Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 64 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 68 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 71 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1