Inżynieria środowiska - Warszawa

Inżynieria środowiska - Warszawa

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska +

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku  stopień: (I) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

23.06.2024

Inżynieria środowiska studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Inżynieria środowiska w Warszawie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi inspektora środowiska. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ochrony środowiska czy podstaw geodezji. 

Inżynieria środowiska - Warszawa
Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Inżynieria środowiska to kierunek, który kształci specjalistów przygotowanych do aktywnego rozwiązania współczesnych problemów związanych z różnorodnymi obiektami inżynierskimi. Uczelnie w Warszawie przygotowały atrakcyjne programy kształcenia, dzięki którym studenci uczą się, jak powinno przebiegać projektowanie, wykonawstwo czy eksploatacja sieci kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy gazowych. Program kształcenia przewiduje realizację takich przedmiotów jak np. geologia i hydrogeologia, meteorologia i klimatologia, ochrona powietrza, technologie i maszyny w robotach budowlanych, a także gospodarka wodna i ochrona wód.

Zakres wiedzy zdobyty podczas studiów  jest szczególnie ceniony w firmach zajmujących się produkcją. Wśród nich są np. branża motoryzacyjna, lotnicza, energetyczna. Inżynierowie środowiska w swojej pracy odpowiadają m.in. za projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Znajdują oni zatrudnienie również w przedsiębiorstwach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych. Dobrze odnajdą się również w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Inżynieria środowiska Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Gdzie studiować kierunek inżynieria środowiska w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku inżynieria środowiska możesz podjąć na 3 uczelniach publicznychSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW).

Kierunek inżynieria środowiska - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Warszawie

Nikogo nie powinno zdziwić, że studia na kierunku inżynieria środowiska można zaliczyć do jednych z najbardziej nowoczesnych i zarazem przyszłościowych ścieżek kształcenia wyższego. Oznacza to, że od przyszłych studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, że będą posiadać rozległą wiedzę z  przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy nawet fizyka i astronomia lub nawet chemia oraz biologia. Bardzo duże znaczenie w procesie rekrutacji ma także doskonała znajomość dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Osoby, które chciałby dostać się na studia na kierunku inżynieria środowiska, powinny odpowiednio wcześnie zacząć naukę wzbogaconą o zagadnienia rozszerzone wybranych przez siebie przedmiotów. To dzięki temu wzrośnie ich szansa na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie przebiega dwutorowo. Z jednej strony wypełniają go przedmioty poświęcone przede wszystkim związane z ochroną środowiska. Znajdą się wśród ich przykładowo:

 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska;
 • prawne aspekty ochrony środowiska;
 • ochrona powietrza;
 • czy zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój.

 

Z drugiej strony studenci obcować będą z przedmiotami o charakterze inżynieryjnym i technicznym. Jeżeli zależy ci zatem na studiach na kierunku inżynieria środowiska, to musisz liczyć się z tym, że zetkniesz się z przedmiotami takimi jak:

 • materiały budowalne i instalacyjne;
 • podstawy geodezji;
 • budownictwo;
 • czy informatyczne podstawy projektowania.

 

Musisz mieć świadomość, że studia w Warszawie na kierunku inżynieria środowiska to będzie dla ciebie bardzo intensywny intelektualnie czas. W przyszłości jednak dostrzeżesz tego efekty podczas rozwoju ścieżki zawodowej.

 

Jakie są specjalności na inżynierii środowiska w Warszawie

Współczesne studia z inżynierii środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Sprawdź specjalności na inżynierii środowiska w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Inżynieria środowiska w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier
Jaka praca po inżynierii środowiska

Jaka praca po inżynierii środowiska

Dziś rola specjalistów do spraw inżynierii środowiska niesamowicie wzrasta. Są oni dostrzegani na aktualnym rynku pracy jako prawdziwi, profesjonalni eksperci, którzy czuwają nad harmonią pomiędzy zrównoważonym rozwojem technologicznym a ochroną środowiska. Uczelnie w Warszawie przygotowują swoich studentów do podejmowania wielu twórczych aktywności związanych z rozwojem kariery zawodowej. Przede wszystkim abiturienci studiów na kierunku inżynieria środowiska mogą zostać zatrudnieni w różnych gałęziach przemysłu. Będzie to przede wszystkim przemysł:

 • motoryzacyjny;
 • lotniczy;
 • chemiczny;
 • kosmetyczny;
 • energetyczny;
 • węglowy itd.

 

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska przygotowują także do pracy w różnego rodzaju instytucjach, które zajmują się monitorowaniem działań wdrażanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych. Zakres obowiązków specjalistów do spraw ochrony środowiska może obejmować kontrolę oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tego typu placówkach przemysłowych. Na inżynierów środowiska czekają także fundacje oraz organizacje pozarządowe, zajmujące się ochroną środowiska.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów inżynieria środowiskowa?

Będąc absolwentem kierunku studiów Inżynieria środowiskowa, będzie czekać na ciebie wiele interesujących możliwości zawodowych. Niektórzy z absolwentów decydują się na podjęcie zatrudnienia np. w ośrodkach naukowo-badawczych lub pozostają na uczelni i kontynuują naukę na studiach III stopnia, gdzie poza pisaniem rozprawy doktorskiej zajmują się prowadzeniem badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla młodszych studentów. Jednak najczęściej absolwenci Inżynierii środowiska obejmują zatrudnienie m.in. w administracji, firmach konsultingowych, samorządach, a także organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Część absolwentów może również zdecydować się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Do najczęściej obejmowanych zawodów przez absolwentów Inżynierii środowiska możemy zaliczyć m.in. specjalistę do spraw ochrony środowiska oraz inspektora do spraw ochrony środowiska. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Specjalista do spraw ochrony środowiska

Absolwenci Inżynierii środowiska mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści do spraw ochrony środowiska. Czym zajmują się na co dzień oraz co możemy zaliczyć do ich obowiązków? Specjalista do spraw ochrony środowiska odpowiada za m.in. wszystkie sprawy samorządowe, jakie są związane ze środowiskiem. Do jego zadań możemy zaliczyć m.in. pilnowanie, aby wszystkie odpady były utylizowane we właściwy sposób, zgodny z normami oraz przepisami prawnymi. Specjalista do spraw ochrony środowiska może również odpowiadać za wydawanie pozwoleń oraz wydawanie opinii w sprawie ochrony środowiska. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony środowiska wynosi około 4960 zł brutto miesięcznie.

 

Inspektor do spraw ochrony środowiska

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria środowiska absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska. Czym on się zajmuje? Inspektor do spraw ochrony środowiska odpowiada m.in. za nadzorowanie przepisów prawa i czy np. dana firma przestrzega przepisów i wymogów prawnych w sprawie ochrony środowiska. Do innych jego zadań możemy zaliczyć nadzór nad zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego przestrzegania przepisów przez firmę np. poprzez złą utylizację odpadów. Mediana zarobków inspektora do spraw ochrony środowiska wynosi około 4750 zł brutto miesięcznie.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Warszawa studia i stopnia

Inżynieria środowiska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Warszawa studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Warszawa studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria środowiska przez aktualne prądy ekologiczne cieszą się bardzo dużą popularnością.

Małgosia, studentka drugiego roku, mówi:

Sprawy związane z ochroną naszej planety nigdy nie były mi obce. Sama żyję w myśl idei zero waste, bo wiem, jak ważna jest dbałość o nasze środowisko naturalne. Swoją wiedzę chciałabym wykorzystywać w pracy zawodowej, dlatego studia na kierunku inżynieria środowiska nie były mi obce. Wiem, że dzięki swojemu wykształceniu będę mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia