FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia hiszpańska z językiem angielskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM studia -kierunek studiów

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | filologia hiszpańska z językiem angielskim - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś studia filologiczne pomogą zadbać o dynamiczny rozwój zawodowy w przyszłości. Dziś bowiem większość pracodawców wymaga od swoich kandydatów doskonałego władania co najmniej dwoma językami obcymi. Uczelnie bacznie przyglądają się tym tendencjom i tworzą propozycje kształcenia takie jak filologia hiszpańska z językiem angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język hiszpański, drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Ich studenci otrzymają rozległe kompetencje lingwistyczne. Poznają gramatykę, słownictwo i praktyczną stylistykę tych dwóch języków. Dzięki zajęciom praktycznym nauczą się, jak posługiwać się nimi na co dzień oraz w sytuacjach formalnych. Poznają również literaturę, historię czy sztukę krajów anglosaskich i Hiszpanii. Absolwenci swoją karierę mogą rozwijać w oświacie, wydawnictwach, biurach tłumaczeń czy sektorze turystycznym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim:

 • język hiszpański,
 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język angielski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ STUDIUJĄC FILOLOGIĘ HISZPAŃSKĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

Czego nauczysz się na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim?
Przede wszystkim, program studiów zakłada intensywną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i angielskiego. Zostając studentem tego kierunku będziesz poznawał język hiszpański od podstaw lub od poziomu, który zdeklarujesz.
Natomiast z języka angielskiego będziesz kształcił się w stopniu zaawansowanym. Ponadto, zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury i historii Hiszpanii oraz Hispanoameryki.
Co więcej będziesz miał możliwość poznania najwybitniejszych dzieł literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej oraz nauczysz się jak analizować i interpretować teksty kultury. Zaznajomisz się także z dydaktycznymi aspektami języka i nauczysz się jak przekazywać wiedzę innym.
Dalsze przygotowanie pedagogiczne będziesz mógł zdobywać na studiach drugiego stopnia. W ramach trzyletniego kursu, poznasz także podstawowe zagadnienia związane z kulturą, historią i literaturą Stanów Zjednoczonych ze szczególnym naciskiem na aspekty latynoskie.
Na początku trzeciego roku będziesz musiał wybrać specjalizacje w ramach, której chcesz się dalej kształcić. Jeżeli zdecydujesz się na językoznawczo-traduktologiczną, pogłębisz swoją wiedzę z obszaru językoznawstwa hiszpańskiego i poznasz tajniki pracy tłumaczeniowej.
Natomiast na ścieżce literaturoznawczo-kulturowej będziesz uczestniczył w zajęciach oscylujących wokół literatury, historii i kultury Hiszpanii i Hispanoameryki.  W ramach wybranej specjalności, pod opieką promotora napiszesz swoją pracę licencjacką.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomości literatury, kultury i historii Hiszpanii i Iberoameryki
 • umiejętności dokonywania tłumaczeń
 • wiedzy językoznawczej
 • znajomości kultury i literatury Stanów Zjednoczonych

Jak wyglądają studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę literaturoznawczą oraz językoznawczą. Ponadto, dowiesz się więcej na temat historii, kultury oraz literatury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Historia języka hiszpańskiego
 • Kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
 • Wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów filologicznych, przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności językowych oraz praktycznej nauce języka angielskiego i hiszpańskiego.

Ponadto, rozwiniesz kompetencje z obszaru pedagogiki oraz dydaktyki języka hiszpańskiego, które z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie nauczyciela. Studenci nauczą się również dokonywania tłumaczeń ustnych oraz pisemnych w obrębie dwóch powyższych języków.

Uzyskaną wiedzę oraz kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach, znajomość jak największej liczby języków obcych, stała się niezwykle pożądaną przez pracodawców umiejętnością. Studenci mając to na uwadze, coraz częściej decydują się na wybór studiów filologicznych, których ukończenie zapewni im gruntowne wykształcenie z zakresu wybranego języka i umożliwi zdobycie przyszłościowej pracy.
Wiele młodych ludzi, zapisuje się na dwa kierunki jednocześnie, chcąc poszerzyć swoje umiejętności z więcej niż jednego języka. Jednak studiowanie w takim trybie jest niezwykle wymagające i może nie być aż tak efektywne.
Dlatego też, jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim, pozwalający rozwijać kompetencje z dwóch języków obcych. Jeżeli więc, marzysz o tym żeby biegle komunikować się w języku hiszpańskim i angielskim i tym samym zapewnić sobie udaną przyszłość zawodową, to studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim powinny być twoim wyborem!
 
5. Gdzie studiować filologię hiszpańską z językiem angielskim

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO STUDIACH FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

Jaka praca po studiach?
Jako absolwent filologii hiszpańskiej z językiem angielskim będziesz, będziesz biegle władał językiem hiszpańskim i angielskim. Z powodzeniem znajdziesz pracę we wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tej dziedziny.
Co więcej, zdobyte umiejętności z zakresu translatoryki umożliwią Ci podjęcie zatrudnienia w biurach tłumaczeniowych lub wydawnictwach, zajmujących się przekładem literatury hiszpańskiej i angielskiej
Ponadto, będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, zajmujących się promowaniem kultury obu tych krajów. Ciekawą opcją jest także możliwość rozpoczęcia pracy w branży turystycznej, chociażby jako pilot wycieczek lub przewodnik. Ukończenie studiów pierwszego stopnia, przygotuje Cię do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.
 
Absolwent kieruneku filologia hiszpańska z językiem angielskim znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak:
 • biura tłumaczeniowe
 • branża turystyczna
 • wydawnictwa
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje kulturalne

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia hiszpańska z językiem angielskim studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia hiszpańska z językiem angielskim studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Miasta, które oferują studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula