Automatyka i robotyka - Warszawa

Automatyka i robotyka - Warszawa

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka +

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW  stopień: () ,
forma:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

23.06.2024

Automatyka i robotyka studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Automatyka i robotyka w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia przygotowuja do wykonywania zawodu między innymi mechanika automatyka. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i programowania maszyn czy podstaw elektrotechniki.

Automatyka i robotyka - Warszawa
Studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
Automatyka i robotyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy maszyn. W takcie zajęć studenci uczą się działania, a także poprawnej konserwacji robotów przemysłowych czy mobilnych. W trakcie nauki zetkniesz się z takimi dziedzinami jak informatyka, sztuczna inteligencja i projektowanie mechanicznych układów automatyki. W planie zajęciowym kierunku automatyka i robotyka można znaleźć przedmioty takie jak np.: podstawy mechaniki, sterowniki przemysłowe czy metodyka programowania. 
Automatyka i robotyka to studia, których program kształcenia będzie oscylował wokół studiów technicznych, w tym elektroniki, a także nauk informatycznych, fizycznych i matematycznych. Studenci nauczą się realizacji zadań projektowych i laboratoryjnych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zaprojektować algorytm, nowoczesne systemy sterowania oraz roboty przemysłowe.
Absolwent kierunku automatyka i robotyka nie będzie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia, albowiem studia inżynierskie niemal zawsze są gwarancją stałej i dobrze płatnej pracy. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są w sektorze automatyki przemysłowej oraz w firmach związanych z branżą IT czy multimediami. Absolwent może podjąć się pracy na stanowisku m.in. programisty automatyka, inżyniera robotyki, specjalista ds. automatyzacji procesów w firmach zajmujących się przemysłem przetwórczym, elektronicznym, chemicznym, energetycznym oraz w instytucjach, których działalność opiera się na projektowaniu i projektowaniu, a także wdrażaniu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Automatyka i robotyka Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku automatyka i robotyka można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PW wyniósł 197 punktów.

Gdzie studiować automatykę i robotykę w Warszawie

W Warszawie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW).

 

Gdzie studiować automatykę i robotykę bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie w Warszawie

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. automatyka i robotyka Warszawa - przedmioty maturalne wymagania >

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka w Warszawie? Biletem wstępu na studia inżynierskie w Warszawie jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw.

Najważniejszym przedmiotem, branym pod uwagę jest matematyka, w gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: fizyka, informatyka, chemia i biologia. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału.

Wymagania na kierunek Automatyka i robotyka w Warszawie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: przetwarzanie sygnałów, grafika inżynierska, symulacja i modelowanie komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania, systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

 

Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, informatyka, chemia, biologia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na automatykę i robotykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW) więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie: mechanika, informatyka, termodynamika, podstawy gospodarki rynkowej, algebra liniowa, fizyka, podstawy techniki cyfrowej, podstawy programowania, sieci komputerowe.

Przygodę ze studiami w Warszawie na tym kierunku rozpoczniesz od przypomnienia sobie zagadnień matematycznych oraz fizycznych, wyniesionych z poprzednich lat edukacji. Będzie stanowiło to podstawę pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji, mających przełożenie na efektywność pracy w zawodzie.

Zajęcia praktyczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę mają na celu przygotowanie do projektowania systemów automatyki i robotyki przy zastosowaniu nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu.

W ramach praktyk na późniejszych etapach edukacji, będziesz miał okazję obserwować pracę starszych kolegów, którzy specjalizują się w projektowaniu i implementacji algorytmów we współczesnych systemach automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykształconych fachowców, absolwentów kierunków technicznych, implikuje konieczność wykształcenia coraz większej ich liczby. Swoistą odpowiedzią na to zapotrzebowanie oraz zainteresowanie samych przyszłych studentów podjęciem przyszłościowej kariery są studia na kierunku Automatyka i robotyka.

Chętni do podjęcia studiów oferowanych przez uczelnie w Warszawie będą mieli spore pole manewru. Należy pamiętać, że dostać się nie jest łatwo – rok rocznie liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Automatyka i robotyka należy do najchętniej wybieranych kierunków technicznych w Warszawie.

 

Nabywane umiejętności

Automatyka i robotyka to kierunek studiów poświęcony problematyce m.in. modelowania systemów dynamicznych, sterowania liniowego i nieliniowego, podstaw robotyki i sztucznej inteligencji, technik przetwarzania sygnałów, elektrotechniki i elektroniki, automatyki przemysłowej czy informatyki i fizyki.

Studia te pozwalają zrozumieć np.: sposoby eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; zasady obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; narzędzia i metody projektowania lub realizacji prostych układów i systemów automatyki.

Absolwenci automatyki i robotyki mogą podjąć pracę np. w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce czy w ochronie zdrowia. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kompetencje absolwentów automatyki i robotyki cenione są zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na automatyce i robotyce w Warszawie

Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie: biomechanika i biorobotyka, robotyka... 

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

Automatyka i robotyka w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 2 lata magister inżynier

Jak wygląda rekrutacja na automatykę i robotykę w Warszawie

Żeby zgłosić swoją kandydaturę na Automatykę i robotykę w Warszawie, należy wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów, gdzie będziesz mógł wprowadzić uzyskane na maturze wyniki bądź oceny z wcześniejszej ścieżki edukacji.

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na automatykę i robotykę w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na automatykę i robotykę na Politechnice Warszawskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 197 punktów.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów w ramach limitu miejsc, dlatego na wybrane studia dostają się te osoby, które uzyskały odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także znajdują się na najwyższych miejscach na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy podania informacji o wynikach rekrutacji. Kandydaci mogą poznać swoje wyniki dzięki systemowi IRK lub ERK. Dane dotyczące listy rankingowej oraz liczby zdobytych przez nich punktów publikowane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak przyjmowanie kompletnych zestawów doręczanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie – zazwyczaj można tego dokonywać tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, a kandydaci mają kilka dni na dopełnienie formalności. Pamiętaj, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów – spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19 do 24 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie

Możliwość studiowania w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej jest bezpłatna – nie dotyczy to studiów w prywatnych szkołach wyższych, a także niestacjonarnej nauki w publicznych uczelniach.

Automatykę i robotykę jako kierunek oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że nauka na automatyce i robotyce w Warszawie jest bezpłatna.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Warszawa studia i stopnia

Automatyka i robotyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Warszawa studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Automatyka i robotyka w Warszawie

 • Automatyka i robotyka w Warszawie - studia I stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Warszawie - studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka w Warszawie opinie?

 

Piotrek, student Automatyki i robotyki mówi:

„Każdy kto jest zainteresowany tworzeniem urządzeń, czy układów i systemów będzie w siódmym niebie. Automatyka i robotyka w Warszawie to wciągające studia, na których można realizować własne pasje i studia, po których czeka na absolwentów ciekawa praca.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia