PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

Dodaj do ulubionych

PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Ponadto rozwiną umiejętność dokonywania przekładów literackich czy tłumaczeń tekstów użytkowych.

Po ukończenie studiów można związać swoją przyszłość z biurami tłumaczeniowymi, wydawnictwami, korporacjami międzynarodowymi czy z branżą turystyczną.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia filologiczne od lat cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem studentów. Dlatego też, kandydaci na kierunek przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • znajomość języka rosyjskiego

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM?

Rosyjski jest jednym z popularniejszych języków, którym władają miliony ludzi na całym świecie. Dlatego też, jego znajomość otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Studia na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym przygotowują specjalistów, posiadających wiedzę na temat kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz literaturoznawstwa rosyjskiego. Program kształcenia zakłada także realizacje licznych warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci rozwiną cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym zdobędą wszechstronną wiedzę na temat językoznawstwa rosyjskiego. W planie zajęć znajdą się przedmioty związane z gramatyką, historią oraz kulturą języka rosyjskiego.

Jednak studenci, przede wszystkim, skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów, nauczą się praktycznego zastosowania języka rosyjskiego oraz dodatkowego języka obcego w wybranych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto nauczą się dokonywać przekładu tekstów literackich i użytkowych z języka polskiego na rosyjski oraz z rosyjskiego na polski. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka specjalistycznej terminologii biznesowej, prawnej oraz ekonomicznej.

 

3. Gdzie studiować Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM?

Studia na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM?

Znajomość języków obcych otwiera wiele zawodowych drzwi. Dlatego też absolwenci kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej.

Przede wszystkim idealnie odnajdą się w biurach tłumaczeniowych i wydawnictwach. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w mediach, szkołach językowych czy w biurach turystycznych. Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym:

  • branża turystyczna
  • wydawnictwa
  • biura tłumaczeniowe
  • szkoły językowe
  • media

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEKŁAD ROSYJSKO - POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

Komentarze (0)