Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

Dodaj do ulubionych

Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Rola nauczyciela nie zawsze bywa łatwa. Pracę w tym zawodzie powinny wybierać więc osoby czujące powołanie do takiej działalności. Pomogą rozwinąć je studia – anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi. Studenci w trakcie ich trwania nie tylko będą rozwijać swoje kompetencje językowe. Otrzymają również gruntowne wykształcenie pedagogiczne oraz dowiedzą się, jakie metody najlepiej sprawdzą się w przypadku nauki języka obcego.

A gdzie można znaleźć zatrudnienie po zakończeniu kształcenia? Oczywiście w różnorodnych instytucjach działających w sektorze edukacji – szkołach czy przedszkolach. Czekają również prywatne szkoły językowe. Absolwenci anglistyki z uprawnieniami nauczycielskimi mogą zająć uczeniem dzieci, młodzieży czy osoby dorosłe.

 

 

Kierunek anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi umożliwia zdobycie lub rozwinięcie wiedzy z zakresu filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz językoznawstwo) oraz kulturoznawstwa, a także wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci uczęszczają na zajęcia z pedagogiki i dydaktyki. Odbywają również praktyki w szkołach różnych szczebli.

Absolwenci pracują na stanowisku nauczyciela i wykładowcy języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, tłumacza języka angielskiego, analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie.  

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI?

   Kierunek anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi pozwoli Ci rozwinąć się w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii, kulturoznawstwa lub medioznawstwa. Studenci rozwijają kompetencje sprowadzające się do komunikacji w języku angielskim, którego poziom zbliża się do poziomu językowego rodzimego użytkownika języka angielskiego. Pielęgnują również umiejętności czytania i interpretowania złożonych tekstów w języku angielskim.

   Nauczysz się wyjaśniać złożone procesy kulturowe i społeczne, które zachodzą w krajach angielskiego obszaru językowego. Będziesz miał/a także okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które wiążą się z życiem w krajach angielskiego obszaru językowego.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi możemy podzielić na:

   1. Typ

   • Studia II stopnia (magisterskie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   W siatce zajęć kierunku anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi znajdziesz takie przedmioty jak: akcenty amerykańskiej odmiany języka angielskiego, literatura brytyjska XVII i XVIII wieku, praktyczna nauka języka angielskiego – praca z tekstem, historia Wielkiej Brytanii, praktyczna nauka języka angielskiego – wymowa i transkrypcja.

   Absolwent kierunku może poszczycić się wszechstronną, usystematyzowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną, która obejmuje humanistykę, przede wszystkim problematykę filologiczną i kulturową, a także wszelkie potrzebne narzędzia warsztatu nauczyciela języka angielskiego. Nabędziesz kompetencje językowe sprowadzające się do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz do poziomu B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego.

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI?

   Studia na kierunku Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi trwają 2 lata (studia II stopnia).

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI?

   Absolwenci anglistyki z uprawnieniami nauczycielskimi są przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela i wykładowcy języka angielskiego w instytucjach Ministerstwa Edukacji Narodowej na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, a także w szkołach języka angielskiego oraz w innych podmiotach, które oferują szkolenia językowe.

   Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi:

   • instytucje międzynarodowe
   • urzędy
   • przedsiębiorstwa związane z krajami anglojęzycznymi
   • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
   • środki masowego przekazu
   • korporacje międzynarodowe
   • administracja rządowa i samorządowa
   • agencje turystyczne

   Możesz pracować jako tłumacz języka angielskiego, analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego.

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI

   Komentarze (0)