Budownictwo - Warszawa

Budownictwo - Warszawa

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Budownictwo +

Wydział Inżynierii Lądowej PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 1,5 roku • 4 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.06.2024

Budownictwo studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Budownictwo w Warszawie to 3,5-letnie, 4-letnie lub 4,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi inspektora budowlanego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów czy konstrukcji budowlanych.

Budownictwo - Warszawa
Studia na kierunku budownictwo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia w Warszawie na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia techniczne na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, hydrauliki czy geologii.

W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak np.: geometria wykreślana, podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen, konstrukcje metalowe czy podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie. 

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy i stabilnego zatrudnienia. Wśród zawodów, które student będzie mógł wykonywać po budownictwie, są m.in. inżynier budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przemyśle materiałów budowlanych, ośrodkach doradztwa technicznego, firmach wykonawczych czy jednostkach administracji państwowej związanych z budownictwem.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Budownictwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5400 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PW 113 punktów, na WAT 34 pkt.

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Warszawie

W Warszawie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychWojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT)Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej PW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Uczelni Techniczno - Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

 

Gdzie studiować budownictwo bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 270 miejsc. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5400 zł do 9900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek budownictwo - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, matematyka. budownictwo Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci budownictwa muszą dobrze sobie radzić z różnymi obliczeniami matematycznymi oraz rozumieć zasady i metody projektowania różnorodnych konstrukcji. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu m.in. matematyki, fizyki czy informatyki. Budownictwo jako dziedzina techniczno-przyrodnicza wymaga od kandydatów znajomości zagadnień z dziedzin ścisłych.

 

Budownictwo Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek budownictwo na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia. dowiedz się więcej

 

Budownictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek budownictwo w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo chemię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Budownictwo Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 na kierunek budownictwo uwzględnia takie przedmioty maturalne jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na budownictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Warszawie

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od trzech i pół roku do czterech lat.. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku budownictwo w Warszawie: materiały budowlane, mechanika teoretyczna, prawo budowlane, fizyka budowli, konstrukcje metalowe, metody komputerowe w budownictwie, mechanika konstrukcji

Program kierunku budownictwo w Warszawie przewiduje liczne przedmioty poświęcone podstawowym zagadnieniom inżynierskim. W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznawać będą najważniejsze założenia np.: architektoniczne, geologiczne czy hydrologiczne. Praktyczne zajęcia pozwolą studentom rozwinąć zdolności techniczne – nauczą się odczytywania rysunków technicznych oraz projektowania konstrukcji z różnorodnych materiałów budowlanych.

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do planowania i organizowania robót budowlanych. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu studenci tego kierunku mogą rozwijać się w zakresie nie tylko projektowania, ale również zarządzania czy prowadzenia analiz.

 

Nabywane umiejętności

Budownictwo pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do projektowania i zarządzania procesami budowlanymi. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: planowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te umożliwiają także poznanie m.in. międzynarodowych wymogów obowiązujących w działalności budowlanej oraz ekonomiczne, ekologiczne i prawne aspekty projektowania i realizowania inwestycji budowlanych.

Celem studiów inżynierskich w Warszawie na kierunku budownictwo jest przygotowanie profesjonalistów, którzy gotowi będą do podejmowania zadań związanych m.in. z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz z projektowaniem obiektów żelbetonowych, stalowych i drewnianych. Budownictwo przygotowuje absolwentów kompleksowo np. do wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Absolwenci budownictwa mogą podjąć zatrudnienie np. w biurach projektowych, urzędach związanych z administracją nieruchomościami lub z nadzorem nad procesem budowlanym, a także w instytucjach naukowo-badawczych czy przy budowach wszelkiego typu obiektów budowlanych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą wykorzystać nabyte na studiach kompetencje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na kierunku budownictwo w Warszawie

 

Po jakim profilu na kierunek budownictwo w Warszawie

Budownictwo to wymagający kierunek, dlatego osoby, które planują te studia powinny przemyśleć wybór już na etapie wyboru szkoły średniej. Najbardziej przydatna może okazać się nauka w liceum ogólnokształcącym na profilu matematyczno-fizycznym. Dobra znajomość obu tych dziedzin, będzie kluczowa do zrozumienia zagadnień związanych z budownictwem.

Problemu z odnalezieniem się na studiach z budownictwa w Warszawie, nie powinni mieć absolwenci techników budowlanych. Nauka tam daje podstawowe pojęcie na temat budownictwa, poszerza wiedzę matematyczną i fizyczną, a także daje szanse na zdobycie tytułu technika, który może zaważyć o dostaniu się na studia.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku budownictwo w Warszawie są trudne

Budownictwo w Warszawie jest jednym z kierunków inżynierskich, które uznawane są za jedne z najtrudniejszych. To kierunek stworzony dla osób o umyśle ścisłym, które nie mają problemu z rozumieniem zagadnień fizycznych. Nie mogą też mieć problemu z liczeniem, ponieważ kierunek pełen jest matematyki, będącej podstawą wielu przedmiotów.

Współczesne budownictwo coraz częściej łączy się także z nowoczesnymi technologiami, a to oznacza, że kandydaci nie mogą mieć problemów z poznawaniem i korzystaniem z nowoczesnych narzędzi. Kandydaci wybierający budownictwo muszą mieć na uwadze także to, że studia pełne są wyzwań związanych z wykonywaniem prac projektowych.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na budownictwie w Warszawie

Studia z budownictwa w Warszawie wymagają różnorodnej wiedzy z obszarów matematyki i fizyki. Szczególnie ta pierwsza dziedzina daje się we znaki studentom tego kierunku i to własnie matematyka, najczęściej jest wymieniana jako najtrudniejszy przedmiot na budownictwie w Warszawie.

Do tego grona studenci zaliczają także niektóre przedmioty wprowadzające ich w świat budownictwa, jak: mechanikę budowli, materiały budowlane czy mechanika ogólna. Wymagające są także zajęcia związane z projektowaniem konstrukcji. Poziom trudności przedmiotów zależy jednak od indywidualnch predyspozycji i zainteresowań studenta.

 

Czy studia na kierunku budownictwo w Warszawie to studia z przyszłością

Budownictwo to dziedzina, która nigdy nie stoi w miejscu i stale kreuje nowe trendy. Jest to dziedzina, która coraz częściej korzysta także z nowoczesnych technologii. To zapewnia, że tę branżę czeka przyszłość. Innowacje w budownictwie stwarzają przestrzeń nie tylko dla obecnych, ale przede wszystkim dla przyszłych studentów budownictwa, którzy opanują nowatorskie narzędzia projektowe.

Dynamiczny rozwój sektora budowlanego, inwestycje infrastrukturalne oraz programy mieszkaniowe sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budownictwa. Ten fach wymaga jednak ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i dostosowywania się do aktualnych potrzeb rynku.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na budownictwo w Warszawie

Budownictwo to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów na warszawskich uczelniach. Duża liczba kandydatów sprawia, że nie każdy chętny będzie mógł się dostać na te studia. Aby zwiększyć swoje szanse na wymarzone studia, należy położyć nacisk na naukę przedmiotów ścisłych. Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu dojrzałości z matematyki, czy fizyki.

Nieco krótszą drogę na budownictwo w Warszawie, mogą mieć kandydaci, którzy uczli się w szkole średniej, która pozwoliła na zdobycie stosownego dla kierunku tytułu technika, traktowanego w procesie rekrutacji jako przedmiot dodatkowy. Warto zwrócić uwagę także na olimpiady tematyczne. Finaliści i laureaci m.in.: olimpiady matematycznej czy fizycznej przyjmowani są na studia bez względu na wyniki zdanej matury.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku budownictwo w Warszawie jest matematyka

Matematyka to najważniejszy fundament studiów z budownictwa w Warszawie. Studenci tego kierunku uczestniczą w zajęciach z matematyki przez kilka semestrów. W trakcie zajęć zagłębiają się m.in. w analizę matematyczną, algebrę liniową, czy geometrię.

Matematyka często obecna jest także w przedmiotach skupiających się na budownictwie. Dobra znajomość tej dziedziny ułatwia rozwiązywanie złożonych problemów inżynieryjnych. Matematyka wykorzystywana jest np. w projektowaniu, czy analizie struktur budowlanych.

 

Czy warto iść na budownictwo

Budownictwo jest kierunkiem, który odznacza się praktycznym charakterem kształcenia, co oznacza że oferuje pozyskanie umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku. Ponadto, programy nauczania oferują specjalności, które studenci mogą realizować według zainteresowań oraz planów na przyszłość.

Sprawdź czy warto iść na studia

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Warszawie

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia), lub 1,5 roku, lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź 

Budownictwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier
Jaka praca po budownictwie

Jaka praca po budownictwie

Absolwenci budownictwa mogą szukać zatrudnienia na stanowiskach takich jak np. projektant i wykonawca inwestycji z zakresu budownictwa, specjalista ds. budownictwa w administracji samorządów terytorialnych czy pracownik placówki dystrybucji materiałów budowlanych. Studenci przygotowywani są także do samodzielnego kierowania firmą projektową lub wykonawczą oraz pełnienia funkcji menadżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.
czytaj dalej praca po budownictwie
 
 

Czy trudno jest znaleźć pracę po budownictwie w Warszawie

Absolwenci budownictwa w Warszawie zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Wszystko zależy od umiejętności i wchłoniętej wiedzy. Jedyne problemy ze znalezieniem zatrudnienia może stwarzać lokalizacja. O rozwojową pracę, zdecydowanie łatwiej jest w dużym mieście, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów. Choćby ze względu na dużą liczbę inwestycji publicznych oraz rozwój infrastruktury.

