Uczelnie w Polsce - wyszukiwarka

Uczelnie w Polsce - wyszukiwarka

Uczelnie w polsce

Filtrowanie
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Grupa kierunku
Czas trwania

Znaleziono: 358

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 55 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 65 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia WSB w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 61 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

wsaib

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×