GERMANISTIK studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Znajomość jeżyków obcych jest niezwykle cenioną umiejętnością na dzisiejszym rynku pracy. Kandydaci, którzy umieją się nimi posługiwać są chętniej zatrudniani przez potencjalnych pracodawców. Nic więc dziwnego, że w świetle podobnych tendencji, studia filologiczne od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród studentów. W trakcie studiów mają możliwość rozwijania, zarówno swoich kompetencji językowych, jak i wiedzy o kulturze, literaturze i historii konkretnego kraju.
Germanistik to studia skierowane do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o niemieckojęzycznym kręgu kulturowym oraz biegle władać językiem niemieckim. Studia te skupiają się przede wszystkim na kształtowaniu zdolności językowych pod kątem potrzeb stawianych przez dzisiejszy rynek pracy. Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach językowych i jednocześnie chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową ze środowiskiem międzynarodowym to studia na kierunku germanistik będą dla ciebie odpowiednim wyborem.
 
Czego nauczysz się na kierunku Germanistik?
 
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów będziesz miał szansę zapoznać się z kilkoma dziedzinami wiedzy. Szczególny nacisk kładziony jest na nauczanie języka niemieckiego. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach językoznawczych z zakresu gramatyki i historii języka niemieckiego. Oprócz zajęć lingwistycznych w programie studiów nie brakuje przedmiotów, których tematyka oscyluje wokół kultury, historii i obyczajowości regionów niemieckojęzycznych.
Ponadto poznasz najwybitniejsze działa literatury niemieckiej. Oprócz siatki przedmiotów ogólnofilologicznych będziesz mógł dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej odpowiadać twoim zainteresowaniom i planom na przyszłość. Jeżeli zdecydujesz się na moduł tłumaczeniowy będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza.
Natomiast na specjalności z zakresu rozszerzonej nauki angielskiego, dowiesz się więcej o kulturze krajów anglojęzycznych, a także rozwiniesz swoje zdolności lingwistyczne. Inne, równie ciekawe i rozwijające moduły to język niemiecki w prawie gospodarczym oraz język niderlandzki od podstaw. Ta niezwykle bogata oferta edukacyjna umożliwi Ci wybór optymalnej i związanej z twoimi zainteresowaniami ścieżki kariery.
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
Po ukończeniu studiów na kierunku germanistik zdobędziesz wiedzę z zakresu kultury, literatury i obyczajowości Niemiec. Ponadto uzyskasz bardzo wysoki poziom językowy z niemieckiego. Jeżeli wybierzesz odpowiednią specjalizację, dodatkowo poznasz język niderlandzki oraz rozwiniesz swoje kompetencje z angielskiego. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, które zatrudniają ludzi biegle władających językiem obcym lub znających kulturę niemiecką.
Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach zajmujących się przekładem literatury niemieckiej, a nawet w mediach. Ponadto, po ukończeniu odpowiedniego przeszkolenia psychologiczno-pedagogicznego zyskasz szansę na pracę w oświacie i szkołach językowych. Doskonała znajomość języka niemieckiego i opcjonalnie drugiego języka obcego pozwoli Ci rozpocząć karierę międzynarodową, także poza granicami naszego kraju. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lup podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie.
 

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku Germanistik powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: język polski i język obcy. Wszyscy kandydaci muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GERMANISTIK

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Germanistik  stopień: (I)  (II)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GERMANISTIK

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTIK:

 • wiedza językoznawcza
 • znajomość kultury, historii i literatury niemieckiej
 • znajomość języka niderlandzkiego
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętności tłumaczenia tekstów niemieckojęzycznych
 • umiejętność dokonywania tłumaczeń ustnych

Jak wyglądają studia na kierunku germanistik?

 

1. Typ i tryb studiów

Germanistik to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej na temat kultury, obyczajów oraz historii krajów niemieckojęzycznych. Co więcej, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę kulturoznawczą, językoznawczą oraz literturoznawczą. W planie zajęć przewidziano realizacje wielu interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Übersetzen allgemeiner Texte
 • Geschichte der deutschen Sprache
 • Informationstechnologie

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań oraz planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych warsztatów praktycznych, realizowanych na kierunku germanistik, wykształcisz szereg cennych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich kompetencji językowych i praktycznej nauce języka niemieckiego. Studenci dowiedzą się także w jaki sposób analizować wybrane teksty literatury niemieckiej. Co więcej, będziesz miał okazję poznać specyfikę pracy tłumaczeniowej oraz nauczyć się przekładu ustnego i pisemnego w obrębie języka niemieckiego i polskiego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GERMANISTIK STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku germanistik będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GERMANISTIK STUDIA I STOPNIA

GERMANISTIK STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTIK:

 • biura tłumaczeniowe
 • samodzielny tłumacz
 • szkoły
 • szkoły językowe
 • instytucje kulturalne
 • wydawnictwa
 • międzynarodowe firmy i korporacje

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GERMANISTIK

Komentarze (0)