Prawo - Warszawa

Prawo - Warszawa

Studia na kierunku prawo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Pokaż więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

23.06.2024

Prawo studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Prawo w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi prawnika czy radcy prawnego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa czy doktryn politycznych.

Prawo - Warszawa
Studia na kierunku prawo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy.

Studia prawnicze przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. Program kształcenia obejmuje zagadnienia ogólne, historyczne oraz związane z konkretnymi dziedzinami prawa, np. z prawem cywilnym czy karnym. W planie zajęć studenta prawa znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne, podstawy prawa Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Prawo to kierunek, który otwiera przed studentami ścieżkę do podjęcia zawodu m.in. w wymiarze sprawiedliwości czy aplikowanie na stanowiska związane z bankowością lub prowadzeniem biznesu. Przyszli prawnicy zdobywają ogólną wiedzę w zakresie polskiego i europejskiego systemu prawa, a także rozwijają praktyczne umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych klientów.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które uprawnią ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją. Ponadto, absolwenci studiów prawniczych mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w postaci doradztwa prawnego i gospodarczego. Mogą oni również rozważyć podjęcie pracy w służbach publicznych takich jak Agencja Wywiadu, wojsko czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Prawo Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku prawo w Warszawie można podjąć na 14 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na prawie w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5760 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 74,20 punktu, na UW 74,33 pkt.

Gdzie studiować prawo w Warszawie

W Warszawie prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Prawa ASZWOJ), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji UKSW) oraz 12 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Warszawski oferuje 500 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferują również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, ASZWOJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5760 zł do 16800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek prawo - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku prawo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. prawo Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do publicznych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Warszawskie uczelnie wymagają od przyszłych studentów prawa znajomości przedmiotów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Kandydaci powinni także umiejętnie posługiwać się językiem obcym.

 

Prawo Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku prawo w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami maturalnymi, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane spośród: inny język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Prawo Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na prawo w UKSW wymagane są 2 przedmioty maturalne: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród historia, WOS, geografia, matematyka dowiedz się więcej

 

Prawo Akademia Sztuki Wojennej (ASZWOJ) w Warszawie - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Warszawie

 

Studia na kierunku prawo w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (Prawo) stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku prawo w Warszawie: prawo konstytucyjne, kryminalistyka, prawa człowieka i obywatela, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne.

Studenci prawa muszą zmierzyć się z potężną dawką wiedzy teoretycznej, której pojęcie niezbędne będzie do późniejszego wykonywania zawodu prawniczego.

W programie tego kierunku przewidywane są m.in. przedmioty poświęcone poszczególnym kodeksom prawnym. W trakcie zajęć studenci analizują i interpretują teksty prawne, a także rozwijają swoje zdolności logicznego myślenia. Praktyczne przedmioty poświęcone są zaznajamianiu studentów z określonymi zawodami prawniczymi, a także kształtowaniu ich zdolności prezentacyjnych i komunikacyjnych.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nikt nie wyobraża sobie studiów prawniczych bez nauki licznych zapisków zawartych w kodeksach karnych, pracy oraz administracyjnych, więc na pewno ciebie to ominie. Całe szczęście, że przyswojona w ten sposób wiedza znajdzie realne odzwierciedlenie w wykonywanej przez ciebie pracy, dlatego nie warto iść w tym przypadku na skróty.

 

Nabywane umiejętności

Studenci prawa zdobywają szeroką wiedzę ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Uczestnicy zajęć teoretycznych analizują treści poszczególnych kodeksów prawnych, a także poznają historię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych. Absolwenci tego kierunku rozwiązują skutecznie problemy natury prawnej, gospodarczej, ekonomicznej i społecznej.

Studenci znają charakterystykę polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa, a także poznają sposoby na zwalczanie przestępczości w kraju i na świecie. Prawnicy rozumieją społeczne, kulturowe oraz gospodarcze czynniki kształtujące współczesne prawo.

