Polonistyka – komparatystyka

Polonistyka – komparatystyka

Polonistyka-komparystyka studia

Polonistyka – komparatystyka studia - kierunek studiów

Komparatystyka to nauka zwana inaczej literaturą porównawczą. Zajmuje się głównie postrzeganiem oraz analizą literatury w różnych kontekstach kulturowych, często odnosząc się także do innych dziedzin, czego przykładem jest malarstwo czy muzyka. Studia na kierunku Polonistyka – komparatystyka dadzą Ci możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Polski oraz jego wydźwiękiem w literaturze światowej. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne, a książki Twoją pasją to polonistyka – komparatystyka może być kierunkiem, dzięki któremu przełożysz swoje zainteresowania na karierę zawodową w tym zakresie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku polonistyka – komparatystyka? Studia kształcą w zakresie kilku bloków tematycznych, Pierwszy z nich to ten dotyczący polonistyki. Przykładowymi przedmiotami będzie kurs literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą literaturę polską, poetyka i teoria literatury czy gramatyka języka polskiego. Kolejne to przedmioty dotyczące dziedzin kultury, takie jak: historia filozofii, językoznawstwo ogólne i porównawcze czy teoria kultury. Wszystko to będzie wzbogacone o wiedzę ogólną dotyczącą kultury języka, logiki, redagowania czy stylistyki. Co więcej, kierunek stawia także na umiejętności praktyczne, które nabędziesz w ramach warsztatów oraz praktyk zawodowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku polonistyka – komparatystyka? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w organizacji pozarządowej, muzeum i innych instytucjach kultury czy wydawnictwach. Co więcej, będziesz mógł podjąć pracę w szeroko pojętych mediach, a także w różnych sektorach usług, na przykład w turystyce. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to polonistyka – komparatystyka może być kierunkiem, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując polonistykę – komparatystykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ochrony życia i wartości ludzkich
 • systemu obronnego państwa
 • eliminowania powstaych zagrożeń
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • analizy i interpretacji zagrożeń w różnej skali
 • sprawnego kierowania zespołem
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyka – komparatystyka

Absolwent kierunku polonistyka – komparatystyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • zarządzaniu zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi, czy finansowymi
 • administracji
 • służbach bezpieczeństwa
 • organizacjach militarnych
 • analityk

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku polonistyka – komparatystyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLONISTYKA – KOMPARATYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA – KOMPARATYSTYKA

   Komentarze (0)