Istotna jest także sytuacja na rynku nieruchomości, która szczególnie dynamicznie rozwija się w przypadku segmentu mieszkaniowego. Poza warunkami zewnętrznymi istotne przy poszukiwaniu pracy jest także doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

 

Ile zarabia się po budownictwie

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się praktyczną wiedzą, dotyczącą między innymi projektowania obiektów i elementów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Kierunek ten cieszy się niesłabnącą popularnością, bowiem umożliwia również pozyskanie umiejętności w jasno określonych specjalizacjach, a to oznacza że osoby kończące naukę i otrzymujące dyplom stają przed wieloma możliwościami i drogami kariery zawodowej.

Absolwentów budownictwa można spotkać między innymi w: biurach projektowych, czy też wykonawstwie obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego lub komunikacyjnego. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2024 roku:

 • inżynier budownictwa – 6000 złotych
 • kierownik budowy – 10000 złotych
 • asystent kierownika budowy – 6000 złotych
 • projektant konstrukcji budowlanych – 8570 złotych
Jak wygląda rekrutacja na budownictwo w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na budownictwo w Warszawie

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 11 tys. kandydatów (o 1735 mniej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni publicznych budownictwo znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 1,1 tys. zgłoszeń - 4 osoby na miejsce).

Budownictwo - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na budownictwo w Warszawie

Budownictwo w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Warszawską aplikowało 1136 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 4 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na budownictwo w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się już przy wyborze przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku budownictwo w Warszawie podczas rekrutacji najczęściej brane są pod uwagę takie przedmioty jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia oraz język obcy. W procesie rekrutacyjnym na niektórych warszawskich uczelniach uwzględniany jest także język polski i geografia.

Jako przedmiot dodatkowy traktowany jest także dyplom zawodowy np.: technika geodety, technika budownictwa, technika dekarstwa czy technika informatyka.

Sprawdź budownictwo Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na budownictwo w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na budownictwo rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Warszawskiej 113 punktów, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 34 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na budownictwo w Warszawie

Po przeliczeniu progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na budownictwo na Politechnikę Warszawską wystarczyło osiągnąć 51% na egzaminach z rozszerzonej matematyki, języka obcego oraz przedmiotu wybranego, w tym przypadku fizyki. Zdając inne przedmioty dodatkowe, wynik powinien być wyższy, ponieważ chemia, informatyka, biologia i geografia mają mniejszy współczynnik wagowy.

Warto jednak pamiętać, że liczba punktów potrzebnych na dostanie się na budownictwo może być większa w zależności od liczby kandydatów. Aby być pewnym dostania się na ten kierunek warto walczyć o jak najlepszy wynik na maturze.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsca na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a rekrutacja na nie odbywa się w ramach limitu miejsc. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 270
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 160
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci wyniki rekrutacji poznać mogą w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Szkoły publikują informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki oraz punktów zdobytych przez kandydatów w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18 lipca 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także formę pośrednią – dokumenty można czasem przekazać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19 do 24 lipca 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować budownictwo

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy zastanawiają się nad Budownictwem mają dość duże pole wyboru uczelni. W stolicy funkcjonuje co najmniej kilka uczelni, które oferują ten kierunek kształcenia, zarówno w formule studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Warszawska

dowiedz się więcej

 

Wśród stołecznych uczelni niepublicznych również można znaleźć kilka ofert kształcenia dotyczących omawianego kierunku. Kandydaci powinni jednak pamiętać o tym, że nauka w niepublicznych szkołach wyższych należy do odpłatnych, a koszt uzależniony jest od konkretnej placówki.

 

Budownictwo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Warszawie

Trzy warszawskie uczelnie publiczne przygotowały ponad 400 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku budownictwo. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 5400 zł do 9900 zł za pierwszy rok studiów.

Budownictwo studia Warszawa - ceny 2024

 • Politechnika Warszawska – 
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 9700 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5400 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 6000 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 8880 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Warszawa studia i stopnia

Budownictwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Warszawa studia stacjonarne

Budownictwo Warszawa studia niestacjonarne

Budownictwo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie ma kierunek Budownictwo w Warszawie opinie?

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Poza tym, obowiązki zawodowe można wykonywać, tak naprawdę, w każdym miejscu na świecie. A studiowanie w Warszawie świetnie do tego przygotowuje.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej 

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia