STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na studiach polskich z językiem angielskim będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, historycznych, kulturoznawczych oraz filologicznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury polskiej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, jako lektor języka polskiego jako obcego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, wydawnictwami lub redakcjami czasopism.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami i zasadami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim:

 • język angielski
 • język obcy nowożytny
 • maksymalnie dwa spośród następujących przedmiotów: nowożytny język obcy (inny niż język angielski oraz język wskazany jako drugi nowożytny język obcy), historia, geografia, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Studia polskie z językiem angielskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia polskie z językiem angielskim

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia polskie z językiem angielskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia polskie z językiem angielskim skierowane są do obcokrajowców lub Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcieliby rozwinąć wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury polskiej. Studenci skupią się także na intensywnej nauce języka polskiego oraz angielskiego, tym samym zwiększając swoje szansę na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku studia polskie z językiem angielskim rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych i filologicznych. Ponadto, program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z historią Polski. Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję dowiedzieć się więcej o kulturze, literaturze i obyczajowości polskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim skupią się na nauce języka polskiego i angielskiego. Co więcej, nauczą się dokonywania analizy wybranych zjawisk kulturowych oraz interpretacji tekstów z kanonu literatury polskiej i światowej. W planie znajdą się warsztaty, dzięki którym studenci poznają zasady tłumaczeń istnych i pisemnych oraz redakcji tekstów.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia polskie z językiem angielskim trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia polskie z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia polskie z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia polskie z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Absolwenci kierunku studia polskie z językiem angielskim nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w szkołach językowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami, redakcjami czasopism i mediami. Dyplom ukończenia powyższych studiów otwiera drzwi do pracy w instytucjach kultury, biurach tłumaczeniowych czy w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia polskie z językiem angielskim:

 • wydawnictwa
 • branża turystyczna
 • redakcje czasopism
 • wydawnictwa
 • media
 • instytucje kultury
 • biura tłumaczeniowe
 • szkoły językowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)