STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dodaj do ulubionych

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na studiach polskich z językiem angielskim będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, historycznych, kulturoznawczych oraz filologicznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury polskiej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, jako lektor języka polskiego jako obcego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, wydawnictwami lub redakcjami czasopism.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek studia polskie z językiem angielskim, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami i zasadami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim:

 • język angielski
 • język obcy nowożytny
 • maksymalnie dwa spośród następujących przedmiotów: nowożytny język obcy (inny niż język angielski oraz język wskazany jako drugi nowożytny język obcy), historia, geografia, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Studia polskie z językiem angielskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia polskie z językiem angielskim

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia polskie z językiem angielskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia polskie z językiem angielskim skierowane są do obcokrajowców lub Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcieliby rozwinąć wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury polskiej. Studenci skupią się także na intensywnej nauce języka polskiego oraz angielskiego, tym samym zwiększając swoje szansę na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia polskie z językiem angielskim możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku studia polskie z językiem angielskim rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych i filologicznych. Ponadto, program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z historią Polski. Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję dowiedzieć się więcej o kulturze, literaturze i obyczajowości polskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim skupią się na nauce języka polskiego i angielskiego. Co więcej, nauczą się dokonywania analizy wybranych zjawisk kulturowych oraz interpretacji tekstów z kanonu literatury polskiej i światowej. W planie znajdą się warsztaty, dzięki którym studenci poznają zasady tłumaczeń istnych i pisemnych oraz redakcji tekstów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia polskie z językiem angielskim trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Absolwenci kierunku studia polskie z językiem angielskim nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w szkołach językowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami, redakcjami czasopism i mediami. Dyplom ukończenia powyższych studiów otwiera drzwi do pracy w instytucjach kultury, biurach tłumaczeniowych czy w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia polskie z językiem angielskim:

 • wydawnictwa
 • branża turystyczna
 • redakcje czasopism
 • wydawnictwa
 • media
 • instytucje kultury
 • biura tłumaczeniowe
 • szkoły językowe

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)