Inżynieria materiałowa - Warszawa

Inżynieria materiałowa - Warszawa

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

27.05.2024

Inżynieria materiałowa studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Inżynieria materiałowa w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inzynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). 

Inżynieria materiałowa - Warszawa
Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Inżynieria materiałowa to studia zadedykowane miłośnikom przedmiotów ścisłych, którzy chcieliby otrzymać interdyscyplinarną wiedzę techniczno-inżynieryjną. Nowoczesne materiały wykorzystywane są bowiem w każdym sektorze przemysłowym – od lotniczego aż po chemiczny. W programie kształcenia znalazły się więc przedmioty, dzięki którym studenci otrzymają rozległe kwalifikacje o materiałach różnego typu — np. projektowanie części maszyn, elektrotechnika i elektronika, dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, materiały polimerowe i ich przetwórstwo, a także systemy zarządzania. Studenci poznają również zagadnienia z obszaru materiałów ceramicznych i metod ich wytwarzania, sprężystości materiałów czy grafiki inżynierskiej.

Specjaliści ds. inżynierii materiałowej to grupa zawodowa, która zajmuje ważne miejsce w wielu dziedzinach przemysłu. Co sprawia, że absolwenci tego kierunku nie mają problemu z odnalezieniem się na rynku pracy. Tam czekają na nich oferty m.in. w branży medycznej, motoryzacyjnej, lotniczej czy kosmetycznej. Zatrudnienie znajdują w zakładach przemysłowych, gdzie zajmują się wytwarzaniem, przetwarzaniem i stosowaniem materiałów Inżynierowie dobrze odnajdują się również w jednostkach badawczo-rozwojowych i centrach dystrybucji materiałów.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | Inżynieria materiałowa Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku inżynieria materiałowa możesz podjąć na 2 uczelniach publicznychWojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT) oraz Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej PW).

Kierunek inżynieria materiałowa - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie

Nikogo nie powinno zdziwić, że studia inżynierskie na kierunku inżynieria materiałowa można zaliczyć do jednych z najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych ścieżek kształcenia wyższego. Oznacza to, że od przyszłych studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, że będą posiadać doskonałą wiedzę z  przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy nawet fizyka i astronomia lub nawet chemia oraz informatyka.

Bardzo duże znaczenie w procesie rekrutacji ma także doskonała znajomość dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Osoby, które chciałby dostać się na studia na kierunku inżynieria materiałowa, powinny odpowiednio wcześnie zacząć naukę wzbogaconą o zagadnienia rozszerzone wybranych przez siebie przedmiotów. To dzięki temu wzrośnie ich szansa na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnymStudia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria materiałowa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Nowych Technologii i Chemii) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Jeżeli zastanawiasz się, czy czeka cię dużo pracy podczas studiów na kierunku inżynieria materiałowa, to możesz być tego pewny. Program kształcenia na tym kierunku ma bardzo specjalistyczny charakter. Każdy student swoją przygodę zaczyna od zgłębiania podstawowych nauk ścisłych: matematyki, fizyki oraz chemii. Równolegle poznaje już bardzo specjalistyczne zagadnienia związane z materiałami i materiałoznawstwem.

W siatce programowej dla studentów inżynierii materiałowej pojawiają się przedmioty takie jak:

 • inżynieria struktur półprzewodnikowych;
 • materiały dla odnawialnych źródeł energii;
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów itd.

 

Oczywiste jest, że w trakcie całego toku kształcenia studenci poznawać będą różnego rodzaju materiały, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju odmianach przemysłu. W grupie tych przedmiotów znajdą się przykładowo:

 • materiały ceramiczne;
 • materiały funkcjonalne;
 • materiały kompozytowe;
 • czy materiały polimerowe.

 

Zatem tych kilka przykładów pokazuje, jak bardzo intensywne są kierunki studiów w Warszawie takie jak inżynieria materiałowa. Program dydaktyczny na tym kierunku obejmuje w szczególności kształcenie odpowiednich kompetencji związanych z wytwórstwem, przekształcaniem oraz wykorzystywaniem różnego rodzaju materiałów. Wiedza stanowi niezbędne podwaliny i punkt wyjścia, w przyszłej pracy zawodowej liczyć się będzie jednak to, co inżynierowie potrafią z posiadaną wiedzą zrobić.

 

Jakie są specjalności na inżynierii materiałowej w Warszawie

Współczesne studia z inżynierii materiałej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie: nanometeriały i nanotechnologiezaawansowane materiały funkcjonalne, nowoczesne materiały konstrukcyjneinżynieria powierzchni.

Sprawdź specjalności na inżynierii materiałowej w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Inżynieria materiałowa w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier
Jaka praca po inżynierii materiałowej

Jaka praca po inżynierii materiałowej

Osoby, którym udaje się ukończyć studia na kierunku inżynieria materiałowa, powinny być spokojne o swoje przyszłe zatrudnienie. To jeden z tych kierunków, które stają się gwarantem pewnego i stabilnego rozwoju zawodowego. Jego absolwenci mogą w pełni realizować swoje pasje na polu zawodowym – współcześnie to niezwykle doceniana możliwość. Zresztą nikogo nie trzeba też przekonywać, jak ważną rolę spełniają specjaliści do spraw materiałów we współczesnym świecie. Dziś liczy się nie tylko trwałość, wytrzymałość i innowacyjność wykonania różnego rodzaju materiałów, lecz przede wszystkim możliwość poddania ich kolejnym obróbkom na rzecz życia w myśl filozofii zero waste.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, które współpracują z wieloma różnymi odmianami przemysłu:

 • medycznym;
 • motoryzacyjnym;
 • lotniczym;
 • kosmetycznym;
 • chemicznym;
 • technologicznym itd.

 

Absolwenci posiadają pełen warsztat, który pozwala na rozwijanie satysfakcjonującej kariery zawodowej w przedsiębiorstwach, zajmujących się wytwarzaniem materiałów o różnym zastosowaniu. Poza tym mogą oni znaleźć świetną pracę w różnego rodzaju jednostkach badawczych, czy instytucjach testowych. Na specjalistów do spraw inżynierii materiałowej czekają przedsiębiorstwa w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Co ważne – międzynarodowy profil wykształcenia absolwentów studiów na kierunku inżynieria materiałowa sprawia, że swoją karierę mogą oni rozwijać na całym świecie.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Inżynieria materiałowa?

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria materiałowa na absolwentów czeka wiele możliwości zawodowych. Absolwenci Inżynierii materiałowej mogą znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu m.in. w medycznym, kosmetycznym, lotniczym, motoryzacyjnym, a także technologicznym. Część absolwentów decyduje się również na prace w instytucjach testowych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Niektórzy również decydują się również na otworzenie własnej działalności gospodarczej np. oferującej surowce wykorzystywane do produkcji. Do najczęściej obejmowanych stanowisk przez absolwentów Inżynierii materiałowej możemy zaliczyć m.in. specjalistę do spraw materiałowych. Czym zajmuje się na co dzień oraz ile wynoszą jego średnie miesięczne zarobki?

 

Specjalista do spraw materiałowych

Absolwenci kierunku studiów Inżynieria materiałowa po ukończeniu studiów mogą pracować jako specjaliści do spraw materiałowych. Czym zajmują się na co dzień oraz na czym polega ich praca? Specjaliści do spraw materiałowych zajmują się m.in. kontrolą wybieranych materiałów do produkcji, a często także odpowiadają za nadzór nad wykonanymi projektami. Odpowiadają również za współpracę z innymi działami w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza z działem jakości i zamówień. Mediana zarobków specjalisty do spraw materiałowych wynosi około 5320 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Jak wygląda rekrutacja na inżynierię materiałową w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria materiałowa Warszawa studia i stopnia

Inżynieria materiałowa Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria materiałowa Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie

Inżynieria materiałowa w Warszawie

 • Inżynieria materiałowa w Warszawie - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Warszawie - studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą zostać nazwane studiami przyszłości.

Karolina, studentka trzeciego roku, mówi:

Cieszę się, że coraz więcej dziewczyn wybiera tego typu kierunki. To świetna intelektualna przygoda, która sprawia, że już teraz czuję doceniona na rynku pracy. W przyszłości chciałabym poświęcić się pracy badawczej, dzięki której świadomość o biodegradowalności materiałów będzie dużo większa. Społecznie bardzo powoli zaczynamy zwracać uwagę na aspekty recyklingu. Na mojej uczelni jest to powszechne i jestem z tego dumna.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia