EMPIRICAL LINGUISTIC AND LANGUAGE DOCUMENTATION

EMPIRICAL LINGUISTIC AND LANGUAGE DOCUMENTATION

EMPIRICAL LINGUISTIC AND LANGUAGE DOCUMENTATION studia – kierunek studiów

Czy komunikacja we wszystkich językach wygląda tak samo? Jak kultura wpływa na formy wypowiedzi? Jak zachodzi proces rozwoju języka i co ma na niego wpływ? Na kierunku studiów empirical linguistic and language documentation odnajdą się przede wszystkim te osoby, które interesują się nie tylko samymi językami (zarówno rodzimym, jak i obcymi), ale również kulturowymi czy społecznymi ich aspektami. Są to studia drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim, więc pozwalają nie tylko na poznanie teoretycznych aspektów związanych z tematyką kierunku, a również rozwój umiejętności w tym kierunku oraz nauczenie się następnego języka obcego. Jeśli ukończyłeś bądź ukończyłaś studia neofilologiczne, a językoznawstwo było czymś co przykuło Twoją uwagę w ich trakcie, prawdopodobnie jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Przede wszystkim dlatego, że studia na kierunku empirical linguistic and language documentation oparte są głównie na wiedzy językoznawczej, która pozwala badać różne aspekty zachodzące w języku – od tych skupionych stricte na gramatyce, fonetyce, budowach wypowiedzi i narracji, ale również i wiedzy z zakresu socjolingwistyki, psycholingwistyki oraz językoznawstwa korpusowego. Ponadto student tego kierunku nabywa również umiejętności dokumentacji języka oraz gromadzenia, opisywania i zarządzania danymi z nim związanymi. Przygotowują one również z dydaktycznych zagadnień, takich jak samo opracowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, leksykografii oraz planowaniu i rewitalizacji języka. Dwuletnie studia kończą się zazwyczaj przeprowadzonym w grupie badaniem naukowym, co pozwala na zdobycie i doszlifowanie umiejętności praktycznych, przydatnych w późniejszej karierze.

Praca po studiach na kierunku empirical linguistic and language documentation skupiona jest w głównej mierze wokół środowisk badawczych, zajmujących się analizowaniem współczesnych nam języków. Może być to zarówno praca w ośrodkach akademickich, takich jak uniwersytety i ich poszczególne katedry, instytuty (co łączy się również z nauczaniem przyszłych studentów) oraz zakłady oraz praca w instytucjach takich jak Rada Języka Polskiego i inne pokrewne zajmujące się neofilologiami. Studia prowadzone w języku angielskim otwierają absolwentom drzwi nie tylko na rynku krajowym, a również na polu międzynarodowym.

WAŻNE TEMATY

Co wymagane jest przy rekrutacji?

Z faktu, że są to studia drugiego stopnia, aby móc dostać się na ten empirical linguistic and language documentation należy wpierw posiadać dyplom pierwszego lub drugiego stopnia, najlepiej z kierunku związanego z którąś z filologii nowożytnych (np. polska, angielska, francuska itd.) i na ich podstawie przeprowadzany jest ranking ocen. Dodatkowo są to studia prowadzone w języku angielskim, dlatego wymagana jest jego bardzo dobra (poziom B2/C1), udokumentowana znajomość.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EMPIRICAL LINGUISTIC AND LANGUAGE DOCUMENTATION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek empirical linguistics and language documentation prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UAM

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Czego nauczą Cię studia na kierunku empirical linguistic and language documentation?

 • dodatkowego języka obcego (poza językiem angielskim)
 • przeprowadzania i metodologii empirycznych badań językoznawczych
 • zasad dokumentacji językowej i jej archiwizacji
 • umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku
 • wiedzy z zakresu socjolingwistyki, psycholingwistyki oraz językoznawstwa korpusowego
 • umiejętności czytania, rozumienia i analizowania prac naukowych w języku angielskim
 • technik i narzędzi do gromadzenia, opisywania, przechowywania i zarządzania danymi językowymi
 • obsługi programów takich jak QuarkXpress i Scribus
 • pracy w grupie i jej zarządzaniem, umiejętności przedstawienia wyników badań oraz ich analizy
 • metodologii dydaktycznych
 • wiedzy z zakresu leksykografii i planowania oraz rewitalizacji języka

Jaka praca po kierunku empirical linguistic and language documentation?

 • językoznawcy
 • wykładowcy akademickiego
 • analityka neofilologii

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EMPIRICAL LINGUISTIC AND LANGUAGE DOCUMENTATION

Komentarze (0)