Zarządzanie - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Zarządzanie studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. i potrwa do 6 października 2023 r. | Zarządzanie Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 5 uczelniach publicznychUniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Politechnice Poznańskiej (PP), Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Zarządzanie to kierunek studiów skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in. szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami kierowania, edukacją, koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, menadżerstwem czy kapitałem ludzkim. Studenci zarządzania zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ekonomicznych i społecznych – uczą się poprawnej komunikacji i poznają najskuteczniejsze metody i techniki zarządzania np. zasobami ludzkimi, informacjami czy przedsiębiorstwem.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 1 tys. zgłoszeń - 4 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4200 zł do 7488 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci zarządzania, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, charakteryzują się kompetencjami interdyscyplinarnymi. Specjaliści tej dziedziny doskonale odnajdują się w zawodach związanych nie tylko z zarządzaniem, ale także m.in.: ekonomią, finansami, rynkiem gospodarczym, administracją czy prawem. Absolwenci zarządzania przygotowani są zarówno do pełnienia funkcji menadżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pełnienia usług doradczych.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej
Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Zarządzanie kreatywne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie kreatywne

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Finanse, audyt, inwestycje stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sport

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na zarządzanie na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni zawrzeć takie przedmioty jak np. historia, geografia czy informatyka. Poza tym dobrze, by przygotowali się oni porządnie do egzaminu z matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Poznaniu

W Poznaniu zarządzanie można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na sześciu niepublicznych szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie w Poznaniu można podjąć na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Poznaniu

Trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie wahają się od 4200 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne oferowane przez uczelnie państwowe czy prywatne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

 

Studenci zarządzania zdobywają kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które umożliwią im pełnienie funkcji np. menadżera. Podstawowe przygotowanie studentów tego kierunku pozwala im świadomie wybrać specjalność – dzięki temu studenci mogą kształcić się zarówno w finansowych, jak i m.in. prawnych, społecznych czy gospodarczych aspektach zarządzania.
 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:


Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu realizowane są w ramach studiów I stopnia (studia licencjackie) lub studiów II stopnia (studia magisterskie).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobywać wiedzę oraz umiejętności w profesjonalnych warunkach i pod opieką doświadczonych specjalistów. Studenci stacjonarni częściej pracują w zespołach, czasem udzielają się w organizacjach studenckich lub kołach naukowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Stacjonarni studenci mogą mieć problem z podjęciem pracy na pełnym etacie – tryb ten skierowany jest do osób, którym w szczególności zależy na zdobyciu wykształcenia wyższego.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci rzadziej spotykają się z prowadzącymi lub innymi uczestnikami zajęć – ważne jest więc to, by potrafili oni samodzielnie pracować i systematycznie uczestniczyli w spotkaniach. Niestacjonarna nauka pozwala bezproblemowo połączyć studia z pracą na pełnym etacie lub prywatnymi sprawami.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala studentom zdobyć kompetencje z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych czy marketingowych. Uczestnicy zajęć uczą się tego, jak np. zarządzać zasobami ludzkimi, projektami, jakością czy informacjami, a także jak przeprowadzać poprawne badania marketingowe.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 

Absolwentów zarządzania charakteryzują wyjątkowe zdolności przywódcze i komunikacyjne. W trakcie zajęć praktycznych uczestniczy szkolą się w zakresie m.in.: prezentowania i kreowania marki, nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych czy prowadzenia działań doradczych.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na zarządzanie powinni być wyjątkowo odpowiedzialni i ambitni – w prezentacji własnych zdolności przyda im się pewność siebie oraz zorganizowanie. Studenci tego kierunku muszą umiejętnie zarządzać czasem oraz pracą, a także bacznie obserwować, analizować i optymalizować działania zespołu. Środowisko biznesowe wiąże się z presją oraz stresem, z którym specjaliści powinni umieć sobie dobrze radzić.

Studenci zarządzania powinni być zdeterminowani. W nauce przydadzą im się zdolności komunikacyjne i językowe. Dobrze też, by przyszli przedsiębiorcy mieli zdolności analityczne i matematyczne.

 

Student zarządzania powinien:

 • być odpowiedzialny
 • być ambitny
 • być pewnym siebie
 • umiejętnie zarządzać swoim czasem
 • sprawnie organizować swoją pracę
 • zauważać niewłaściwości w pracy zespołu
 • umieć pracować pod presją
 • być zdeterminowany
 • umiejętnie komunikować się z otoczeniem
 • mieć zdolności analityczne i matematyczne

 

Wiedza i umiejętności


Uczestnicy zajęć na kierunku zarządzanie kształceni są w takich dziedzinach jak np.: ekonomia, psychologia czy socjologia. W trakcie nauki studenci starają się zrozumieć mechanizmy i procesy zarządzania, a także społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnego rynku gospodarczego. Absolwenci zarządzania to wyszkoleni przywódcy, którzy znają zasady poprawnej komunikacji społecznej, mają rozwiniętą wrażliwość etyczną i estetyczną, a także umiejętnie wartościują zjawiska społeczne, ekonomiczno-gospodarcze czy kulturowe – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Wiedza:

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin, dzięki czemu swoje teoretyczne przygotowanie mogą wykorzystać w różnorodnych branżach zawodowych. Przyszli specjaliści w trakcie zajęć diagnozują problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich. Studenci szukają kreatywnych i skutecznych rozwiązań tych problemów – w tym celu poznają nowoczesne narzędzia oraz technologie stosowane w środowisku profesjonalnym.

