UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

Dodaj do ulubionych

UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Jak mówi słynne przysłowie: "Polak Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki" i nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ stosunki polsko-węgierskie już od czasów średniowiecza są bardzo bliskie, a już w 1370 roku kraje te związały się unią personalną, której efektem była koronacja króla węgierskiego, Ludwika I na władcę naszego kraju. Relacje te zacieśniły się na przestrzeni lat, a nawet wieków, a ich skutki widać do dziś.
Dlatego też, ze względu na bogatą i wieloletnią tradycję łączącą nasz kraj z Węgrami warto zdecydować się na studiowanie filologii węgierskiej, dzięki której można rozwinąć swoje zdolności językowe oraz zdobyć wiedzę kulturoznawczą. Jeżeli więc jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach i lubisz poznawać nowe kultury, a także obcować z literaturą i sztuką innych narodów, to weź udział w rekrutacji na kierunek ugrofinistyka-filologia węgierska.
 
Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku ugrofinistyka-filologia węgierska?
W trakcie studiów na kierunku ugrofinistyka będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę literaturoznawczą, kulturoznawczą i językoznawczą. Jako student będziesz uczęszczał na liczne, niezwykle interesujące i rozwijające zajęcia, dzięki którym poznasz wiele nowych i przydatnych rzeczy powiązanych z kulturą i obyczajami Węgier.
Przede wszystkim rozwiniesz swoje zdolności językowe na zajęciach z praktycznej nauki węgierskiego, dzięki czemu pogłębisz swoje kompetencje komunikacyjne. Ponadto, poznasz zasady gramatyczne oraz historię tego języka. Podczas nauki zaznajomisz się także z dorobkiem literackim i artystycznym tego kręgu kulturowego i nauczysz się dokonywać odpowiedniej analizy i interpretacji tekstów literackich. Co więcej, dowiesz się więcej na temat bogatej i niezwykle złożonej historii i obyczajowości Węgier oraz współczesnych realiów tego niezwykłego kraju. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.
 
Jaka praca po tym kierunku?
Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz miał wieloaspektową wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i kulturową praz gruntowne wykształcenie filologiczne. Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach. Przede wszystkim, po wcześniejszym uzyskaniu przygotowania pedagogicznego możesz znaleźć zatrudnienie w oświacie, na każdym szczeblu edukacji. Równie ciekawym rozwiązaniem jest związanie swojej przyszłości z branżą turystyczną, jako przewodnik lub pilot wycieczek zagranicznych czy właściciel biura podróży.
Ponadto, sprawdzisz się także w zawodzie tłumacza, zarówno w biurach tłumaczeniowych czy wydawnictwach, specjalizujących się w wydawaniu literatury węgierskiej. Doskonała znajomość języka obcego sprawi, że będziesz mógł związać się z międzynarodowymi firmami lub korporacjami. Co więcej, po ukończeniu studiów licencjackich możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobyć nowe perspektywy zawodowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle perspektywicznego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u lub geografii.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ugrofinistyka - filologia węgierska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA:

 • znajomość kultury węgierskiej
 • znajomość literatury węgierskiej
 • znajomość gramatyki i historii języka węgierskiego
 • znajomość historii Węgier
 • umiejętność tłumaczenia tekstów węgierskich
 • znajomość dodatkowego języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku ugrofinistyka-filologia węgierska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ugrofinistyka-filologia węgierska jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk filologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie powyższych studiów filologicznych zdobędziesz kompleksową wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą oraz kulturową. Ponadto dowiesz się więcej o kulturze, historii oraz literaturze Węgier. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Praktyczna nauka języka węgierskiego
 • Historia literatury węgierskiej
 • Realioznawstwo węgierskie
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Współczesne Węgry

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku ugrofinistyka-filologia węgierska, przede wszystkim skupią się na praktycznej nauce języka węgierskiego i jego praktycznemu wykorzystaniu w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto poznają oni specjalistyczną terminologie biznesową. W czasie licznych warsztatów praktycznych, dowiedzą się w jaki sposób dokonywać tłumaczenia z języka polskiego na węgierski i odwrotnie. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka analizy konkretnych tekstów z kanonu literatury węgierskiej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku ugrofinistyka-filologia węgierska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku ugrofinistyka - filologia węgierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA :

 • branża turystyczna
 • oświata
 • szkoły językowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • tłumacz
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • media
 • kontynuacja studiów

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

Komentarze (0)