Dodaj do ulubionych

STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia niderlandystyczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek studia niderlandystyczne zdobędą kompleksową wiedzę humanistyczną, kulturoznawczą oraz filologiczną. Studenci będą mieli okazję nauczyć się języka niderlandzkiego oraz dokonywania analizy wybranych zjawisk kulturowych, językowych oraz historycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z branżą turystyczną, mediami lub szkołami językowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia filologiczne znajdują się obecnie w czołówce rankingów najpopularniejszych kierunków. Ze względu na duże zainteresowanie, kandydaci na kierunek studia niderlandystyczne powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia niderlandystyczne to:

  • język polski
  • język angielski/język niemiecki

W przypadku studiów drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz przejść obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Studia niderlandystyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia niderlandystyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE?

Studia niderlandystyczne łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk filologicznych, kulturoznawczych oraz literaturoznawczych. Studenci mają szansę zdobyć kompleksową wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury Niderlandów. Jednak studia przede wszystkim kładą nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pacy zawodowej absolwentów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia niderlandystyczne możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek studia niderlandystyczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, filologicznych oraz językoznawczych. Program studiów zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z kulturą, literaturą oraz historią Niderlandów. Studenci rozwiną także kompetencje filologiczne i dowiedzą się więcej o takich zagadnieniach, jak gramatyka opisowa, kultura czy historia języka. Ponadto poznają najnowsze badania z zakresu nauk filologicznych. W planie znajdzie się wiele warsztatów, dzięki którym studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się języka niderlandzkiego i jego praktycznego wykorzystania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizowania wybranych zjawisk kulturowych i językowych. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób interpretować teksty literackie z kanonu literatury niderlandzkiej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE?

Studia niderlandystyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia niderlandystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE STUDIA I STOPNIA

STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia niderlandystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

język angielski, język niemiecki, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia niderlandystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
50
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia niderlandystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki znajomości języka obcego, absolwenci studiów niderlandystycznych znajdą zatrudnienie w firmach i korporacjach międzynarodowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami, mediami lub redakcjami czasopism. Ciekawą perspektywą jest podjęcie zatrudnienia w szkołach językowych lub w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia niderlandystyczne:

  • Wydawnictwa
  • Redakcje czasopism
  • Środki masowego przekazu
  • Turystyka
  • Instytucje kultury
  • Szkoły językowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NIDERLANDYSTYCZNE

Komentarze (0)