UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

Dodaj do ulubionych

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku undergraduate programme in political science to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku undergraduate programme in political science studenci zyskają wiedzę z zakresu nauk politycznych, gospodarczych, społecznych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk politycznych i gospodarczych i rozwiną kompetencje z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji.

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, agencjach konsultingowych, agencjach marketingowych, mediach oraz w organizacjach międzynarodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek undergraduate programme in political science należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi na danej uczelni wyższej. Tym samym maturzyści zyskają więcej czasu na przygotowania i zwiększą swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku undergraduate programme in political science to:

  • język obcy

  • matematyka

  • historia/WOS/geografia

Kandydaci powinni także wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Undergraduate programme in political science stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku undergraduate programme in political science

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE?

Undergraduate programme in political science to studia wyróżniające się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół nauk politycznych, społecznych i gospodarczych. Dzięki temu studenci zyskają wszechstronne przygotowanie zawodowe, uprawniające do podjęcia pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku undergraduate programme in political science możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku undergraduate programme in political science zdobędą wiedzę z obszaru nauk politycznych, gospodarczych i społecznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat europejskich systemów politycznych, ekonomii, czy współczesnej gospodarki. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się analizowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych.

Co więcej, poznają zasady wykorzystywania technik z zakresu marketingu i zarządzania, a także rozwiną zdolność komunikacji, negocjacji, mediacji i prowadzenia debaty politycznej. Jako że studia będą realizowane w całości w języku angielskim, studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co z powodzeniem wykorzystają podczas pracy w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE?

Studia na kierunku undergraduate programme in political science trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku undergraduate programme in political science na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek undergraduate programme in political science na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku undergraduate programme in political science na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek undergraduate programme in political science na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE?

Absolwenci anglojęzycznego kierunku undergraduate programme in political science znajdą zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Przede wszystkim będą mogli związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, dyplomacją, firmami konsultingowymi, agencjami marketingowymi, czy z mediami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku undergraduate programme in political science:

  • biznes

  • agencje marketingowe

  • organizacje międzynarodowe

  • jednostki administracji publicznej

  • firmy konsultingowe

  • media

  • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

Komentarze (0)