GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Warszawski

   Uniwersytet Warszawski

   Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok lub 1,5 roku.

   Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2023/2024
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

   Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego to propozycja kształcenia podyplomowego, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. Słuchacze poznają metody, techniki i strategie nauczania języków obcych, psychologiczne uwarunkowania procesu uczenia się języka obcego, jak również zasady planowania procesu dydaktycznego.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Studia podyplomowe na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia w obszarze filologii lub lingwistyki stosowanej.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego?

   Studia podyplomowe na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego prowadzone są na podstawie programu obejmującego przedmioty, których zadaniem jest przygotowanie do pracy lektora języka polskiego jako obcego, drugiego czy też odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia mają zazwyczaj formę wykładów, seminariów, warsztatów dydaktyczno- metodycznych, ćwiczeń, konwersatoriów i projektów.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego poruszają się po zagadnieniach reprezentujących dyscyplinę językoznawstwa. Poznają metody, techniki i strategie nauczania języków obcych, zaznajamiają się z gramatyką funkcjonalną języka polskiego, pogłębiają wiedzę na temat kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, literatury i filmu, jak również nabywają umiejętności w zakresie przygotowywania konspektów lekcji i planowania procesu dydaktycznego.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego:

   • współczesne koncepcje pedagogiki ogólnej i pedagogiki językowej
   • podstawy gramatyki funkcjonalnej i pedagogicznej języka polskiego jako obcego
   • koncepcje i techniki wczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
   • kultura polska w perspektywie glottodydaktycznej
   • dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

    

   Ile trwają studia na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego?

   Kształcenie na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego może być realizowane w ciągu dwóch albo trzech semestrów. Oznacza to, że cały proces studiów może trwać 1 rok lub 1, 5 roku.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego?

   Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego uzyskują kompetencje do pracy w roli nauczyciela języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym, nauczyciela w szkołach językowych, lektora języka polskiego w uczelniach zagranicznych czy też egzaminatora w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego.

    

   Zobacz inne kierunki filologiczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)