Absolwenci studiów prawniczych w Warszawie kompleksowo przygotowywani są do tego, by ubiegać się na aplikację np. sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską. Studenci tego kierunku pracują pod opieką doświadczonych specjalistów, dzięki czemu sprawniej rozwiązują problemy prawne.

Przyszli prawnicy rozumieją teksty prawne oraz posługują się regułami logicznego rozumowania. Studenci prawa interpretują różnorodne przepisy prawne oraz rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, prezentacyjne i językowe. Absolwenci tego kierunku potrafią wypowiadać się w przekonujący sposób i znają skuteczne metody stosowane w negocjacjach czy rozwiązywaniu konfliktów.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na prawie w Warszawie

Współczesne studia w Warszawie na kierunku prawo charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Po jakim profilu na kierunek prawo w Warszawie

Ze względu na duże wymagania, najłatwiej dostać się na studia prawnicze będą mieli absolwenci szkół, które kładły nacisk na naukę języka polskiego, języka obcego, geografii, historii i matematyki. Najbardziej uniweralnym wyborem mogą okazać się licea ogólnokształcące z klasami humanistycznymi lub geograficznymi. Niektóre szkoły oferują też naukę w klasach o profilu historyczno-prawnym. Ten wybór zapewnia podstawową wiedzę z dziedziny prawa, która pozwoli lepiej odnaleźć się na studiach.

Niezależnie od wcześniejszego etapu edukacji, po dostaniu się na studia prawnicze najważniejsze jest zaangażowanie. Obszerny program i wymagające egzaminy sprawiają, że studenci prawa muszą poświęcać dużo czasu na naukę.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku prawo w Warszawie są trudne

Studia prawnicze to jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. To dlatego, że wymaga on od swoich studentów nauki wielu definicji i ustaw. Tylko najbardziej obszerne humanistyczne głowy potrafią się odnaleźć wśród tylu przepisów.

Treści przekazywane podczas zajęć wywodzą się z nauk społecznych i nauk prawnych, ale studenci prawa zetkną się także z takimi dyscyplinami jak filozofia, socjologia czy ekonomia. Choć kierunek wydaje się być czysto humanistyczny, to może przydać się umiejętność zapamiętywania liczb. Warto pamiętać, że nie są to studia dla każdego. Dlatego osoby, które od zawsze marzyły o karierze prawnika, powinny być przygotowane na wiele trudności.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na prawie w Warszawie

Studia prawnicze wymagają od swoich studentów zagłębiania się w różne specjalności tej dziedziny. Przez to ogólny poziom trudności jest wysoki. Poziom poszczególnych przedmiotów może być jednak różnie odbierany, w zależności od zainteresowań i predyspozycji studenta. Mimo to w programie są też przedmioty, które zawsze stanowią wyzwanie.

Wśród najtrudniejszych przedmiotów na prawie można wymienić prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze lub prawo podatkowe. Studenci, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z łaciną, także zajęcia z tego języka wymieniają w kategorii najtrudniejszych.

 

Czy studia na kierunku prawo w Warszawie to studia z przyszłością

Studia prawnicze to zdecydowanie przyszłościowy kierunek. Kandydaci na prawo powinni jednak być świadomi trudów, które ich czekają. Kluczowe jest przekonanie, że chce się to robić w przyszłości oraz determinacja. Ze względu na dużą konkurencję, dojście do wymarzonego miejsca może być trudne i czasochłonne. Jeżeli pokona się wszelkie trudności i skończy aplikację, to przed absolwentami otwierają się naprawdę szerokie możliwości.