Absolwenci zarządzania bez problemu zbierają, przetwarzają i udostępniają informacje, dzięki czemu mogą skutecznie realizować własne wizje zarządzania i rozwoju organizacji. Studenci poznają m.in. tajniki makro- i mikroekonomii, uczą się wykorzystywania narzędzi statystycznych, a także prowadzą badania marketingowe. Przyszli specjaliści kształtują swoje zdolności organizacyjne i uczą się tworzenia różnorodnych planów strategicznych.


 

Wiedza, którą nabywają studenci zarządzania:

 • diagnozują problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich
 • skutecznie i kreatywnie rozwiązują problemy ekonomiczno-gospodarcze
 • wykorzystują nowoczesne technologie w prognozowaniu zjawisk ekonomiczno-gospodarczych
 • zbierają, przetwarzają i udostępniają informacje
 • rozumieją podstawy m.in. makro- i mikroekonomii
 • wykorzystują statystykę
 • prowadzą badania marketingowe
 • wdrażają przemyślane strategie

 

 

Umiejętności:

Studenci zarządzania dowiadują się tego, w jaki sposób kierować zespołem pracowniczym – poznają metody motywowania ludzi do działania, a także uczą się optymalizacji ich pracy. Absolwenci tego kierunku umiejętnie planują i wykorzystują narzędzia marketingowe. Uczestnicy zajęć szkolą się nie tylko w zakresie kierowania projektami czy zespołem, ale także np. prowadzenia rachunkowości oraz dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

W trakcie zajęć studenci zarządzania przeprowadzają analizy i interpretacje różnorodnych zjawisk ekonomiczno-gospodarczych. Specjalistyczne przygotowanie umożliwia absolwentom zarządzania podejmowanie decyzji kierowniczych i strategicznych. Umiejętnie organizują pracę swoją oraz zespołu, uczestnicy zajęć uczą się komunikacji interpersonalnej oraz sposobów przekonywania czy negocjowania. Absolwenci tego kierunku dokonują prawidłowej autoprezentacji i bezproblemowo kreują markę produktu.


 

Umiejętności, które posiadają absolwenci zarządzania:

 • kierują zespołem pracowniczym
 • stosują metody motywowania zespołu i optymalizacji pracy
 • planują i wykorzystują narzędzia marketingowe
 • kierują projektami
 • prowadzą rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa
 • prowadzą analizy i interpretują zjawiska ekonomiczno-gospodarcze
 • podejmują decyzje kierownicze i strategiczne
 • skutecznie negocjują i przekonują
 • dokonują prawidłowej autoprezentacji
 • kreują markę produktu
Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

W trakcie studiów I stopnia studenci poznają podstawowe zagadnienia związane m.in. z: zarządzaniem, ekonomią, finansami, prawe, administracją, socjologią czy psychologią. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala studentom wykształcić uniwersalne zdolności zarządcze, które absolwenci będą mogli wykorzystać na wielu płaszczyznach zawodowych.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku zarządzanie mogą otrzymać tytuł licencjata. Swoją karierę zawodową mogą rozwijać na studiach II stopnia lub np. w środowiskach przedsiębiorczych, edukacyjnych czy marketingowych.

Studia II stopnia umożliwiają studentom zdobycie specjalistycznych kompetencji z różnorodnych dziedzin zarządzania. Poznańskie uczelnie oferują studentom możliwość rozwoju np. w zakresie negocjacji, rachunkowości, logistyki, coachingu czy robotyzacji.

Absolwenci studiów II stopnia mogą zawalczyć o tytuł magistra i rozpocząć profesjonalne działania zarządcze. Niektórzy eksperci decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata licencjat / magister

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Absolwenci zarządzania mają kompetencje, które niezbędne są do pełnienia wszelkich funkcji związanych z koordynowaniem różnorodnych aspektów gospodarczych. Zdolności specjalistów zarządzania cenione są w różnorodnych środowiskach, szczególnie przedsiębiorczych, marketingowych i biznesowych – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie:

 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • agencje reklamowe
 • firmy public relations
 • biura marketingu
 • departamenty planowania i rozwoju gospodarczego
 • kadry zarządzania zasobami ludzkimi
 • firmy konsultingowe
 • firmy logistyczne
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych i rynku krajowym

 

Absolwenci zarządzania wyszkoleni są nie tylko w zakresie kierowania pracą zespołu, ale także m.in. prowadzenia działań doradczych, zarządzania dokumentacją przedsiębiorstwa, analizy i projektowania systemów informatycznych czy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwent kierunku zarządzanie może starać się o pracę na stanowiskach takich jak:

 • dyrektor, kierownik działu, prezes
 • team leader, menedżer
 • założyciel własnej działalności gospodarczej
 • doradca finansowy, ubezpieczeniowy, turystyczny, edukacyjny
 • pracownik administracji samorządowej lub organizacjach non-profit
 • menedżer projektów informatycznych
 • analityk i projektant systemów informatycznych

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Zarządzanie?

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. specjalista do spraw kontaktów z klientami, analityk w agencji badań marketingowych oraz menedżer do spraw komunikacji marketingowej. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Specjalista do spraw kontaktów z klientami

Może on znaleźć zatrudnienie wszędzie, gdzie wymagany jest kontakt z klientem. Specjalista do spraw kontaktów z klientem odpowiada za obsługę i doradzanie konsumentom w zakresie oferowanych usług. Może on również utrzymywać kontakt z klientami i wywiązywać się z zawartych umów. Mediana zarobków wynosi około 5140 zł brutto.

 

Analityk w agencji badań marketingowych

Odpowiada on za planowanie działań marketingowych oraz je bada. Badania mają na celu analizę potrzeb społeczeństwa lub danej grupy docelowej. Na podstawie takich analiz obierane są narzędzia, które mają zwiększyć sprzedaż. Analityk w agencji badań marketingowych odpowiada również za pisanie raportów, które ułatwiają pracę innym działom. Mediana zarobków wynosi około 7590 zł brutto.

 

Menedżer do spraw komunikacji marketingowej

Do jego obowiązków należy m.in. uczestnictwo w budowaniu strategii marketingowej firmy oraz koordynacja wdrażania strategii marketingowych. Dzięki prowadzonym analizom i raportom może on rozwijać politykę firmy oraz sprzedaż. Kontroluje także jakimi kanałami przekazu dociera do największej liczby odbiorców i zainteresowanych. Bada efektywność podejmowanych działań oraz współpracuje z agencjami reklamowymi, które mają zwiększyć skuteczność i sprzedaż oferowanych produktów. Mediana zarobków wynosi około 8840 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl / pracuj.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co może wpływać wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Poznaniu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia stacjonarne. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE oraz uczelniach publicznych. Ceny wahają się od 4200 zł do 7488 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie studia w Poznaniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu 
 

Limity miejsc

Liczba miejsca na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a rekrutacja na nie odbywa się w ramach limitu miejsc. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 5700 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 5100 zł
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – od 7488 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 5100 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – od 5700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji list rankingowych na poszczególne kierunki studiów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mogą poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły wyższej o przyjęciu lub odrzuceniu jego aplikacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 21.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 01.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Da Vinci w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zarządzanie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii UAM) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia w Poznaniuz całą pewnością powinieneś zawczasu zgłębić informacje na temat procedur rekrutacyjnych oraz przebiegu samych studiów, gdyż może się on różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu.

Przedmiotami mającymi kluczowe znaczenie w perspektywie rekrutacji na pierwszy stopień studiów na kierunku Zarządzanie dla większości uczelni i które jednocześnie warto zdawać na poziomie rozszerzonym, będą język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Aplikanci na studia drugiego stopnia staną przed zadaniem wzięcia udziału z znanym chyba wszystkim konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Zdobyte wówczas oceny będą miały kluczowy wpływ na wybranie najlepszych kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych zostaną nagrodzeni stuprocentowym wynikiem maturalnym z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tym samym w znacznym stopniu zwiększą swoje szanse na dostanie się na dowolnie wybrany kierunek studiów.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby mieć szanse na wejście na ścieżkę edukacyjną prowadzącą wprost do zawodu związanego z szeroko pojętym Zarządzaniem, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, która automatycznie przeprowadzi nas przez wszystkim dobrze znany konkurs świadectw maturalnych lub dyplomów.

Szczęśliwcom, którzy odnajdą swoje nazwiska na liście przyjętych na studia Zarządzanie w Poznaniu, pozostanie już tylko dostarczenie pliku odpowiednich dokumentów, aby nie zostać wyeliminowanym z grona przyszłych studentów. W celu zakończenia procesu rekrutacji będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią, fotografii do dokumentów oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, możliwego do pobrania ze strony internetowej uczelni.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Poznaniu

studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia i stopnia

Zarządzanie Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia stacjonarne

Zarządzanie Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Poznaniu

management
mediaworking
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi Otwarte Wydziału Filologicznego https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Koszykowa 86 w Warszawie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ9fSNrpbMHkcR9efpda02X_0 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6fd17-polsko-japońska-akademia-technik-komputerowych.jpg Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku