlatego jeżeli masz zamiar rozpocząć Mechatronikę w trybie niestacjonarnym na jednej z warszawskich uczelni, zastanów się, czy:

 • Przedmioty ścisłe zawsze były twoją mocną stroną,
 • nauczyciele zwykle chwalili twoją ambicję i zaangażowanie w naukę,
 • świetnie orientujesz się w świecie wynalazków i dokonań inżynierów.

 

Jeżeli w twoich myślach nie pojawiło się trzykrotne „tak”, powinieneś raz jeszcze rozważyć, czy studia na kierunku Mechatronika odpowiedzą na twoje potrzeby i zainteresowania. W przeciwnym wypadku zadbaj o przygotowanie do procesu rekrutacyjnego. Kandydaci na uczelnie prywatne zazwyczaj przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, na podstawie doniesionych dokumentów cennych dla procesu aplikacji. Jednak warto być przygotowanym na sytuację, w której chętnych do podjęcia Mechatroniki będzie bardzo wielu. Wówczas uczelnie uruchamiają konkurs świadectw maturalnych, podczas którego brane są pod uwagę wyniki maturalne z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, informatyki oraz języka obcego nowożytnego. Chcąc zyskać pewność możliwości studiowania Mechatroniki, postaraj się o uzyskanie wysokich wyników na egzaminie dojrzałości.

 

Zapisy na studia

Celem zgłoszenia swojej kandydatury do rozpoczęcia Mechatroniki w Warszawie, odwiedź stronę internetową uczelni, której oferta edukacyjna najbardziej cię zainteresowała. Następnie utwórz profil kandydata i uzupełnij go o wymagane dane. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o tym, że twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na Mechatronikę, pozostanie ci terminowe dostarczenie następujących dokumentów:

 • fotografii do legitymacji,
 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią,
 • opcjonalnie zaświadczeń lekarskich.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechatronika w Warszawie

Mechatronika nie bez przyczyny stanowi przedmiot zainteresowania licznego grona świeżo upieczonych maturzystów, uzdolnionych technicznie. Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego, nieustannie rozwijającego się rynku pracy, dla którego działanie specjalistów z tytułem inżyniera jest na wagę złota.

Absolwenci warszawskiej Mechatroniki, niezależnie od trybu jej zgłębiania, znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, kontrolowaniem oraz wytwarzaniem różnorakich układów mechatronicznych, znajdujących zastosowanie w wielu urządzeniach elektronicznych. Zakłady przemysłu elektromaszynowego, transportowego, a nawet medycznego z otwartymi ramionami przyjmą każdego absolwenta Mechatroniki i zapewnią mu korzystne warunki zatrudnienia.

Cały cykl kształcenia, przewidziany dla Mechatroniki w Warszawie, jest nastawiony na przygotowanie przyszłych absolwentów do wytwarzania układów mechatronicznych w lotnictwie, motoryzacji, fabrykach przemysłowych oraz związanych z artykułami gospodarstwa domowego. Co ciekawe, mechatronicy znajdą zatrudnienie w przemyśle medycznym, gdyż obecnie każda z tego typu placówek jest wyposażona w specjalistyczną aparaturę medyczną. Marzący o karierze naukowej absolwenci, postarają się o zdobycie pracy w centrach naukowo-badawczych, ośrodkach związanych z dydaktyką lub laboratoriach testujących materiały usprawniające urządzenia mechaniczne.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechatronika w Warszawie

Techniczne kierunki studiów w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przyszłych maturzystów. Coraz więcej kandydatów decyduje się na podjęcie nauki w trybie niestacjonarnym.

Martyna, studentka pierwszego roku Mechatroniki w Warszawie, mówi:

„Zdecydowałam się na Mechatronikę, ponieważ lubię wyzwania, a to wyjątkowo trudny kierunek studiów. Codziennie zdobywana wiedza i umiejętności dają mi gwarancję, że w przyszłości zdołam prowadzić stabilne finansowo życie. Polecam Mechatronikę każdemu, kto interesuje się technologią.”

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

Komentarze (0)