Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Dodaj do ulubionych

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim tak właściwie są Słowianie i jak duża jest ich grupa? Jest to najliczniejsza grupa ludności indoeuropejskiej w Europie, a ich języki mają wspólne pochodzenie, mają oni podobne zwyczaje, wierzenia, tradycje i obrzędy. Współczesne języki słowiańskie, którymi się posługujemy - w tym polski - są spadkobiercami języka prasłowiańskiego, a zaczęły się wyodrębniać w wyniku wielkiej ekspansji Słowian na przełomie V i VI wieku oraz proces ten trwał do XII wieku. Ukształtował się wtedy podział, ktry funkcjonuje do dziś, a jest to podział języków słowiańskich na zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Obecnie językami słowiańskimi posługuje się blisko 300 milionów ludzi. Do Słowian Wschodnich natomiast współcześnie zalicza się Białorusinów, Ukraińców, Rusinów i Rosjan.

Jeżeli jesteś zainteresowany odkrywaniem historii Słowian, ich złożoności i kultury, w co wierzyli nasi praprzodkowie, studia na kierunku filologia słowiańska (slawistyka) powinny być dla Ciebie idealne, szczególnie jeśli wykazujesz zdolności językowe i jesteś otwarty na poznawanie kultury innych narodów.

 

Program studiów i przedmioty

Na tym kierunku studiów mogą zostać zaproponowane Ci różne specjalizacje takie jak filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia białoruska z językiem rosyjskim, ukrainistyka z językiem angielskim i rosyjskim czy kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Z racji specyfiki tego kierunku w programie znajdą się takie przedmioty jak historia literatury danego obszaru językowego i kulturowego, literatura, historia, gramatyka praktyczna wybranych języków, praktyczna nauka języka czy gramatyka kontrastywna.

 

Praca po studiach

Jako absolwent będziesz posiadał naprawdę pogłębioną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury słowiańskiej, będziesz specjalistą od literaturoznawstwa oraz znajomość niektórych języków słowiańskich z pewnością stworzy Ci wiele możliwości pracy w różnych branżach – od turystycznej, poprzez badawczą, kończąc na handlowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia nad słowiańszczyzną wschodnią

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • znajomości wybranego języka słowiańskiego
   • kulturoznawstwa słowiańszczyzny wschodniej
   • językoznawstwa
   • literatury wybranego słowiańskiego obszaru i jej historii
   • historii i dziejów wybranego obszaru

   Jak wyglądają studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek studia nad słowiańszczyzną wschodnią można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Studenci, którym zależy na połączeniu nauki z innymi aktywnościami powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Studenci kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, językoznawczych oraz społecznych. Ponadto będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat historii, kultury, gospodarki czy literatury krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

   • Logika i semiotyka
   • Historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej
   • Religijno-kulturowa współczesność regionu

   Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Osoby, które aplikują na powyższy kierunek wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupią się oni na nauce dwóch języków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. W ramach licznych warsztatów, studenci poznają zasady analizy wybranych zjawisk kulturowych i społecznych występujących w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią

   Absolwent kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • biurach tłumaczeń
   • placówkach dyplomatycznych
   • korespondent zagraniczny
   • szkolnictwie wyższym
   • wydawnictwach zagranicznych
   • szkołach językowych
   • turystyce
   • branży handlowej

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

   Komentarze (0)