Filologia angielska z filologią germańską

Filologia angielska z filologią germańską

Filologia angielska z filozofią germańską studia - kierunek studiów

 

Świat zmienia się coraz szybciej, wymagając od nas sprawnych i trafnych reakcji na zmiany. W płynny i naturalny sposób tworzymy dziś społeczności oparte na wielokulturowej współpracy, na wymianie doświadczeń i kodów kulturowych z przedstawicielami innych nacji. Jaki kierunek uzupełni najlepiej lingwistyczne kompetencje, które odpowiedzą na potrzeby współczesności? Doskonaląc język angielski, warto pomyśleć o inwestycji w język niemiecki, którym posługuje się dziś ponad 128 mln ludzi na świecie. Jeśli od zawsze miałeś talent do nauki języków obcych, szczególnie interesuje Cię zdobycie kompetencji translatorskich, a germański krąg językowo-kulturowy jest Ci szczególnie bliski, powinieneś rozważyć studia na kierunku filologia angielska z filologią germańską.

Ten model studiów to znakomita alternatywa dla osób, które przewidują dla siebie karierę tłumacza. Nacisk kładzie się tu na zdobycie praktycznych umiejętności tłumaczenia z wykorzystaniem wielu dostępnych metod translacji, tj. tłumaczenie symultaniczne czy tłumaczenie konsekutywne. Studenci uczęszczają na osobne zajęcia, mające przybliżyć im specyfikę zawodu tłumacza, uwrażliwić na problemy, które mogą napotkać podczas pracy, przestudiować trudne przypadki translatorskie i zdobyć wstępne doświadczenie w tej niełatwej, ale fascynującej profesji. Absolwent studiów na kierunku filologia angielska z filologią germańską zyskuje ponadto podstawową wiedzę o europejskich i międzynarodowych instytucjach (dyplomatycznych, kulturowych), które zrzeszają przedstawicieli różnych państw i mogą funkcjonować dzięki profesjonalnej pracy tłumacza.

Studia na kierunku filologia angielska z filologią germańską kształcą specjalistów z umiejętnościami językowymi i translatorskimi, którzy znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych i administracyjnych, radiu, telewizji, redakcjach czasopism obcojęzycznych oraz jako tłumacze zatrudniani przy eventach kulturalnych, debatach politycznych czy posiedzeniach zarządu w międzynarodowych firmach i przedsiębiorstwach.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek filologia angielska z filologią germańską prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UAM

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię angielską z filologią germańską?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia tekstów niemiecko- i anglojęzycznych z wykorzystaniem pisemnych i ustnych metod translacji
 • specyfiki zawodu tłumacza
 • struktury i sposobów funkcjonowania europejskich i międzynarodowych instytucji dyplomatycznych i kulturalnych
 • tłumaczenia symultanicznego
 • tłumaczenia konsekutywnego
 • specyfiki wystąpień publicznych i tłumaczenia konferencyjnego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia angielska z filologią germańską?

Absolwent kierunku filologia angielska z filologią germańską znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wykwalifikowany tłumacz tekstów użytkowych i literackich
 • tłumacz podczas spotkań biznesowych
 • tłumacz w instytucjach dyplomatycznych
 • tłumacz konferencyjny
 • tłumacz podczas wydarzeń kulturalnych (spotkań literackich, wywiadów)
 • turystyce, jako przewodnik, tłumacz podczas wycieczek itd.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ

Komentarze (0)