Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią studia - kierunek studiów

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim tak właściwie są Słowianie i jak duża jest ich grupa? Jest to najliczniejsza grupa ludności indoeuropejskiej w Europie, a ich języki mają wspólne pochodzenie, mają oni podobne zwyczaje, wierzenia, tradycje i obrzędy. Współczesne języki słowiańskie, którymi się posługujemy - w tym polski - są spadkobiercami języka prasłowiańskiego, a zaczęły się wyodrębniać w wyniku wielkiej ekspansji Słowian na przełomie V i VI wieku oraz proces ten trwał do XII wieku. Ukształtował się wtedy podział, ktry funkcjonuje do dziś, a jest to podział języków słowiańskich na zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Obecnie językami słowiańskimi posługuje się blisko 300 milionów ludzi. Do Słowian Wschodnich natomiast współcześnie zalicza się Białorusinów, Ukraińców, Rusinów i Rosjan.

Jeżeli jesteś zainteresowany odkrywaniem historii Słowian, ich złożoności i kultury, w co wierzyli nasi praprzodkowie, studia na kierunku filologia słowiańska (slawistyka) powinny być dla Ciebie idealne, szczególnie jeśli wykazujesz zdolności językowe i jesteś otwarty na poznawanie kultury innych narodów.

Na tym kierunku studiów mogą zostać zaproponowane Ci różne specjalizacje takie jak filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia białoruska z językiem rosyjskim, ukrainistyka z językiem angielskim i rosyjskim czy kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Z racji specyfiki tego kierunku w programie znajdą się takie przedmioty jak historia literatury danego obszaru językowego i kulturowego, literatura, historia, gramatyka praktyczna wybranych języków, praktyczna nauka języka czy gramatyka kontrastywna. Jako absolwent będziesz posiadał naprawdę pogłębioną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury słowiańskiej, będziesz specjalistą od literaturoznawstwa oraz znajomość niektórych języków słowiańskich z pewnością stworzy Ci wiele możliwości pracy w różnych branżach – od turystycznej, poprzez badawczą, kończąc na handlowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek studia nad słowiańszczyzną wschodnią prowadzony jest przez:

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości wybranego języka słowiańskiego
 • kulturoznawstwa słowiańszczyzny wschodniej
 • językoznawstwa
 • literatury wybranego słowiańskiego obszaru i jej historii
 • historii i dziejów wybranego obszaru

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Absolwent kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce
 • branży handlowej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

Komentarze (0)