Administracja - Warszawa

Administracja - Warszawa

Studia na kierunku administracja w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 12 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

21.06.2024

Administracja studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Administracja w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 41 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi pracownika administracyjnego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych czy prawa administracyjnego.

Administracja - Warszawa
Studia na kierunku administracja w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Opis kierunku
Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, skupiający się na regułach i zasadach funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Student tego kierunku zostanie zapoznany z tajnikami porządku publicznego, prawa pracy i kadr, administracji skarbowej i samorządowej, prawa obsługi biznesu i e-administracji. Program studiów opracowany jest w taki sposób, aby absolwent ukończył szkołę wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności z wysoce rozwiniętymi kompetencjami społecznymi. W planie zajęciowym student może znaleźć przedmioty takie jak np.: postępowanie administracyjne, konstytucyjne podstawy administracji publicznej czy prawo socjalne. 
Administracja daje możliwość studentom zyskać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów urzędniczych lub menedżerskich. Studia administracyjne zapoznają uczestników zajęć m.in. z zagadnieniami prawniczymi, ekonomicznymi czy marketingowymi. Kompleksowa wiedza umożliwia studentom rozpoczęcie własnej działalności lub prowadzenie działań doradczych.
Absolwenci administracji mogą zajmować stanowiska urzędnicze i menedżerskie. Pracę mogą znaleźć m.in. w organizacjach rządowych lub pozarządowych, urzędach, przedsiębiorstwach i przeróżnych organizacjach. Absolwent może również ubiegać się o zatrudnienie w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ponadto, może on rozwinąć własną działalność gospodarczą, bądź zacząć współpracę ze światem biznesu np. w korporacjach finansowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | Administracja Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku administracja w Warszawie można podjąć na 16 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny w 2024 roku na administracji w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 3720 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PW 110 punktów, na UKSW 64,75 pkt., UW 50,2 pkt.

Gdzie studiować administrację w Warszawie

W Warszawie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 6 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania i Logistyki WAT), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ) oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 
Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Warszawie
W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 200 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.
Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, UW, UKSW, AszWOJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3720 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. administracja Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się dobrymi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek administracja powinni bardzo dobrze poradzić sobie z podstawowymi przedmiotami maturalnymi. Ponadto, aby dostać się an wymarzone studia, muszą oni osiągnąć wysoki wynik z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Kandydatom na administrację przyda się także znajomość języka obcego.

 

Administracja Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku administracja w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami maturalnymi, które wymagane podczas rekrutacji: język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: inny język obcy, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Administracja Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na administrację w UKSW wymagane są 2 przedmioty maturalne: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka dowiedz się więcej

 

Administracja Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunek administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić 4 przedmioty wymagane: język polski, matematyką oraz język obcy nowożytny, a także jeden dowolny przedmiot niż te, które zostały wcześniej wskazane. dowiedz się więcej

 

Administracja Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek administracja na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Administracja Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunek Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Warszawie

Studia na kierunku administracja w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 
 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne I stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku administracja w Warszawie: prawo konstytucyjne, geneza współczesnej administracji, podstawy prawa, informatyka w administracji, modele ustrojowe, ekonomia, nauka o administracji publicznej.

W trakcie zajęć studenci tego kierunku zapoznawani są szczegółowo z prawniczym oraz ekonomicznym charakterem współczesnej administracji. W programie przewidywane są liczne zajęcia teoretyczne poświęcone zagadnieniom prawnym i finansowym.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Studenci administracji rozwijają także swoje kompetencje miękkie, które niezbędne im będą do pracy z klientami. W trakcie studiów uczą się oni podstawowych zasad poprawnej komunikacji, poznają najważniejsze zagadnienia psychologiczno-społeczne, a także rozwijają swoje zdolności językowe.

 

Nabywane Umiejętności

Studia w Warszawie na administracji pozwalają studentom poznać m.in. nowoczesne narzędzia oraz metody stosowane w rozwiązywaniu realnych problemów firm i instytucji samorządowych. Kierunek ten poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym np.: sposobom pozyskiwania funduszy europejskich; dziedzinom prawa procesowego i zasadom postępowania administracyjnego; procedurom i technikom zarządzania w jednostkach terytorialnych.

Studenci administracji szkolą się w zakresie m.in.: prowadzenia ksiąg podatkowych; przeprowadzania analizy finansowej; obsługi podmiotów gospodarczych; przeprowadzania procedur postępowania upadłościowego i naprawczego; opracowywania wniosków o współfinansowanie projektów; organizowania zaplecza prawnego i instytucjonalnego na rzecz przedsiębiorców.

Absolwenci administracji są przygotowani również np. do wdrażania innowacji w administracji publicznej oraz prowadzenia elektronicznego systemu zarządzania. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na podjęcie pracy m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, urzędach skarbowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, urzędach pracy, firmach marketingowych, punktach poradnictwa prawnego czy w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na kierunku administracja w Warszawie

Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
 

Po jakim profilu na kierunek administracja w Warszawie

Administracja w Warszawie to kierunek studiów, który opiera się na naukach humanistycznych. Aby mieć większe szanse na dostanie się i utrzymanie na tych studiach, warto być absolwentem szkół o profilu ogólnokształcącym, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów związanych z humanistyką i naukami społecznymi. Kluczowa może być szczególnie wiedza z historii, czy wiedzy o społeczeństwie.

Studia otwarte są także na osoby, które ukończyły szkoły o różnych profilach. Z odnalezieniem się na administracji nie powinni mieć problemu absolwenci klas ścisłych, czy techników. To dlatego, że kierunek ten, polega także na umiejętnościach związanych z analitycznym i logicznym myśleniem.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku administracja w Warszawie są trudne

Administracja w Warszawie to studia interdyscyplinarne, które obejmują takie dziedziny jak prawo, ekonomia, polityka i zarządzanie. Duży zakres zainteresowań i różnorodna wiedza przekazywana na tym kierunku stawia przed studentami wiele wyzwań. Kierunek ten oferuje duże możliwości rozwoju i pełen wachlarz kompetencji.

Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętność analitycznego myślenia. Administracja to dziedzina, która wymaga rozwiązywania złożonych problemów, podejmowania decyzji i analizy sytuacji. Kluczem do sukcesu na tym kierunku jest zaangażowanie, dzięki któremu wkraczanie w ten świat staje się satysfakcjonujące i otwiera drzwi do kariery zawodowej.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na administracji w Warszawie

Studia z administracji w Warszawie kształcą w zakresie wiedzy z obszarów prawa, ekonomii i nauk społecznych. Trudność przedmiotów może być subiektywna i zależy od indywidualnych zainteresowań studenta. Jednakże, niektóre przedmioty są często postrzegane jako bardziej wymagające.

Wśród nich wymienić można np. prawo cywilne w administracji, postępowanie administracyjne, prawo pracy, czy prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Niezależnie od stopnia trudności przedmiotów, najważniejsze jest podejście oraz systematyczna nauka, które mogą zdecydowanie pomóc w radzeniu sobie z wymagającymi aspektami studiów z administracji.

 

Czy studia na kierunku administracja w Warszawie to studia z przyszłością

Absolwenci administracji w Warszawie posiadają kompetencje potrzebne do pracy w sektorze publicznym, który stale się rozwija. Specjaliści z zakresu administracji są potrzebni do efektywnego zarządzania instytucjami publicznymi, tworzenia i wdrażania polityk publicznych oraz rozwiązywania problemów społecznych.

Studia rozwijają kompetencje w zakresie analizy danych, prawa pracy, prawa administracyjnego czy finansów publicznych. To sprawia, że absolwenci są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Sektor publiczny pełni ważną rolę, co przekłada się na duże możliwości zawodowe oraz potrzebę kształcenia specjalistów posiadających kompleksowe umiejętności w obszarze administracji. To wszystko sprawia, że administrację w Warszawie, można uznać za studia z przyszłością.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na administrację w Warszawie

Dostanie się na studia z administracji w Warszawie to proces, który przede wszystkim zależy od wyników egzaminu dojrzałości. Tak więc kandydaci powinni skupić się na takich przedmiotach jak: język obcy, język polski, hisotria, matematyka czy WOS. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów, szczególnie na poziomie rozszerzonym, może okazać się kluczem do sukcesu.

