Muzykologia

Muzykologia

Studia na kierunku muzykologia możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Muzykologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Muzykologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku muzykologia

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Muzykologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Muzykologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Muzykologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Muzykologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku muzykologia

Muzykologia – studia kierunek studiów

Studia na kierunku Muzykologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku muzykologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku muzykologia rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | muzykologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku muzykologia możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | muzykologia - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku muzykologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to:  historia, historia muzyki, język polski, biologia, filozofia, matematyka.geografia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku muzykologia:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Muzykologia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując muzykologię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku muzykologia: zasady muzyki, harmonia, instrumentologia, kultury muzyczne świata, muzyka popularna.

Jako student kierunku muzykologia będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę muzyczną. W czasie studiów zagłębisz się w takie dziedziny, jak historia, teoria czy estetyka muzyczna. Studenci poznają także historię filozofii, teorię kultury i inne nauki humanistyczne.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się analizy dzieła muzycznego czy podstaw krytyki muzycznej. Co więcej skupisz się na kształceniu słuchu czy nauce gry na wybranych instrumentach muzycznych.

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk akustycznych dotyczących powstawania i percepcji dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej, rozumienia relacji między muzyk a właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych oraz pomieszczeń, rozumienia problemów przestrzeni akustycznej,
 • charakteryzowania muzyki poszczególnych okresów oraz historii gatunków muzycznych; orientowania się w twórczoci najważniejszych kompozytorów, opisu i analizy najwybitniejszych dzieł muzycznych,
 • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych, realizowania muzycznych konstrukcji polifonicznych; analizy polifonicznych utworów muzycznych,
 • orientowania się w dyscyplinach muzykologicznych; orientowania się w leksykonach muzycznych, seriach wydawniczych nutowych i książkowych oraz czasopismach, posługiwania się bibliografii dotyczących muzyki i piśmiennictwa muzykologicznego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku muzykologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek muzykologia jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Muzykologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku muzykologia zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu teorii i historii muzyk, filozofii oraz teorii kultury. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Historia muzyki - antyk i średniowiecze
 • Kształcenie słuchu i solfeż
 • Język grecki z elementami kultury antycznej
 • Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku muzykologia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się dokonywania analizy dzieł muzycznych oraz krytyki muzycznej.

Studenci dowiedzą się także jak używać wybranych instrumentów oraz skupią się na kształceniu słuchu muzycznego. Program kształcenia zakłada również realizacje lektoratu z języka obcego, który zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek?

Muzykologia to nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest między innymi historia, teoria, estetyka czy antropologia muzyki. Początków tej dziedziny, jako dyscypliny uniwersyteckiej należy upatrywać w ostatnich dekadach XIX wieku.

Kilkanaście lat później zaczęły powstać pierwsze polskie placówki muzykologiczne. Choć od tego czasu minęło wiele lat, to muzykologia nadal cieszy się dużą renomą i popularnością wśród studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z muzyką.

Idealni kandydaci na powyższy kierunek powinni spełnić kilka istotnych warunków. Jedną z ważniejszych kwestii będzie zainteresowanie historią i teorią muzyki oraz posiadanie określonych umiejętności muzycznych.

Jeżeli dodatkowo jesteś osobą o dużej wrażliwości i predyspozycjach z obszaru nauk humanistycznych, to kierunek muzykologia będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

 

5. Gdzie studiować Muzykologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Muzykologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Muzykologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku muzykologia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku muzykologia

Jaka praca po studiach?

Po ukończeniu studiów na kierunku muzykologia będziesz miał wszechstronne wykształcenie i przygotowanie humanistyczne, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na ciekawą i perspektywiczną prace zawodową. Przede wszystkim idealnie odnajdziesz się jako pracownik instytucji życia muzycznego, między innymi filharmonii czy biur koncertowych.

Absolwenci często decydują się związać swoją przyszłość zawodową z mediami, w tym redakcjami czasopism czy telewizją. Inną, równie ciekawą perspektywą może być praca w instytucjach kultury oraz redakcjach naukowych poświęconych muzyce i muzykologii. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w instytucjach badawczych czy akademiach muzycznych.

 

Absolwent kierunku muzykologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • instrumentalista,
 • instruktor zespołów muzycznych,
 • wokalista,
 • nauczyciel w szkolnictwie ogólnokształcącym od przedszkola aż do końca szkoły podstawowej, zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela,
 • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Muzykologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Muzykologia studia I stopnia

Muzykologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku muzykologia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki muzyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Muzykologia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (4)

Maciek odpowiedz

Ten opis jest śmieszny ? i nie ma nic wspólnego z kierunkiem, jakim jest muzykologia. Proponuję zasięgnąć podstawowych informacji ze stron internetowych uczelni. Muzykologia to dziedzina nauki, to są studia naukowe, a nie artystyczne (wyjątkiem jest KUL, gdzie maja różne dziwne zajecia bardziej przystające do kierunków takich jak wychowanie muzyczne). Odnosząc się do komentarza powyżej - bez wiedzy muzycznej nabytej w szkole muzycznej nie masz co wybierać się na muzykologię, nawet jak się na nią dostaniesz na podstawie wyników matur. Nikt nie będzie patyczkował się na analizie muzycznej czy historii muzyki. Dostajesz partyturę i robisz analizę, nie umiesz, to do widzenia. Poza tym, dla nieuświadomionych - żadne studia humanistyczne nie dają Ci stanowiska pracy na tacy. To nie są studia ?hobbystyczne?, tylko studia rozszerzające Twoją dotychczasową wiedzę muzyczną w konkretnym, naukowym kierunku. Idąc tym tropem - każde studia mogą być hobbystyczne - jeden interesuje się prawem, inny medycyną, jeszcze inny historią sztuki lub muzyki. A to, co z nabytą wiedzą zrobisz po studiach, to wszystko zależy od Ciebie. Plus bonus - praca jest, ale dla tych, którzy oprócz siedzenia w książkach angażują się już na studiach w różne projekty. Za sam dyplom nikt nie da Ci pracy. Co do poziomu - nie wypowiadam się. Ukończyłem muzykologię na UJ już dobrych parę lat temu i te studia nie należały do najłatwiejszych. Być może teraz jest inaczej, ale cóż... uczelnie wychodzą naprzeciw studentom, a dobrze wiemy jaki poziom reprezentują dzisiejsi studenci. Pozdrawiam

Student I roku muzykologii UJ odpowiedz

jestem studentem I roku muzykologii na UJ, co mogę powiedzieć. Zdecydowałem się na ten kierunek, ponieważ tylko na ten się dostałem, progu praktycznie nie ma wcale, biorą każdego, planują poprawić maturę i dostać się na kierunek, który zapewni mi jakąś przyszłość. Muzykologia to kierunek hobbystyczny - pracy po tym nie ma żadnej, jeśli chodzi o poziom trudności to też jest znikomy, 5 przedmiotów na krzyż, co jest dla mnie ogromnym plusem ponieważ podczas studiowania jednocześnie pracuję i uczę się na poprawę matury :/ To moja opinia

xyz odpowiedz

Jako absolwent muzykologii proponuję nie sugerować się opisem: "z naciskiem na edukację i animację muzyczną, a także prowadzenie zespołu muzycznego" - nieprawda "Studia kształcą z zakresu [...] teorii muzyki" - nieprawda " Przykładowymi przedmiotami mogą być: Instrument główny, Instrument dodatkowy, Kształcenie słuchu, Historia muzyki, Chór, Elementy techniki wokalnej, Zasady muzyki z instrumentoznawstwem czy Propedeutyka dyrygowania. Kolejne semestry skupiają się zwykle wokół wybranej specjalności. Może ona dotyczyć edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów muzycznych czy muzyki kościelnej. Jednym zdaniem ? staniesz się ekspertem w zakresie szeroko pojętej wiedzy o muzyce." - jeszcze większa nieprawda. I tak dalej. Te studia skupiają się rzeczywiście na muzyce, ale przygotowują do tego, by stać się naukowcem, dziennikarzem muzycznym, pracownikiem instytucji kultury (ten ostatni punkt to jedyne, co zgadza się z opisem powyżej). Na muzykologii NIE GRA SIĘ NA INSTRUMENTACH (chyba że jest się na specjalizacji "muzyka kościelna" na KULu - wtedy studenci są kształceni z zakresu muzyki organowej i zapoznają się też praktycznie z repertuarem, dzięki czemu później dostają uprawnienia równoważne z tymi, jakie otrzymuje osoba po szkole organistowskiej). Czytanie partytur czy propedeutyka dyrygowania to przedmioty, które z pewnością znajdą się w programie studiów teorii muzyki, ale nie muzykologii. Tu może być to co najwyżej fakultet, ale nie jeden z przedmiotów głównych. Dlatego proponuję zupełnie nie sugerować się opisem powyżej i - w razie jakichkolwiek wątpliwości co, jak i na której uczelni - pisać do samorządów muzykologii poszczególnych uczelni, chociażby na facebooku: https://www.facebook.com/muzykologiaUAM/ - IM UAM https://www.facebook.com/groups/141733212596985/ - IM UW https://www.facebook.com/knsmuzykologii/?hc_ref=ARSO5j99FFeE79PTzXB-XXF2DomzashZ73rkq41WcvlPio49Z_WhVMqkuZ32ugawIbA&fref=nf - KNSM KUL https://www.facebook.com/InstytutMuzykologiiUWr/?hc_ref=ARQQp2Yd9nWPNKjb918-GesZfnp-ZM8G-3zcfcdmdHhn8GU3ogLC4sdmAdcaVcuAqC8&fref=nf - IM UWr http://www.muzykologia.uj.edu.pl/ - IM UJ

xx odpowiedz

jak bardzo różni się od teorii muzyki?