Dodaj do ulubionych

Edukacja artystyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja artystyczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Sztuka stanowi jedną z ważniejszych składowych zrównoważonej edukacji. Kierunki studiów takie jak edukacja artystyczna zostały więc stworzone z myślą o osobach, które chciałyby w przyszłości zająć się prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem rozmaitych sztuk plastycznych, wspierających prawidłowy rozwój oraz umacniających działania terapeutyczne. Studenci nie tylko otrzymują gruntowne wykształcenie pedagogiczne, ale poznają także różnorodne metody pracy z materiałami plastycznymi.

Absolwenci edukacji artystycznej przygotowani są do pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Znajdą zatrudnienie nie tylko w placówkach oświatowych. Na edukatorów artystycznych czekać będą również różnorodne ośrodki terapeutyczne, sanatoria, domy opieki społecznej czy ośrodki wychowawcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edukacja artystyczna:

 • dowolny przedmiot,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna

UCZELNIE, GDZIE EDUKACJA ARTYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja artystyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku edukacja artystyczna

Program studiów i przedmioty

Czego nauczą cię studia na kierunku edukacja artystyczna? Wykorzystywania twojego terapeutycznego potencjału i zdolności artystycznych do niesienia pomocy innym oraz edukacji najmłodszych. 

Jako że większość zajęć przewidzianych w siatce studiów odbywa się w formie warsztatowej, będziesz przygotowany przez grono plastyków do tworzenia własnych dzieł plastycznych wysokiej jakości

Poznasz rozmaite metody pracy z materiałami plastycznymi począwszy od rysunku, poprzez trójwymiarowe makiety, na rzeźbach skończywszy.

Specjalności, jakie możesz wybrać podczas studiów pozwalają na dopasowanie zajęć do zainteresowań. Jeśli fotografia jest bliższa twojemu sercu, zagłębisz tajniki wykonywania artystycznych zdjęć, grafiki oraz cyfrowych procesów graficznych pozwalających na ich efektywną obróbkę.

Jeśli natomiast chciałbyś wdrażać tworzoną przez siebie sztukę do codziennego życia w formie mebli, czy innych przedmiotów domowego użytku, wybierzesz specjalność o nazwie sztuki użytkowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych
 • obsługi programów graficznych
 • historii sztuki
 • fotografii artystycznej
 • podstaw pedagogiki i edukacji poprzez sztukę

Jak wyglądają studia na kierunku edukacja artystyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek edukacja artystyczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk artystycznych i pedagogicznych.

 

Studia na kierunku edukacja artystyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku edukacja artystyczna będziesz miał możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • Grafika/ Grafika cyfrowa
 • Multimedia
 • Projektowanie wstępne
 • Struktury wizualne

 

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalnościowych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Przede wszystkim rozwiniesz swoje zdolności artystyczne z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych. Ponadto zyskasz kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, które wykorzystasz podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Studenci rozwiną także zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Wyrażanie siebie poprzez sztukę było powszechne już w czasach prehistorycznych. Świadczą o tym między innymi liczne rysunki zdobiące ściany jaskiń zamieszkanych wówczas przez naszych praprzodków.

Wtedy też powstawały pierwsze instrumenty muzyczne mające urozmaicać ludziom czas wolny, zagrzewać wojowników do walki, czy odstraszać dzikie zwierzęta. Podobno fale dźwiękowe o odpowiednim natężeniu są w stanie podnieść iloraz inteligencji słuchającego o kilka punktów, niestety tylko na czas odtwarzania utworu. 

Muzyka relaksacyjna jest nieocenioną pomocą w pracy z nadpobudliwymi dziećmi, a czytanie najmłodszym bajek o terapeutycznym zabarwieniu pomaga zrozumieć i zaakceptować towarzyszące im emocje, czyniąc ich w przyszłości bardziej odpornymi na niekorzystne bodźce zewnętrzne ludźmi. 

Studia na kierunku edukacja artystyczna zostały stworzone, aby poszerzyć grono pedagogiczne o osoby wyspecjalizowane w pomocy osobom potrzebującym i dzieciom poprzez umiejętność wykorzystywania sztuk pięknych.

Jeśli bliscy od zawsze ci powtarzali, że podziwiają twoją ogromną empatię i wrażliwość, a wykonywane przez ciebie prace plastyczne zdobywały najwyższe noty od nauczycieli - studia na kierunku edukacja artystyczna są stworzone dla ciebie!

 

5. Gdzie studiować edukację artystyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek edukacja artystyczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku edukacja artystyczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja artystyczna

Praca po studiach

Gdzie zatrudnisz się jako absolwent studiów na kierunku edukacja artystyczna? Jeśli jesteś stereotypowym artystą ceniącym sobie niezależność, z powodzeniem otworzysz własną działalność gospodarczą oferującą szeroką i różnorodną gamę usług o charakterze artystycznym.

Dzięki umiejętnościom z zakresu pedagogiki i edukacji poprzez sztukę staniesz się pracownikiem, którego chętnie zatrudnią szkoły, przedszkola, placówki terapeutyczne, domy dziecka, domy kultury, czy świetlice środowiskowe.

Zatrudnienie znajdziesz także w muzeach i galeriach sztuki jako przewodnik - twoja teoretyczna wiedza z zakresu sztuki pięknej pozwoli ci zaciekawić opowiadanymi historiami grupy zwiedzających.

Jeśli myślisz o zawodzie grafika komputerowego - nic nie będzie stało na przeszkodzie w realizacji tych marzeń. Wybór rozmaitych ścieżek, jakimi będziesz mógł podążać po ukończeniu studiów na kierunku edukacja artystyczna, jest praktycznie nieograniczona - podobnie jak twoja artystyczna wyobraźnia.

 

Absolwent kierunku edukacja artystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • żłobkach, przedszkolach, szkołach
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • muzeach
 • firmach reklamowych
 • firmach zajmujących się wystrojem wnętrz

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Komentarze (0)