Neofilologia angielska studia - kierunek studiów

Stwierdzenie, że znajomość języka angielskiego jest pewną przepustką do wymarzonej kariery i biletem ku przyszłości z zapewnionym miejscem w pierwszej klasie, już dawno włożyliśmy między bajki. Komunikatywne posługiwanie się nim to coraz częściej konwencjonalna umiejętność, którą wpisujemy do CV pewną ręką i równie pewnie z niej korzystamy. Oswajany od czasów szkoły podstawowej język angielski niektórym osobom jawi się jako skrawek nieco nadwyrężonego materiału, z którego nic już się nie da uszyć – bywamy angielskim zmęczeni i znużeni, zniecierpliwieni brakiem efektów, choć często inwestujemy sporo pracy w to, by w końcu mówić i pisać płynnie. Wszystkie nasze zmagania z mową Szekspira biorą się ze złego do niej podejścia, opartego na dyktacie gramatyki i odcinaniu języka od rzeczywistości, za którą ten powinien nadążać. Dla tych, którzy w posługiwaniu się językiem obcym chcieliby widzieć coś więcej, niż umiejętność, którą można zjednać sobie przychylną opinię potencjalnego pracodawcy, są zainteresowani najnowszymi zjawiskami kultury krajów angielskiego obszaru językowego i zależy im na tym, by przyjrzeć się społecznym, politycznym i cywilizacyjnym aspektom rozwoju tej części Europy, powstały studia na kierunku neofilologia angielska.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli język angielski zawsze pozostawał w obszarze Twoich lingwistycznych zainteresowań, od dziecka wsłuchiwałeś się w teksty piosenek składając z nich mniej lub bardziej sensowne treści, chcesz legitymować się znajomością języka, który będziesz poznawać w nieustannym dialogu z licznymi pozajęzykowymi kontekstami, studia na kierunku neofilologia angielska mają szansę odpowiedzieć na Twoje oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz legitymował się jako absolwent tego kierunku? Twoje kompetencje będą opierały się na dwóch filarach: praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury, historii oraz zjawisk społeczno-politycznych dotyczących państw z angielskiego obszaru językowego. Czekają Cię więc intensywne lektoraty prowadzone w każdym semestrze, wsparte nauką gramatyki opisowej języka angielskiego. Twórcy kierunku szczególny nacisk położyli na fonologię i składnię z jej formą, znaczeniem i funkcją dla języka, poświęcając im osobne przedmioty. Będziesz miał okazję poznać specyfikę literatury angielskiej i amerykańskiej, uchwycić ich główne cechy, podobieństwa i różnice, poznać czołowych przedstawicieli oraz kierunki, zarówno te umocowane w tradycji literatury, jak i dopiero powstające na gruncie kultury najnowszej. W Twojej optyce znajdzie się także cywilizacja i społeczeństwo Wielkiej Brytanii oraz USA, a lepsze rozumienie mentalności tych krajów z pewnością przełoży się na Twoje podejście do języka, który będziesz postrzegał odtąd jako lustro dla procesów historycznych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy rozwoju zawodowego będziesz mógł rozważać, kiedy ukończysz studia na kierunku neofilologia angielska. Twoje umiejętności językowe, silnie zakorzenione w świadomości społecznej i kulturowej sprawią, że z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika wydawnictw i redakcji – prasowych, radiowych lub telewizyjnych, w których będzie liczyła się zarówno poprawność i kultura języka, jak i osłuchanie z aktualnymi wydarzeniami kształtującymi współczesną rzeczywistość Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Będziesz mógł zdecydować się na karierę tłumacza, nauczyciela języka angielskiego (po uzupełnieniu wykształcenia o uprawnienia do wykonywania tego zawodu, chociażby poprzez wybór modułu pedagogicznego dostępnego na studiach I stopnia) lub związać swoje zawodowe losy z międzynarodowymi firmami i przedsiębiorstwami nastawionymi na współpracę między Polską a Wielką Brytanią lub USA. Instytucje kulturalne i dyplomatyczne oraz branża turystyczna i medialna równie często stają się dla absolwentów przestrzeniami realizacji zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek neofilologia angielska na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, język obcy nowożytny.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NEOFILOLOGIA ANGIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku neofilologia angielska

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku neofilologia angielska?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
   • praktycznej znajomości drugiego języka obcego
   • historii Wielkiej Brytanii i USA
   • współczesnych zjawisk społeczno-politycznych i kulturalnych wpływających kierunek rozwoju Wielkiej Brytanii i USA
   • cywilizacji Wysp Brytyjskich i USA
   • literatury brytyjskiej i amerykańskiej
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji brytyjskich i amerykańskich
   • analizy i interpretacji dzieła literackiego
   • podstaw językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa
   • fonologii i składni języka angielskiego
   • gramatyki opisowej języka angielskiego
   • polsko-angielskiej gramatyki kontrastywnej
   • przyswajania i nauki języka

   Jak wyglądają studia na kierunku neofilologia angielska?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i zaocznymi. Kierunek neofilologia angielska można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

   Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami filologicznymi.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Studenci kierunku neofilologia angielska będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk językoznawczych, literaturoznawczych, kulturowych czy pedagogicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką. Oto wybrane z nich:

   • Praktyczna nauka języka angielskiego
   • Gramatyka opisowa języka angielskiego
   • Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
   • Wprowadzenie do przekładu

   Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Studia na kierunku neofilologia angielska będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci wykształcą szereg cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupią się na nauce języka angielskiego i jego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób dokonywać przekładów ustnych i pisemnych w obrębie języka angielskiego i polskiego. Studenci, którzy wybiorą specjalizację nauczycielską rozwiną także zdolności pedagogiczne i dydaktyczne.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku neofilologia angielska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku neofilologia angielska na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku neofilologia angielska?

   Absolwent kierunku neofilologia angielska znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel języka angielskiego
   • lektor
   • wykwalifikowany tłumacz tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich tworzonych w języku angielskim
   • pracownik agencji reklamowych i marketingowych
   • pracownik redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych
   • pracownik wydawnictw
   • instytucjach kultury (domach kultury, muzeach, teatrach, galeriach sztuki)
   • instytucjach dyplomatycznych
   • firmach i przedsiębiorstwach międzynarodowych
   • branży turystycznej

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU NEOFILOLOGIA ANGIELSKA

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEOFILOLOGIA ANGIELSKA

   Komentarze (0)