Neofilologia hiszpańska studia - kierunek studiów

Jeśli ktoś pokusiłby się o stworzenie rankingu języków najbardziej przydatnych podczas podróży dookoła świata, hiszpański zająłby w nim bardzo wysokie miejsce. Wybrzmiewający na Półwyspie Iberyjskim, w krajach Ameryki Południowej i w Meksyku jest językiem wy miliarda ludzi na świecie. To zdecydowanie liczba, która robi wrażenie, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę jak wiele możliwości dostajemy do ręki razem z umiejętnością posługiwania się językiem hiszpańskim. Jest on biletem do nawiązywania nowych międzynarodowych znajomości, eksplorowania fascynującej kultury kilkudziesięciu krajów europejskich i południowoamerykańskich oraz punktem wyjścia do rozważania kariery zawodowej zazębiającej się z biznesowym, społecznym i politycznym podwórkiem państw hiszpańskiego kręgu językowego.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze chciałeś zweryfikować prawdziwość tezy o wyjątkowej przystępności języka hiszpańskiego, w jego brzmieniu odnajdujesz rytm flamenco i smak sangrii, masz w sobie wrażliwość na język, troszczysz się o jego poprawność a literatura i kultura tworzone w języku Picassa i Kolumba są dla Ciebie źródłami nieustającej inspiracji, powinieneś rozważyć studia na kierunku neofilologia hiszpańska.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Podstawą Twojego wykształcenia będzie praktyczna znajomość języka hiszpańskiego w mowie i piśmie, którą zdobędziesz w toku intensywnych lektoratów. Kontakt z żywym językiem uzupełnisz o wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii i fonetyki), polsko-hiszpańskiej gramatyki kontrastywnej oraz językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa. Zapoznasz się z dorobkiem literackim Hiszpanii a jej odkrywanie podporządkujesz chronologii epok. W Twojej perspektywie znajdą się także zjawiska i kierunki rozwoju współczesnej tradycji literackiej – dzięki zajęciom z historii literatury będziesz potrafił właściwie je zinterpretować oraz prześledzić ich ewolucję. Uzupełnieniem kursu literaturoznawczego będą zajęcia z historii i cywilizacji Hiszpanii, podstaw języka łacińskiego oraz podstaw filozofii.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku neofilologia hiszpańska? Ze względu na ogromny, terytorialny zasięg języka hiszpańskiego, Twoje aspiracje zawodowe w całkiem naturalny sposób mogą pociągnąć Cię w stronę branży turystycznej – z powodzeniem sprawdzisz się w roli przewodnika wycieczek, tłumacza, pracownika biur podróży czy agencji turystycznych, w których praca w wielojęzycznym środowisku jest chlebem powszednim. Będziesz mógł zdecydować się na karierę tłumacza, asystenta językowego, nauczyciela języka obcego lub lektora, jeśli tylko odkryjesz w sobie powołanie do dzielenia się wiedzą z innymi. Wiedza z zakresu hiszpańskiej kultury, przemian cywilizacyjnych i społecznych w połączeniu z warsztatem filologa sprawi, że będziesz idealnym kandydatem na kreatywne, opiniotwórcze stanowiska w agencjach marketingowych i reklamowych, mediach, redakcjach prasowych i internetowych oraz w wydawnictwach. Twoje wykształcenie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnościami tworzenia i redagowania tekstu pisanego lub mówionego w języku obcym oraz właściwego analizowania i interpretowania go.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek neofilologia hiszpańska na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: dwa języki obce.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NEOFILOLOGIA HISZPAŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku neofilologia hiszpańska

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku neofilologia hiszpańska?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • praktycznej znajomości języka hiszpańskiego w mowie i piśmie
   • praktycznej znajomości drugiego języka romańskiego
   • podstaw łaciny
   • gramatyki opisowej języka hiszpańskiego
   • polsko-hiszpańskiej gramatyki kontrastywnej
   • analizy i interpretacji dzieła literackiego
   • podstaw językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa
   • historii literatury hiszpańskiej
   • współczesnych zjawisk i kierunków najnowszej tradycji literackiej
   • historii Hiszpanii z uwzględnieniem współczesnych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych
   • cywilizacji hiszpańskiej

   Jak wyglądają studia na kierunku neofilologia hiszpańska?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek neofilologia hiszpańska jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

   Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami filologicznymi.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Osoby, które aplikują na kierunek neofilologia hiszpańska zdobędą zaawansowaną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą oraz humanistyczną. Ponadto będą miały okazję poznać historię, kulturę, a także literaturę Hiszpanii. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów z zakresu powyższej tematyki. Oto wybrane z nich:

   • Konwersacje i rozumienie ze słuchu
   • Zarys historii literatury hiszpańskiej
   • Wiedza o Hiszpanii
   • Słownictwo i intensywne czytanie

   Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Studenci kierunku neofilologia hiszpańska, oprócz wiedzy teoretycznej zdobędą także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupią się na nauce języka hiszpańskiego i jego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób dokonywać przekładów ustnych i pisemnych w obrębie języka hiszpańskiego i polskiego. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane we wcześniej wyznaczonym do tego miejscu.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku neofilologia hiszpańska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku neofilologia hiszpańska na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku neofilologia hiszpańska?

   Absolwent kierunku neofilologia hiszpańska znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • wykwalifikowany tłumacz
   • nauczyciel języka hiszpańskiego
   • lektor
   • asystent językowy w firmach i instytucjach
   • branży turystycznej (biurach podróży, agencjach turystycznych, jako przewodnik, pilot wycieczek, tłumacz)
   • redakcjach prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych
   • agencjach marketingowych i reklamowych
   • instytucjach kultury (muzeach, galeriach, teatrach, domach kultury)
   • wydawnictwach
   • firmach i przedsiębiorstwach międzynarodowych nastawionych na współpracę polsko-hiszpańską

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU NEOFILOLOGIA HISZPAŃSKA

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEOFILOLOGIA HISZPAŃSKA

   Komentarze (0)