PHILOLOGY studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Znajomość języków obcych, stała się obecnie niezwykle pożądaną przez pracodawców umiejętnością, która często otwiera wiele zawodowych drzwi, nie tyko w Polsce, ale także za granicą. Szczególnie, w dobie globalizacji i podejmowania współpracy na polu międzynarodowym jest to konieczność. Nic więc dziwnego, że studia filologiczne nieprzerwanie od lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą zdobyć wszechstronne i perspektywiczne wykształcenie oraz szanse na atrakcyjną pracę w swoim zawodzie.

Jednak część z nich decyduje się na kontynuowanie naukę a studiach doktoranckich i związanie swojej przyszłości z karierą naukową. Wiele krajowych uczelni ma w swojej ofercie tego typu kierunki. Jednym z nich jest philology, która obejmuje takie specjalizacje, jak: filologia polska, filologia angielska, hiszpańska, białoruska, francuska czy rosyjska. Oferta kształcenia jest zależna od wybranego kierunku, dzięki czemu studenci będą mogli dopasować program nauczania do własnych pasji i zainteresowań naukowych. Jeżeli marzysz o zdobyciu wszechstronnego i przyszłościowego wykształcenia oraz rozpoczęciu kariery naukowej, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te prestiżowe studia doktoranckie.

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku philology?

Bogata oferta studiów doktoranckich umożliwi Ci wybór najlepszej i najbardziej dopasowanej do twoich potrzeb i zainteresowań, ścieżki naukowej. Jako student będziesz mógł zadecydować między filologią polską, angielską, hiszpańską, białoruską, francuską czy rosyjską. Jako doktorant zyskasz szansę na rozwijanie swojego warsztatu naukowego i nauczysz się dokonywać redakcji artykułów naukowych.

Ponadto, będziesz uczęszczał na zajęcia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa z obszaru wybranej przez siebie filologii. Co więcej, w toku studiów, rozwiniesz swoje kompetencje dydaktyczne. W programie przewidziano doskonalenie psychopedagogiczne i metodyczne Zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas praktyk, polegających na prowadzeniu zajęć uczelnianych.

Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcisz swojej pracy dyplomowej, którą napiszesz pod opieką wybranego przez siebie promotora. Wszyscy doktoranci będą mogli także brać czynny udział w licznych konferencjach, dzięki którym poznają najnowsze osiągnięcia z zakresu interesującej ich nauki oraz będą mogli przedstawić własne dokonania badawcze.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tych niezwykle rozwijających i perspektywicznych studiów trzeciego stopnia będziesz posiadał stopień naukowy doktora, który umożliwi Ci podjęcie atrakcyjnej i dopasowanej do swojego wykształcenia, pracy. Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z uczelniami wyższymi i kontynuowania zawodu naukowca. Ponadto, idealnie odnajdziesz się, jako pracownik specjalistycznych wydawnictw naukowych, redakcji czasopism, czy innych mediów.

Ponadto, możesz znaleźć zatrudnienie w różnorodnych instytucjach kultury, między innymi w domach kultury, wydawnictwach czy muzeach. Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne umożliwi Ci podjęcie pracy na każdym szczeblu edukacji oraz w zawodzie wykładowcy akademickiego. Bardzo dobra znajomość języka obcego i innych kultur otworzy i drzwi do międzynarodowej kariery.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem filologi na studiach doktoranckich, musisz spełnić szereg warunków. Po pierwsze musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ponadto od kandydatów wymaga się znajomości języka obcego i udokumentowanej pracy naukowej w wybranej przez siebie dziedzinie. Po spełnieniu wszystkich warunków, trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną, której wynik zadecyduje o przyjęciu na studia trzeciego stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHILOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Philology  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PHILOLOGY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PHILOLOGY:

 • wiedza literaturoznawcza
 • wiedza językoznawcza
 • wiedza z zakresu analizy danych naukowych
 • zdolności psychopedagogiczne
 • umiejętność prowadzenia zajęć uczelnianych
 • umiejętność pisania prac naukowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość innych kultur
 • znajomość specjalistycznej terminologii naukowej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PHILOLOGY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PHILOLOGY STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PHILOLOGY:

 • uczelnie wyższe
 • wykładowca akademicki
 • oświata
 • szkoły językowe
 • wydawnictwa naukowe
 • media
 • instytucje kultury
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHILOLOGY

Komentarze (0)