Ochrona środowiska - Warszawa

Ochrona środowiska - Warszawa

Ochrona środowiska - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Ochrona środowiska studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Ochrona środowiska w Warszawie to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ochronie środowiska w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 7680 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie rozpocznie się 8 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Ochrona środowiska Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ekologii, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W trakcie nauki studenci poznają potrzeby środowiskowe wielu ekosystemów oraz uczą się jak wdrażać działania prewencyjne. Absolwenci tego kierunku potrafią projektować i wdrażać technologie oczyszczania wód i powietrza oraz wiedzą jak zarządzać energią. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie z narzędziami, które wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z ochroną przyrody. Są wśród nich urzędy i służby ochrony środowiska, organy kontrolne oraz placówki naukowe.

 

Uczelnie

W Warszawie ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW),  Politechnika Warszawska (Wydział Intalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
 
Specjalności
Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 7680 do 8520 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska  w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, informatyka.

Żeby dostać się na studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy wykazać się doskonałą znajomością biologii, chemii i fizyki podczas egzaminu maturalnego, gdyż są to przedmioty wiodące w procesie rekrutacji dla większości warszawskich uczelni. Warto pamiętać, żeby na bieżąco śledzić aktualne ustalenia poszczególnych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na pychologia w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie lub filozofia. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 5 wymaganych przedmiotów, do których należą język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki), biologia oraz jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka lub informatyka. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia albo geografia. dowiedz się więcej

 

Ochrona środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek ochrona środowiska w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: biologią albo chemię, albo matematykę, albo geografię. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ochronę środowiska w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Warszawie

 • Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Warszawie?

  Jakie przedmioty brane są pod uwagę

  Zanim podejmiesz ostateczną decyzję w kwestii wyboru swojej przyszłej ścieżki kształcenia, a co za tym idzie, także i zawodu, warto, abyś zapoznał się z programem nauczania, oferowanym przez uczelnie w Warszawie oraz systemem rekrutacji, aby cały proces aplikacji nie okazał się przykrą niespodzianką.

  Przedmiotem wiodącymi na studia biologiczne w Warszawie jest, jak sama nazwa wskazuje, biologia. Podobnie jest w przypadku aplikacji na Ochronę środowiska. Następnymi w kolejności przedmiotami, do nauki których warto podejść na poważnie, są chemia oraz fizyka.

  Przyrodnicze kierunki studiów w Warszawie są obecnie jednymi z najchętniej wybieranych kierunków studiów, dlatego warto postarać się o dobre wyniki maturalne lub oceny uzyskane na studiach pierwszego stopnia w przypadku aplikacji na studia magisterskie.

  Laureaci przyrodniczych konkursów przedmiotowych dostaną bilet wstępu na studia w Warszawie na kierunku Ochrona środowiska bez konieczności przystępowania do egzaminu maturalnego z najważniejszych dla tego kierunku przedmiotów rekrutacyjnych.

   

  Proces rekrutacji

  Po otrzymaniu wyników maturalnych i upewnieniu się, że są one wystarczające do rozpoczęcia studiów na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, należy przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez uzupełnienie internetowego formularza o wyniki procentowe przedmiotów wiodących lub oceny ukończenia poprzedniego etapu edukacji na studiach wyższych.

   

  Wymagane dokumenty

  Kiedy przetrwasz najtrudniejszy czas oczekiwania na ostateczny werdykt komisji rekrutacyjnej wybranej uczelni w Warszawie i okaże się, że twoje nazwisko znalazło swoje miejsce na liście przyjętych na Ochronę środowiska, pozostanie ci już tylko najprzyjemniejszy etap rekrutacji, czyli składanie dokumentów.

  Będziesz potrzebował kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do dokumentów o standardowych wymiarach, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, dostępnego do pobrania ze strony internetowej wybranego instytutu.

   

  STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

  kierunki studiów w Warszawie

  studia w Warszawie

   

  OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

  ochrona środowiska studia

  studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

  studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

  zasady rekrutacji na studia

   

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku ochrona środowiska w Warszawie zdobędą kompleksową wiedzę biologiczną i przyrodniczą. Ponadto nauczą się zarządzania środowiskiem naturalnym oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać odnawialne źródła energii oraz wdrażać systemy nowoczesnej gospodarki odpadowej.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego czy w administracji lokalnej i centralnej. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.
 

