Dodaj do ulubionych

STUDIA AFRYKAŃSKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia afrykańskie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na studia afrykańskie będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, społecznych, politycznych czy filologicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii, kultury czy geografii Afryki.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wybranymi instytucjami kultury, wydawnictwami czy mediami.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji na kierunek studia afrykańskie, studenci powinni zapoznać się z wymaganiami, aktualnie obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Kandydaci na powyższe kierunek powinni:

  • przedstawić świadectwo maturalne
  • przejść rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzającą ich kompetencje i wiedzę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA AFRYKAŃSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Studia afrykańskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia afrykańskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA AFRYKAŃSKIE?

Studia afrykańskie są skierowane do osób interesujących się kulturą, historią oraz geografią kontynentu afrykańskiego. Studenci będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę na temat kwestii politycznych czy społecznych dotyczących Afryki. Program nauczania zakłada również realizacje wielu ciekawych i jednocześnie rozwijających warsztatów praktycznych, które będą stanowić przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia afrykańskie możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek studia afrykańskie będą miały okazję dowiedzieć się więcej na temat historii, kultury oraz sytuacji politycznej kontynentu afrykańskiego. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z polityką, prawem i administracją poszczególnych regionów Afryki. Studenci skupią się także na pogłębianiu wiedzy z zakresu wierzeń i religii mieszkańców tego kontynentu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat relacji politycznych, gospodarczych i politycznych krajów afrykańskich z innymi państwami świata.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie kompetencji badawczych. Studenci nauczą się zbierania, analizowania i interpretowania źródeł historycznych i kulturowych. Co więcej, poznają zasady prezentacji własnych dokonań naukowych oraz publikacji tekstów i artykułów naukowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA AFRYKAŃSKIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA AFRYKAŃSKIE?

Studia na kierunku studia afrykańskie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia afrykańskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA AFRYKAŃSKIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia afrykańskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia afrykańskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia afrykańskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA AFRYKAŃSKIE?

Obecnie, znajomość innych kultur oraz wiedza z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych i społecznych, otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w dyplomacji oraz w firmach i korporacjach międzynarodowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z branżą turystyczną, mediami lub z wydawnictwami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia afrykańskie:

  • dyplomacja
  • branża turystyczna
  • media
  • wydawnictwa
  • redakcje czasopism
  • instytucje kultury

Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą lub zdecydować się na karierę w środowisku międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA AFRYKAŃSKIE

Komentarze (0)