Mechanika i budowa maszyn studia zaoczne Warszawa

Mechanika i budowa maszyn studia zaoczne Warszawa

Mechanika i budowa maszyn studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

mechanika i budowa maszyn

Odkryj mechanikę i budowę maszyn w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ile kosztują studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Każdy kandydat na studia niestacjonarne powinien wiedzieć, że edukacja w tym trybie jest nierozerwalnie związana z obowiązkiem opłacania każdego semestru nauki w rocznych lub mniejszych, ratalnych spłatach, w odgórnie ustalonej wysokości. Chcąc poznać konkretne ceny, należy sprawdzić na poszczególnych uczelniach.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Warszawie

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Studiowanie w charakterze niestacjonarnym, zwanym też zaocznym, nierozerwalnie łączy się z obowiązkiem uczęszczania w weekendowych zjazdach, na których studenci pobierają wielogodzinną naukę treści programowej objętościowo równiej materiałowi przyswajanemu przez studentów stacjonarnych w ciągu całego tygodnia. Dlatego edukacja na Mechanice i budowie maszyn w Warszawie w trybie niestacjonarnym może zrodzić pewne problemy, szczególnie ludziom cierpiącym na brak determinacji do osiągania celów i ambicji. Jednak efekty kształcenia z pewnością będą ponadprzeciętne!

Istnieje wiele zależności przyczynowo-skutkowych, dominujących rozwój współczesnej nauki i myślenia całego społeczeństwa. Dynamiczne postępy gospodarcze wygenerowały stabilniejsze i lepsze warunki życia ludzi, co z kolei implikowało możliwość edukacji w wybranym kierunku. Owocem pracy najwybitniejszych są współczesne maszyny, zasilane podzespołami elektronicznymi o złożonej budowie, które rewolucjonizują dzisiejszy świat. Maszyny są obecnie ułatwieniem, na które może pozwolić sobie znaczna większość ludzi. Większość gospodarstw domowych obfituje w pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe oraz lodówki. Żadne z tych urządzeń nie powstałoby bez nakładu pracy techników.

Studia w Warszawie na kierunku Mechanika i budowa maszyn to swego rodzaju odpowiedź obecnego rynku pracy na specjalistów, którzy dzięki wrodzonym predyspozycjom, ambicji i wszechstronnemu przygotowaniu merytorycznemu, będą w stanie projektować i wdrażać w życie całkiem nowe urządzenia oraz modyfikować działanie już istniejących. Opisywany kierunek cieszy się ponadto dość dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, marzących o rozwijającej pracy w jednej z najpotrzebniejszych, z gospodarczego punktu widzenia, dziedzin nauki. Mechanikę i budowę maszyn w Warszawie możesz podjąć na kilku uczelniach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia inżynierskietakie jak między innymi Mechanika i budowa maszyn, bazują na niemal wszystkich naukach ścisłych oraz owocach pracy najwybitniejszych odkrywców. Podstawą kształtowania specjalistycznych kompetencji kierunkowych, jest głównie matematyka – bowiem właśnie ona jest fundamentem pod rozwój takich nauk, jak automatyka, robotyka, informatyka, czy elektrotechnika. Rozpoczynając studia na tym kierunku zyskujesz pewność wszechstronnego wykształcenia, procentującego wysokimi zarobkami na międzynarodowym rynku pracy. Przedmioty wchodzące w skład siatki studiów Mechaniki i budowy maszyn w Warszawie, to między innymi:

 • podstawy eksploatacji maszyn,
 • grafika inżynierska,
 • diagnostyka maszyn,
 • recykling,
 • tworzywa polimerowe,
 • podstawy automatyki.

 

2. Dla kogo te studia

Rozważając adekwatność aplikacji osób o określonych cechach na studia techniczne, warto zastanowić się nad sylwetkami ludzi pracujących na stanowiskach inżynierskich. Pierwsze, co przyjdzie na myśl większości, będzie z pewnością zamiłowanie do nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, zainteresowanie nowinkami technicznymi, elektroniką, robotyką i przemysłem maszynowym. Właśnie taki zestaw cech powinien wyróżniać idealnego kandydata na Mechanikę i budowę maszyn w Warszawie. Jeżeli uważasz, że sprostasz wyzwaniom narzucanym przez te studia, bez wahania aplikuj na jedną z uczelni, oferujących możliwość kształcenia w opisywanej tematyce!