Praca prawnika często kojarzy się z pracą w sądzie. Nie na tym kończą się jednak możliwości. Absolwenci mogą pracować jako radcy prawni, notariusze, rzecznicy patentowi czy kuratorzy. Prawnicy mogą prowadzić własną działalność, zatudniać się w firmach prawniczych, a także pracować w działach prawnych dużych korporacji.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na prawo w Warszawie

Prawo w Warszawie to bardzo popularny kierunek studiów, który co roku przyciąga wielu kandydatów. Zainteresowanie przekłada się na duże wymagania podczas rekrutacji. To sprawia, że tylko najlepsi maturzyści, będą mieli szansę dostać się na studia bezpłatne z prawa. Aby mieć pewne miejsce, trzeba bardzo dobrze zdać wszystkie przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji.

Aby skrócić proces rekrutacji i mieć pewność, że uda się dostać na studia, warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych z geografii, historii lub matematyki. Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego zostają przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku prawo w Warszawie jest matematyka

Prawo w Warszawie to studia, które skupiają się przede wszystkim na naukach społecznych, prawniczych i humanistycznych. Program zawiera także elementy takich nauk jak ekonomia, filozofia czy socjologia. Jeżeli chodzi o matematykę, to choć jest ona jednym z wymaganych przedmiotów podczas rekrutacji, to nie ma w siatce zajęć godzin poświęconych tej dziedzinie.

Ponadto żaden z przedmiotów, który wykładany jest na prawie nie zawiera elementów matematyki. Choć studia nie skupiają swojej uwagi na matematyce, to znajomość królowej nauk, a dokładniej umiejętność posługiwania się logiką, jest wykorzystywana w codziennej pracy prawnika.

 

Czy warto iść na prawo

O czym powinny wiedzieć osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów prawniczych? Otóż, są to studia ciekawe, prestiżowe, perspektywiczne, a zarazem wymagające i intensywne. Oznacza to, że kierunek Prawo adresowany jest do osób nie tylko pragnących pozyskać określoną wiedzę, ale również przygotowanych na wytężoną naukę. Prawo jest kierunkiem, który zawsze prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, a zatem nauka trwa pięć lat. Na tym jednak nie koniec, jeśli chcemy podążać drogą do wykonywania zawodów prawniczych.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Prawo studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu prawa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Warszawie

Studia na kierunku Prawo w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Sprawdź 

Prawo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jak praca po prawie

Jak praca po prawie

Zawód prawnika cieszy się społecznym uznaniem oraz prestiżem. Absolwenci prawa mogą ubiegać się aplikację na stanowisko np. radcy prawnego, prokuratora, adwokata, sędziego czy notariusza. Studenci prawa swoją przyszłość mają szansę związać m.in. z kancelariami, korporacjami lub organami administracji np. samorządowej czy państwowej.

Czytaj dalej praca po prawie

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po prawie w Warszawie

Zawód prawnika wiążę się z dużą konkurencją na rynku pracy. Mimo to, każdy absolwent z ukończoną aplikacją nie powinien mieć problemu ze znalezieniem stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Na rynku poszukiwani są specjaliści od każdej dziedziny prawa: cywilnego, karnego, gospodarczego czy podatkowego.

Prawnicy zdobywają zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach, czy organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych. Często prawnicy otwierają także własne kancelarie.

 

Ile zarabia się po Prawie?

Ukończenie studiów na kierunku Prawo otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe. Z wykształceniem prawniczym można odnaleźć się w nowoczesnym biznesie, dyplomacji, bankowości, czy polityce, jednak zdecydowana większość osób podejmując naukę myśli o zawodach ściśle powiązanych z wiedzą prawniczą i wymagających przejścia przez proces aplikacji, czyli między innymi: notariusza, prokuratora, radcy prawnego, czy adwokata. A ile zarabiają absolwenci Prawa?

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2024 roku:

 • radca prawny: 10700 złotych
 • prokurator: 12000 złotych
 • prawnik biznesowy: 13000 złotych
 • dyrektor regionalny działu prawnego: 25000 złotych
Jak wygląda rekrutacja na prawo w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na prawo w Warszawie

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 23 tys. kandydatów (o 1501 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych prawo znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (5 osób na miejsce)
 
Prawo - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty liczą się na prawo w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych.

