Physics

Physics

Studia na kierunku physics możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

Physics studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Physics to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku physics
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku physics rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | physics - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku physics możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | physics - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Physics dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu fizyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, a także umiejętności rozumienia i opisywania zjawisk fizycznych i korzystania z nowoczesnej aparatury. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Physics najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka, język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Physics dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach badawczych, placówkach badawczych czy w studiach fonograficznych i telewizyjnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Physics, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia wymaga od kandydatów znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie, a pod uwagę bierze średnią ocen na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Physics:

 • chemia,
 • fizyka,
 • biologia,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Physics - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Physics:

Studia na kierunku Physics umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z takich dziedzin jak np. matematyka, mechanika, astronomia, termodynamika, informatyka czy optyka. Program studiów zakłada też, że studenci nauczą się, jak korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej czy technicznych systemów diagnostycznych oraz będą umieli gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje z zakresu nauk fizycznych i technicznych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu powstawania fal i akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych czy obsługi i prowadzenia studia nagrań. Mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych materiałów, technologii nanostruktur czy nanoczujników czy zdobyć kompetencje z zakresu nauczania fizyki w szkole.

Studenci kierunku Physics oferowanego przez uczelnie mogą też m.in. zdobyć wiedzę w zakresie elektroniki analogowej i cyfrowej, umiejętności obsługi oprogramowania wykorzystywanego w studiach nagrań czy zapoznania się z metodami wytwarzania i badania materiałów o rozmiarach nanometrycznych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS?

Physics to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu fizyki i nauk matematyczno-przyrodniczych, a także umiejętności dotyczących m.in. korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz rozumienia i opisywania zjawisk fizycznych.

Kierunki studiów takie jak Physics dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Physics możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS?

Studia na kierunku Physics trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHYSICS

Studia na kierunku Physics dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach badawczych i naukowych, laboratoriach przemysłowych i badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się innowacyjnymi technologiami oraz jako nauczyciele fizyki. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako realizatorzy dźwięku, montażyści, producenci muzyczni czy operatorzy dźwięku, a także w studiach fonograficznych, radiowych i telewizyjnych lub przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Physics:

 • placówki badawcze i naukowe,
 • laboratoria przemysłowe i badawcze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się innowacyjnymi technologiami,
 • realizator dźwięku,
 • montażysta dźwięku,
 • producent muzyczny,
 • operator dźwięku,
 • studia fonograficzne, radiowe i telewizyjne,
 • nagłośnienie koncertów i imprez plenerowych,
 • nauczyciel fizyki.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Physics studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Physics studia I stopnia

Physics studia II stopnia

Miasta, które oferują studia na kierunku Physics

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)