Program studiów i przedmioty

Z bloku przedmiotów teoretycznych wyniesiesz szeroką wiedzę na temat bioróżnorodności, która pozwoli ci na zrozumienie zagrożeń wynikających z przemysłowej działalności ludzkiej, mogącej dotknąć poszczególne królestwa organizmów żywych.

Dowiesz się, jakie substancje, powstające jako produkty uboczne funkcjonowania fabryk i pracy silników pojazdów, są najczęstszym powodem chorób cywilizacyjnych, dotykających mieszkańców większych miast świata.

W trakcie terenowych zajęć praktycznych nauczysz się pobierania próbek zanieczyszczonych wód oraz gleby, a także za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych będziesz wiedział, jak przeprowadzić analizę na obecność wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Ponadto zgłębisz wiedzę na temat procesów biologicznych, warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji, rozumienia i interpretowania zjawisk mających miejsce w przyrodzie ożywionej, posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody oraz klasyfikacji podstawowych grup organizmów.

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci ochrony środowiska poznają m.in. procesy oraz różnorodne aspekty problemów istotnych dla ochrony środowiska oraz dla ochrony przyrody. Studia na tym kierunku poświęcone są np.: zagadnieniom charakterystycznym dla nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np. organizacji gospodarki komunalnej, funduszom ochrony środowiska, ochronie i rekultywacji środowiska czy instrumentom prawnych i ekonomicznym stosowanym w ochronie przyrody.

Ochrona środowiska pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: utylizacji i unieszkodliwianiu przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów; zasadom zarządzania środowiskowego; czynnej ochronie biosfery; inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej; planowania i zarządzania obszarami przyrodniczymi; programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu; oceniania uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych działalności w zakresie wykorzystywania źródeł odnawialnej energii.

Absolwenci ochrony środowiska są przygotowani również np. do przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach ochrony środowiska we współczesnym świecie. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach edukacyjnych czy w redakcjach czasopism naukowych. Ponadto ochrona środowiska przygotowuje do pracy np. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach społecznych.

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 60 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 34 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 7680 do 8520 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na uczelnie odbywa się w ramach limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajęli wysokie miejsce w liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 60
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 50
 • Uniwersytet Warszawski: 34

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie

Bezpłatne studia można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

Uczelnie publiczne w Warszawie oferują kandydatom możliwość podjęcia studiów na kierunku ochrona środowiska tylko w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne).

Jedyne płatne studia na tym kierunku proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (od 7680 zł).

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje na temat wyników rekrutacji oraz listy rankingowye na poszczególne kierunki publikowane są przez uczelnie w ustalonym przez nie terminie. Dane w tym zakresie umieszczane są w prywatnym profilu kandydata w systemie IRK lub ERK, dzięki czemu może on poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów, na podstawie której zostanie on przyjęty lub odrzucony.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którym udało się dostać na wybrany kierunek studiów, powinni dopełnić wszystkich niezbędnych formalności – dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście w siedzibie uczelni, jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania kompletu za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mają zazwyczaj kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni. Terminy na dopełnienie tych formalności różnią się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Należy dostarczyć kompletny zestaw dokumentów nie później niż wymaga tego szkoła – osoby, które nie spełnią tych wymogów, mogą zostać skreślone z listy osób przyjętych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie?

Zastanawiając się nad wyborem kierunku studiów, w procesie decyzyjnym warto wziąć pod uwagę opinię ludzi, mających do czynienia z interesującą nas dziedziną.

 

Piotr, student ostatniego roku Ochrony środowiska w Warszawie, mówi:

„Ochrona środowiska to bardzo ważny kierunek studiów. Nasza planeta powoli niszczeje przez bezmyślną działalność człowieka. Warto w miarę możliwości zapobiegać temu procesowi. Dlatego uważam, że studia na kierunku Ochrona środowiska są bardzo przyszłościowe i jednocześnie ciekawe.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Warszawa studia i stopnia

Ochrona środowiska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Warszawa studia stacjonarne

Ochrona środowiska Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia