ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe

Studia na kierunku analizy rynkowe i strategiczne to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe - uczelnie >

Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia analiz rynkowych, a w szczególności managerzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie i kontrolowanie strategii w przedsiębiorstwie. Studia mogą także zainteresować właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces podejmowania decyzji w zależności od warunków otoczenia.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek analizy rynkowe i strategiczne zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i uiścić odpowiednie opłaty rekrutacyjne. Kandydaci powinni mieć ukończone studia co najmniej I stopnia. Przeważnie nie jest konieczna wiedza z ekonomii, a jedynie chęć rozwoju. Na kierunku może obowiązywać limit miejsc, a o akceptacji przyszłych studentów może zadecydować kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE?

Kierunek analizy rynkowe i strategiczne realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Część zajęć może się odbywać online za pomocą platform do zdalnej nauki synchronicznej, a część w budynkach uczelni. Studenci zdobywają wiedzą teoretyczną podczas wykładów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę uczelni, a umiejętności praktyczne trenują w trakcie ćwiczeń. Wśród wykładowców mogą się również zaleźć doświadczeni praktycy biznesu. Słuchacze często mają także możliwość rozwinięcia swoich kompetencji społecznych dzięki zajęciom z komunikacji interpersonalnej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analizy rynkowe i strategiczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku analizy rynkowe i strategiczne w trakcie zajęć poznają różne rodzaje analizy m.in. mechanizmów rynkowych, klientów czy konkurencji. Mogą nauczyć się korzystać z narzędzi informatycznych wspomagających pracę analityka. Często dowiadują się także, jakie są techniki badania rynku oraz jak wykorzystać je w praktyce. Słuchacze mogą poznać metody prognozowania w gospodarce oraz nauczyć się tworzyć raporty z wykonanej pracy. W trakcie zajęć mogą być poruszone także tematy związane z narzędziami i technikami analizy danych internetowych.

Przedmioty, które mogą się pojawić w programie kierunku analizy rynkowe i strategiczne, to np.:

  • informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych
  • diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa
  • metody szacowania ryzyka gospodarczego
  • audyt organizacyjny przedsiębiorstwa

Oprócz przedmiotów związanych z analizą danych w programie znajdują się także często zajęcia związane z zarządzaniem strategicznym. Studenci mogą nauczyć się planować i wdrażać strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Mają także możliwość poznania metod oceny celów oraz pozycji firmy na rynku gospodarczym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE?

Studia na kierunku analizy rynkowe i strategiczne trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE?

Absolwenci kierunku analizy rynkowe i strategiczne są przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych. Mogą szukać zatrudnienia w różnego rozmiaru przedsiębiorstwach, które chcą ulepszyć proces podejmowania decyzji z szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Studia mogą się także przyczynić do uzyskania awansu na stanowiska wyższego szczebla. Absolwenci mogą zarówno pracować w zespołach odpowiedzialnych za wdrażanie strategii, jak i pełnić funkcje kierownicze. Dzięki szerokiej wiedzy zdobytej na studiach mogą także spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku analizy rynkowe i strategiczne to m.in.:

  • analityk strategiczny
  • manager
  • kierownik

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia