UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dla kogo ten kierunek

Ukraina to państwo leżące w Europie Wschodniej, jednocześnie będąc jednym z naszych najbliższych sąsiadów. Początków stosunków polsko-ukraińskich należy upatrywać już w bardzo odległych czasach, a na przestrzeni lat uległy one zacieśnieniu. Współcześnie Polska prowadzi z Ukrainą współpracę gospodarczą i kulturową. Co więcej, z roku na rok w naszym kraju pojawia coraz więcej ludności napływowej z tamtych terenów. Obywatele ukraińscy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy lub aby zdobyć wykształcenie i rozpocząć tutaj nowe życie.

W związku z tego typu tendencją, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale znających język, kulturę oraz sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy. Jeżeli więc jesteś osobą, która lubi poznawać nowe kultury i jednocześnie chciałbyś zdobyć wykształcenie idealnie dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, to powinieneś wybrać studia na tym niezwykle perspektywicznym kierunku.

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim?

W czasie studiów nauczysz się wielu nowych rzeczy związanych z kulturą, sztuką i językiem Ukrainy. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, na których ugruntujesz swoje zdolności językowe i zaznajomisz się z historią i gramatyką języka ukraińskiego, a także zyskasz cenne kompetencje komunikacyjne. Ponadto, nauczysz się angielskiego, z którego uzyskasz poziom zaawansowany. W programie studiów przewidziano także wykłady i warsztaty, które przybliżą Ci kulturę, obyczaje i historię Ukrainy.

Podczas dwuletniego kursu magisterskiego będziesz miał także szansę obcować z najwybitniejszymi dziełami kultury i literatury tych obszarów oraz nauczysz się zasad ich interpretacji i odpowiedniej analizy. Co więcej, wszyscy studenci będą mogli brać udział w konferencjach naukowych, wymianach studenckich czy wyjazdach zagranicznych. Uzyskaną podczas studiów wiedzę wykorzystasz w trakcie praktyk studenckich, które realizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent ukranistyki z językiem angielskim będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie językoznawcze, kulturoznawcze i literaturoznawcze oraz gruntowną wiedzę, dzięki której zyskasz duże szanse na zdobycie interesującej i atrakcyjnej pracy. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach kultury, skupionych na promowaniu kultury ukraińskiej.

Co więcej, idealnie odnajdziesz się we wszelkich firmach, korporacjach i instytucjach zajmujących się prowadzeniem współpracy z Ukrainą. Po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego znajdziesz zatrudnienie w oświacie i szkołach językowych, jako nauczyciel języka ukraińskiego lub angielskiego. Równie ciekawym rozwiązaniem może być związanie swojej przyszłości z wydawnictwami, redakcjami czasopism, czy mediami, a swoje kompetencje mógłbyś wykorzystać podczas pracy w branży turystycznej. Doskonała znajomość języka ukraińskiego i angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem ukrainistyki z językiem angielskim, w procesie rekrutacji musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą znać język ukraiński na poziomie C1 oraz angielski na poziomie B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

 • znajomość języka ukraińskiego
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość kultury i tradycji ukraińskiej
 • znajomość historii Ukrainy
 • znajomość literatury i sztuki ukraińskiej
 • umiejętności translatorskie
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA I STOPNIA

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

 • branża turystyczna
 • oświata
 • szkoły językowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • instytucje kultury
 • media
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • organizacje pozarządowe
 • administracja publiczna
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)