Nauczanie języków obcych

Nauczanie języków obcych

nauczanie języków obcych studia

Nauczanie języków obcych studia - kierunek studiów

Szacuje się, że na świecie jest używanych ok. 6-7 tysięcy języków oraz niekiedy uważa się, że wywodzą się one od jednego prajęzyka, który nazywany jest Proto-Human. Ich przeważająca część jest jednak używana w formie bezpiśmiennej. Najpopularniejszymi w Europie językami są język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. Językami tymi można jednak porozumiewać się również na innych kontynentach świata, ze szczególnym naciskiem na język angielski, który nieoficjalnie ma status pierwszego uniwersalnego języka świata. Szacując w zaokrągleniu – co szósta osoba na świecie się nim posługuje. Można wynuć na tej podstawie wniosek, o tym jak ważne jest nauczanie tego języka, ale i pozostałych wymienionych wcześniej, aby ułatwiać komunikację międzyludzką. Jeżeli więc masz swego rodzaju łatwość lingwistyczną, polegającą na szybkim przyswajaniu sobie języka obcego oraz myślisz, że odnalazłbyś się w roli nauczyciela języków – studia na kierunku nauczanie języków obcych mogą być odpowiednimi dla Ciebie!

Jako absolwent takich studiów będziesz posiadać uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (język francuski lub język niemiecki, historia i społeczeństwo) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach językowych. Program studiów obejmie praktyczną naukę danego języka, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne oraz blok przedmiotów, które mają na celu uzupełnić wiedzę z zakesu językoznawstwa, historii, kultury i literatury, ale i informatyki. Student będzie uczęszczał na takie zajęcia jak edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa, fonetyka, gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka, nauczanie języka wspomagane komputerem, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, emisja głosu, psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka, a oprócz tego praktyki pedagogiczne czy seminaria dyplomowe.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauczanie języków obcych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • językoznawstwa
 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomości drugiego języka wybranego
 • historii i społeczeństwa
 • pedagogiki wczesnoszkolnej i szkolnej
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauczanie języków obcych

Absolwent kierunku nauczanie języków obcych znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • szkołach językowych
 • szkołach podstawowych
 • przedszkolach
 • korepetytor (nauczyciel prywatny)
 • nauczyciel akademicki (po ukończeniu studiów drugiego stopnia)

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku nauczanie języków obcych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski/język niemiecki/język francuski, matematyka, język polski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Filologiczne

     Typ studiów
     Województwo

     Komentarze (0)