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Szczegółowy program studiów, obowiązujący na studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, może się różnić w zależności od wybranej wcześniej uczelni. Jednak każda z nich zaprojektowała program edukacyjny w taki sposób, aby absolwenci mogli pochwalić się pełnią uzyskanych kompetencji kierunkowych. Jak zapewne wiesz, fundamentem pod kształtowanie się specyficznych zagadnień, ściśle związanych z opisywanym kierunkiem, jest kilka przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia oraz informatyka. Zadaniem przyszłych absolwentów jest poradzenie sobie z siatką przedmiotów, co zagwarantuje im osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Studenci Mechaniki i budowy maszyn w trybie niestacjonarnym w Warszawie, zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną o materiałoznawstwie oraz chemii przemysłowej, co przyczynia się do ich świadomości w kwestii stosowanych materiałów budowlanych. Poznają techniki wykonywania planów architektonicznych, aby były one w pełni czytelne dla wszystkich podwykonawców, poznają prawną stronę zdobywania pozwoleń na działania związane z realizacją planów budowy maszyn, a także zyskują okazję do nabrania pierwszego doświadczenia podczas zajęć praktycznych w warsztatach i instytucjach badawczych.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Studia w Warszawie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie zaliczają się do grona typowych kierunków „politechnicznych”, co wiąże się z tym, że absolwenci po ukończeniu cyklu kształcenia będą mogli się pochwalić tytułem inżyniera. Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku składają się z siedmiu semestrów, czyli trzech i pół roku nauki. Studia drugiego stopnia mają charakter studiów magisterskich, co oznacza, że studenci na ich ukończenie będą musieli zagospodarować półtora roku czasu. Podsumowując – dwa komplementarne cykle kształcenia, obecne na Mechanice i budowie maszyn, trwają pięć lat i gwarantują szerokie spektrum możliwości zawodowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

W procesie rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Zanim zapiszesz się na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie, warto zgłębić siatkę programową, prezentowaną przez daną placówkę edukacyjną. W ten sposób dopasujesz własne zainteresowania do przyszłego programu nauczania i być może unikniesz ewentualnego przedwczesnego wypalenia zawodowego.

 

Zapisy na studia

Zapisy na wszystkie kierunki zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, są przeprowadzane za pośrednictwem strony internetowej uczelni. Celem zgłoszenia swojej kandydatury do podjęcia Mechaniki i budowy maszyn, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe oraz rezultaty zmagań z egzaminem dojrzałości. Następnym krokiem jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • fotografii do legitymacji,
 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • dowodu osobistego,
 • zaświadczeń lekarskich, o ile są wymagane.
Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Uczelnie w Warszawie uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych w całym kraju, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że absolwenci kończą edukację z pragmatyczną wiedzą i umiejętnościami, dzięki wykorzystaniu których zyskują pewność stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Jeżeli wspomniane czynniki połączymy z interdyscyplinarnym, technicznym charakterem kierunku, otrzymujemy zestaw idealny. Stąd prosty wniosek – abiturienci Mechaniki i budowy maszyn to cenieni pracownicy na arenie światowej.

Po ukończeniu Mechaniki i budowy maszyn w Warszawie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w niemal wszystkich placówkach, związanych z przemysłem maszynowym. Jako że w praktyce każda firma korzysta z unowocześnionych rozwiązań, wprowadzanych przez techników i inżynierów, to twoja praca nie ograniczy się jedynie do wąskiego zbioru placówek.

Absolwenci bardzo często wybierają pracę w firmach związanych z projektowaniem i budowaniem pojazdów mechanicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, czy biurach konstrukcyjnych, w których podejmują współpracę z podwykonawcami zajmującymi się pokrewnymi branżami nauki. Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może być doskonałą opcją na realizację własnych pomysłów bez konieczności respektowania zasad szefostwa.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Podjęcie niektórych kierunków studiów, zwłaszcza tych, które są oparte o nauki ścisłe, nie jest prostą decyzją. Proces decyzyjny prawdopodobnie ułatwią opinie studentów, którzy mają do czynienia z danym kierunkiem codziennie.

Marek, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Warszawie, mówi:

„Studiowanie Mechaniki i budowy maszyn to ciężka praca. Zdecydowałem się na studia w trybie niestacjonarnym, żeby móc pracować dorywczo. Przyznam, że nieraz jest tak trudno, że zastanawiałem się nad rezygnacją, jednak wiem, że po ukończeniu tego kierunku będzie czekała na mnie świetlana przyszłość.”

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

Komentarze (0)