Dodatkowe punkty, przyznawane za osiągnięcia pozalekcyjne. Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach czy działalność społeczna może znacząco wzmocnić pozycję kandydatów w rankingu. Stopień trudności w rekrutacji na administrację w Warszawie może się zmieniać z roku na rok, w zależności od liczby zgłoszeń i dostępnych miejsc.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku administracja w Warszawie jest matematyka

Na studiach z administracji w Warszawie nie natkniesz się na taki przedmiot jak matematyka. Niemniej znajomość podstawowych zagadnień matematycznych jest istotna. Przedmioty związane ze statystyką oraz finansami publicznymi wymagają umiejętności analizy danych, operacji na liczbach i zrozumienia podstawowych pojęć matematycznych.

Jednakże, poziom matematyki na studiach z administracji zazwyczaj nie jest na tyle zaawansowany, jak na kierunkach ścisłych. Nie ma się więc o co martwić, ale warto być przygotowanym na pewne wyzwania matematyczne.

 

Czy warto iść na administrację

Administracja jest kierunkiem, który może zainteresować tych, którzy chcieliby sprawnie poruszać się po zagadnieniach prawa, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, czy też zarządzania sprawami publicznymi. Kierunek ten oferuje pozyskanie wszechstronnej wiedzy oraz jasno określonych umiejętności, które można wykorzystać w wielu miejscach, branżach i sektorach, niekoniecznie tylko w jednostkach administracji publicznej.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Administracja studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku administracja w Warszawie

Studia na kierunku administracja w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź 

Administracja w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po administracji

Administracja to kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w organach władzy publicznej. Absolwenci administracji mogą zawodowo pełnić funkcje w np.: strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach oraz instytucjach europejskich i międzynarodowych.

czytaj dalej praca po administracji

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po administracji w Warszawie

Ze względu na dużą odpowiedzialność w pracy w administracji publicznej, nie zawsze dyplom decyduje o możliwościach zatrudnienia. Poza wiedzą zdobytą na zajęciach, pracodawcy poszukują także potwierdzonych umiejętności oraz doświadczenia. Dlatego ważna może okazać się aktywność w trakcie studiów, związana z uczestnictwem w praktykach i projektach.

Dodatkowe poświęcenie na studiach może przynieść jednak wiele korzyści, ponieważ rynek pracy pełen jest ofert dla specjalistów z zakresu administracji, zarządzania publicznego czy polityki publicznej. Osoby z kompleksową wiedzą z tej dziedziny poszukiwani są nie tylko w administracji publicznej, ale także w organizacjach pozarządowych i firmach z sektora publicznego.

 

Ile zarabia się po administracji

Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które razem stanowią solidne przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji rządowej i samorządowej, zarówno na niższych jak i na wyższych stanowiskach.

Oczywiście, osoby kończące naukę i otrzymujące dyplom mają więcej zawodowych możliwości, a absolwentów tego kierunku spotkać można jeszcze między innymi w: jednostkach gospodarczych, jednostkach państwowych takich jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale – co równie istotne – przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A ile zarabiają osoby, które ukończyły Administrację?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2024 roku:

 • pracownik administracyjny – 4240 złotych
 • dyrektor departamentu – 11500 złotych
 • pracownik kancelaryjny – 4240 złotych
 • wyższy urzędnik samorządowy – 6500 złotych
Jak wygląda rekrutacja na administrację w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na administrację w Warszawie

Przed aplikacją na jakikolwiek kierunek na jednej z uczelni w Warszawie, warto szczegółowo poznać procedury rekrutacyjne obowiązujące dla wybranego procesu kształcenia, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej warszawskiej uczelni.

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty liczą się na administrację w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się już przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. Studia z administracji w Warszawie można podjąć na kilku uczelniach publicznych. Trzeba pamiętać, że każda uczelnia może mieć indywidualne wymagania w procesie rekrutacyjnym.

Najczęściej jednak w procesie rekrutacyjnym na administrację w Warszawie, uwzględniane są takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia. W niektórych przypadkach brane pod uwagę są także wyniki z matury z informatyki, biologii, chemii czy filozofii.

Sprawdź administracja Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na administrację w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na administrację rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 50,2 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 64,75 pkt., na Politechnice Warszawskiej 110 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na administrację w Warszawie

Po przeliczeniu progów punktowych na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na administrację na Uniwersytecie Warszawskim wystarczyło osiągnąć 51% na egzaminie z czterech wymaganych przedmiotów na rozszerzeniu. Na kierunek można też się dostać z wynikami z podstawy na poziomie 85%.

W procesie rekrutacyjnym na administrację na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego uwzględniane są trzy przedmioty: język polski, język obcy oraz do wyboru historia, WOS, geografia lub matematyka. Aby mieć pewne miejsce na studiach, należy zdać egzaminy na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 65%. W przypadku warszawskich uczelni nie wystarczy wynik z jednego egzaminu, dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór przedmiotów maturalnych.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydata decydują jego wyniki. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku administracja w Warszawie 2024:

 • Politechnika Warszawska: 200
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 120
 • Uniwersytet Warszawski: 300

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach – jest on ustalany indywidualnie przez każdą placówkę.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od 23 do 25 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować administrację

Kandydaci na studia w Warszawie mają bardzo duży wybór uczelni, w których Administracja widnieje jako realizowany kierunek. Co ważne, kierunek ten można studiować w uczelniach publicznych i niepublicznych, jak również zazwyczaj w różnych trybach nauczania.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska

dowiedz się więcej

 

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których studiować można Administrację również jest całkiem sporo. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

 

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewskiw w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Warszawie

Cztery warszawskie uczelnie publiczne przygotowały ponad 600 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku administracja. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku administracja w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3720 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja studia w Warszawie - ceny 2024

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 5200 zł
 • Politechnika Warszawska – 5600 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 3720 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 5000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie – od 5256 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 6000 zł
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - 
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4800 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 4500 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4600 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Warszawie

Studia na kierunku administracja w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych lub online. Administrację jako kierunek lub specjalność znaleźć można w sześciu uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim; Politechnice Warszawskiej; Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wojskowej Akademii Technicznej; Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Administrację oferuje także kilka warszawskich szkół niepublicznych:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Warszawie oferuje pięć uczelni publicznych: Uniwersytet Warszawski; Politechnika Warszawska; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Studenci studiów stacjonarnych w państwowych szkołach wyższych przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Administracja należy do popularnych kierunków, dlatego przyszli studenci powinni wykazać się odpowiednio wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku administracja w Warszawie oferują cztery warszawskie uczelnie publiczne, a także 8 uczelni prywatnych. O przyjęciu na studia niestacjonarne zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, jednak niektóre uczelnie przeprowadzają rekrutację w oparciu o wyniki maturalne kandydatów.

Dowiedz się więcej administracja w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Warszawie są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4200 zł do 6000 zł. ceny - administracja Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Darmowa nauka dotyczy jedynie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie wymagają od studentów wniesienia odpowiednich opłat.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Warszawa studia i stopnia

Administracja Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Warszawa studia stacjonarne

Administracja Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Administracja w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Warszawie?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Warszawie opinie?

 

Oliwia, studentka administracji mówi:

Wiedziałam, że jak studiować Administrację, to tylko w Warszawie. To przecież tutaj są wszystkie najważniejsze instytucje i ludzie, którzy mogą przekazać swoje doświadczenie. Studia nie są łatwe, to prawda, ale bardzo satysfakcjonujące."

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Warszawie

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (1)

Suwałkowa odpowiedz

Ja podjęłam studia licencjackie na kierunku z administracji, organizowane przez WSKZ. Studia są online więc jest to dla mnie duże udogodnienie. Mieszkam w małej miejscowości z chłopakiem, który ma tam dobrą pracę. Nie chcieliśmy się wyprowadzać, a takie studia to dla mnie super alternatywa. Teraz studiuje wygodnie z domu bez konieczności dojazdów lub wyprowadzki.

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia