Prawo kanoniczne studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Prawo kanoniczne, którego nazwa wywodzi się od kanonu jest jedną z najstarszych nauk prawa I obejmuje normy funkcjonujące w poszczególnych kościołach. Studia w tym zakresie trwają pięć lat, co oznacza, że zakończone są pracą magisterską oraz przyznaniem tytułu magistra prawa kanonicznego. Jeżeli zatem religia nie jest dla Ciebie sprawą obojętną I chciałbyś przełożyć Twoje zainteresowania na pracę zawodową to prawo kanoniczne może być kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo kanoniczne? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa kanonicznego w ujęciu metodologicznym, teoretycznym czy etycznym, a także z dziedziny wiedzy dotyczącej aspektów prawno-kanonicznych. Treści podstawowe dotyczące etyki, filozofii prawa czy prawa rzymskiego. Natomiast przedmioty kierunkowe skupiają się na historii kościelnej prawa polskiego, teorii prawa kościelnego, ustroju kościoła oraz wszelkich praw kanonicznych. Przykładowymi przedmiotami są: Normy ogólne prawa kanonicznego, Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze czy Kościelne prawo majątkowe. Jednym zdaniem, staniesz się ekspertem w tej dziedzinie!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo kanoniczne? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako prawnik w kancelariach adwokackich i notarialnych prawnik w instytucjach finansowo-bankowych. Będziesz mógł także pracować w instytucjach kościelnych jako adwokat kościelny, sędzia i notariusz sądu kościelnego, promotor sprawiedliwości w procesach kościelnych czy prawnik instytucji kościelnych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to prawo kanoniczne może być ciekawym kierunkiem dającym Ci przepustkę do kariery zawodowej!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo kanoniczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO KANONICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Prawo kanoniczne stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo kanoniczne stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo kanoniczne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO KANONICZNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo kanoniczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia pochodzenia prawa kanonicznego,
  • pojęć oraz zasad prawnych,
  • historii współczesnych instytucji prawa i prawa kanonicznego, rozumienia pochodzenia i celu oraz zadań normy kanonicznej,
  • dostrzegania oraz rozumienia do działalności ewangelizacyjnej Kościoła,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo kanoniczne?

Prawo kanoniczne przygotowuje miłośników prawa i sprawiedliwości do pracy w charakterze prawników w instytucjach kościelnych, kuriach diecezjalnych i zakonnych, w kancelariach prawnych i kanonicznych, w sądownictwie kościelnym. Tego typu studia prawnicze precyzują zatem dziedzinę prawa, którą student ma i chce się zajmować zawodowo. Kierunek prawo kanoniczne możesz realizować zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast studia zaoczne są płatne, a zajęcia w tym trybie odbywają się w weekendy.

Studenci uczęszczają na szereg niezwykle zajmujących przedmiotów takich jak, chociażby: kościelne prawo majątkowe, prawo wyznaniowe, prawo i procedura administracyjna, prawo rzymskie, prawo rodzinne i opiekuńcze, postępowanie cywilne, kanoniczne prawo karne. Prócz uniwersalnych przedmiotów prawniczych i administracyjnych wiele zajęć dotyczy stricte kościoła i rodziny.

Studenci przygotowywani są do pełnienia zwodu zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, etycznie czy metodologicznie. Potrafią posługiwać się specjalistyczną terminologią i w odpowiedni sposób zaprezentować wyniki prowadzonych badań. Występują publicznie, dzięki czemu ćwiczą elokwencję i erudycję. Zdobywają umiejętności analityczne, interpretacyjne, a także wnioskowania, dzięki czemu z łatwością sporządzają pisma procesowe i potrafią we właściwy sposób odczytać akty prawne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KANONICZNE STUDIA STACJONARNE

PRAWO KANONICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo kanoniczne?

Studia prawnicze w dużej mierze realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. Podobnie jest w przypadku kierunku prawo kanoniczne. Kształcenie odbywa się w ciągu pięciu lat, to jest dziesięciu semestrów, i kończy się obroną pracy magisterskiej. Tytuł magistra umożliwia przystąpienie do egzaminu aplikanckiego (na przykład na sędziego, adwokata czy prokuratora) bądź dalsze kształcenie podyplomowe lub w szkołach doktorskich. Obszerny program kształcenia stawia na kształcenie jednolite i długą praktykę zawodową.

Czas trwania studiów na kierunku prawo kanoniczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KANONICZNE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo kanoniczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo kanoniczne

Absolwent kierunku prawo kanoniczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • prawnik w kancelariach adwokackich i notarialnych,
  • prawnik w instytucjach finansowo-bankowych,
  • adwokat kościelny,
  • notariusz sądu kościelnego,
  • prawnik instytucji kościelnych.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO KANONICZNE

Komentarze (0)