W przypadku studiów na kierunku prawo w Warszawie najważniejsze przedmioty, które liczą się podczas rekrutacji to historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie. Jako przedmiot obowiązkowy uwzględniany jest wynik z matury z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Wśród przedmiotów dodatkowych zaliczane są także wyniki z chemii, fizyki, informatyki czy filozofii.

Sprawdź prawo Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na prawo w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na prawo rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 74,33 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 74,20 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile osób na miejsce na prawo w Warszawie

Prawo w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ubiegało się 5 osób na jedno miejsce.

 

Ile procent z matury na prawo w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na prawo na Uniwersytecie Warszawskim, trzeba było osiągnąć 75% na egzaminach na poziomie rozszerzonym z pięciu wymaganych w rekrutacji przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego i dwóch przedmiotów dodatkowych. Tyle samo procent z języka polskiego, języka obcego i przedmiotu dodatkowego musieli uzyskać kandydaci marzący o studiach z prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto jednak pamiętać, że wymagania niezbędne do dostania się na studia z prawa, mogą się zmieniać zależnie od liczby kandydatów. Dlatego przygotowująć się do egzaminów maturalnych warto sprawdzić, które przedmioty najlepiej jest zdawać na poziomie rozszerzonym.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydat zostanie przyjęty na studia, decyduje limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio dużą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku prawo w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 290
 • Uniwersytet Warszawski: 500

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą poznać wyniki rekrutacji dzięki informacjom indywidualnie publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Takie dane zostają udostępnione kandydatom w ich prywatnych profilach.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składane są przez kandydatów osobiście w siedzibie wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak ich przekazanie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Kandydaci powinni pamiętać o tym, żeby dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować prawo

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo otrzymują bardzo wiele propozycji kształcenia. Część propozycji pochodzi od uczelni publicznych, a część od niepublicznych szkół wyższych.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej

dowiedz się więcej

Osoby zainteresowane nauką coraz częściej zaznajamiają się z ofertami kształcenia uczelni niepublicznych, a tych w mieście stołecznym jest bardzo wiele. Ilość propozycji wyraźnie pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się omawiany kierunek.

 

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Łazarskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku prawo w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku prawo w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 5760 zł do 16800 zł za pierwszy rok studiów.

Prawo studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 8000 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – od 14800 zł
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – od 5760 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 6500 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 6000 zł
 • Collegium Civitas w Warszawie - od 9890 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - od 12000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Warszawie

Prawo jako kierunek można studiować w 3 uczelniach publicznych w Warszawie (stacjonarnie lub niestacjonarnie). Są to: Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Ponadto prawo oferuje kilka prywatnych szkół wyższych w Warszawie (stacjonarnie, niestacjonarnie lub online):

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

 

Prawo jako specjalność na innym kierunku znaleźć można w następujących uczelniach warszawskich:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Waszawie

Bezpłatne studia na kierunku prawo oferują tylko trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Taka nauka odbywa się jedynie w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku prawo można podjąć na następujących uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Dowiedz się więcej prawo w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Warszawie

Niestacjonarna nauka na kierunku prawo w Warszawie jest płatna we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4900 zł do nawet 14600 złceny - prawo Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z warszawskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku prawo.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Warszawa studia stacjonarne

Prawo Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Warszawie

Prawo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Prawo w Warszawie opinie?

Monika, studentka Prawa w Warszawie, mówi:

„Studiowanie Prawa w Warszawie to ogromny prestiż, ale także duża odpowiedzialność i ciężka praca. Tutaj nie ma miejsca na przeciętność. Studia są także od tego, aby zbudować w sobie pewność siebie i pewność swojej wiedzy. Ja tej pewności nabieram z każdym dniem."

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek PRAWO

komentarze (1)

Persia odpowiedz

Brawo. Tego właśnie szukałem

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia