Biotechnologia - Warszawa

Biotechnologia - Warszawa

Studia na kierunku biotechnologia w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biotechnologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

12.01.2024

Biotechnologia studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Biotechnologia w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Biotechnologia - Warszawa
Studia na kierunku biotechnologia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Biotechnologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku biotechnologia możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Chemiczny PW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Biologii UW) oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW).
 

Opis kierunku

Biotechnologia to kierunek stworzony z myślą o miłośnikach przedmiotów ścisłych, którzy nie obawiają się także wielu zajęć laboratoryjnych. Uczelnie w Warszawie oferują studia pozwalające na zdobycie rozległej wiedzy z dyscyplin między innymi takich jak biologia, matematyka, czy nawet informatyka i fizyka. W planie zajęciowym nie może zabraknąć także przedmiotów poświęconych różnorodnym procesom biotechnologicznym. Studenci uczą się planować eksperyment, tak aby doprowadzić do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego. Program kształcenia przewiduje również naukę zagadnień z obszaru genetyki ogólnej, enzymologii czy kultur tkankowych i komórkowych roślin i zwierząt.

 

Specjalności

Współczesne studia z biotechnologii przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biotechnologia przestrzenna w Warszawie: biotechnologia medycznabiotechnologia molekularnabiotechnologia przemysłowabiotechnologia stosowanamikrobioanalitykamikrobiologia stosowana...specjalności na biotechnologii w Warszawie >

 

Praca po studiach

Studenci uczą się korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz metod sprawiających, że biotechnologia jest jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin. Biotechnolog jest nazywany zawodem przyszłości. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych i kosmetologicznych. Czekać na nich będzie także zatrudnienie w przemyśle spożywczym, rolnictwie, produkcji żywności, a także ochrony środowiska. Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Warszawie?

Studia na kierunku biotechnologia mają profil ścisły. Oznacza to, że od studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, by zaprezentowali jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

W wymogach rekrutacyjnych pojawiają się przedmioty takie jak: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Pamiętaj, by wybrane przez siebie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym. To znacznie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Współczesny świat stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Rozwój nauk technicznych, biologicznych, czy medycznych osiągnął zawrotne tempo, którego już nie da się zatrzymać. To zarówno niezwykła szansa, jak i wyzwanie dla ludzkości, ponieważ dzięki tak dynamicznym zmianom możemy żyć w czasach, w których przeciwdziała się chorobom, jeszcze kilkadziesiąt lat temu uznawanym za śmiertelne. Biotechnologia to jedna z tych dyscyplin, które przyczyniły się do tych zmian.

Trudno jest stworzyć jednoznaczną i pełną definicję biotechnologii, ponieważ skala wykorzystania zdobyczy tej nauki jest wyjątkowo rozległa. W najogólniejszym rozumieniu biotechnologia to nauka, która w różnorodny sposób wykorzystuje procesy biologiczne. Oznacza to, że studia biotechnologiczne przeznaczone są przede wszystkim dla umysłów ścisłych. Jeżeli fascynują cię nauki takie jak biologia, chemia, czy nawet matematyka i chciałbyś rozwijać się w jednej z bardziej przyszłościowych dyscyplin, to kierunki studiów takie jak biotechnologia czekają właśnie na ciebie.

 

 

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie przygotowały bardzo ciekawą ofertę studiów biotechnologicznych. Jeżeli planujesz wziąć udział w rekrutacji właśnie na ten kierunek studiów, to będziesz mógł wybrać pomiędzy trzema ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską a Szkołą Główną Gospodarska Wiejskiego. Przenalizuj każdą z tych propozycji, ponieważ programy dydaktyczne mogą nieznacznie się od siebie różnić. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz studia na politechnice, to uzyskasz tytuł inżyniera. Kształcenie uniwersyteckie będzie miało zdecydowanie inny charakter.

Z racji tego, że studia na kierunku biotechnologia cechuje duża interdyscyplinarność, to w programie kształcenia znajdzie się wiele różnorodnych treści. Podstawę twojej nauki stanowić będzie perfekcyjne opanowanie podstawowych nauk przyrodniczych takich jak biologia i chemia. Kolejne semestry kształcenia obfitować będą w specjalistyczne przedmioty, wśród których znajdą się przykładowo:

 • inżynieria genetyczna
 • separacje i oczyszczanie bioproduktów
 • enzymologia

 

Na studiach biotechnologicznych czeka cię nie tylko wiele wykładów – studenci znaczną część czasu spędzają na ćwiczeniach laboratoryjnych.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Warszawie?

Studia na kierunku Biotechnologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Biotechnologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Kierunki studiów takie jak biotechnologia wybierane są przez młodych ludzi przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. To taki profil kształcenia, który święci triumfy na aktualnym rynku zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie dostrzegają te trendy i przygotowują rozbudowaną propozycję studiów biotechnologicznych. Specjalistów z tej dziedziny nieustannie brakuje, ponieważ sektor przemysłu:

 • medycznego
 • farmakologicznego
 • biologicznego
 • kosmetologicznego
 • chemicznego

 

nieustannie się rozwija. We wszystkich tych wymienionych obszarach znajdzie pracę biotechnolog.

Absolwenci tego kierunku studiów przygotowani są także do pracy w różnego rodzaju instytucjach oraz ośrodkach badawczych. Uczelnie w Warszawie dbają o to, by gwarantować swoim studentom internacjonalne wykształcenie, dzięki któremu będą się oni mogli rozwijać zawodowo na arenie międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz jako specjalność na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biotechnologia w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Warszawa studia i stopnia

Biotechnologia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Warszawie

Biotechnologia w Warszawie

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia