ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE

ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku English philology to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia na kierunku english philology - studia online
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lub 4 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku english philology - studia online rozpocznie się 20 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | english philology - studia online - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności english philology - studia online możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online | english philology - studia online - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

English philology zakładają realizację zajęć o tematyce związanej z kulturą i historią krajów anglojęzycznych. Studenci skupią się na doskonaleniu kompetencji językowych i nauczą się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, a także jego wykorzystania w mowie i piśmie. W planie znajdą się zajęcia z gramatyki opisowej, literaturoznawstwa, czy komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, międzynarodowym biznesie, mediach, biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury oraz w firmach i korporacjach międzynarodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów na kierunek English philology należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danym kierunku oraz podjąć przygotowania do egzaminu maturalnego. W przypadku studiów realizowanych na uczelniach prywatnych należy zdać maturę, dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz opłacić czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

English philology - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lub 4 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku english philology - studia online

ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku english philology - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE?

English philology-studia online to kierunek, który wyróżnia się praktycznym programem nauczania, dzięki któremu studenci zyskają wszechstronne przygotowanie zawodowe. Studia będą realizowane za pomocą specjalnej platformy e-learningowej, co zwiększy elastyczność i swobodę studentów oraz umożliwi naukę z dowolnie wybranego przez siebie miejsca. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą miały możliwość wyboru specjalizacji związanej z translatoryką lub biznesem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku English philology-studia online możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek English philology-studia online zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk filologicznych, kulturoznawczych, językoznawczych oraz literaturoznawczych. W planie znajdą się zajęcia z historii i kultury Anglii oraz innych krajów anglojęzycznych. Co więcej studenci poza wiedzą filologiczną zyskają przygotowanie biznesowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w firmach i korporacjach międzynarodowych.

Jednak przede wszystkim skupią się oni na praktycznej nauce języka angielskiego i jego wykorzystania w mowie i w piśmie. W planie znajdą się zajęcia z komunikacji międzykulturowej, gramatyki opisowej, stylistyki języka angielskiego oraz marketingu w usługach językowych. Studenci poznają również zasady pracy zespołowej i przygotowywania ważnych projektów w języku angielskim. Program zakłada również realizację lektoratu z dodatkowego języka obcego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku English philology-studia online trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku English philology-studia online znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych, firmach międzynarodowych, instytucjach edukacyjnych. Znajomość języka angielskiego otworzy im drzwi do kariery w szkołach językowych, biurach turystycznych, agencjach marketingowych, działach PR i HR oraz w instytucjach kultury. Dobrym rozwiązaniem będzie również założenie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku English philology-studia online:

 • wydawnictwa

 • instytucje rządowe

 • instytucje kultury

 • redakcje prasowe

 • media

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • biura tłumaczeniowe

 • szkoły językowe

 • biznes międzynarodowy

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGLISH PHILOLOGY - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia