DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA

DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA

Dodaj do ulubionych

DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, filologicznych oraz kulturowych. Ponadto rozwiną umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się komunikacji w języku rosyjskim oraz poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych. Co więcej, zyskają umiejętności pedagogiczne oraz skupią się na doskonaleniu kompetencji miękkich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach publicznych i prywatnych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących kursy języka polskiego jako obcego oraz w szkołach językowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na studia na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa należy spełnić szereg istotnych warunków i podjąć odpowiednie przygotowania. Tym samym kandydaci zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa to:

 • język polski

 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA?

Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa to studia skierowane do osób chcących rozwinąć wiedzę humanistyczną i zdobyć wszechstronne wykształcenie filologiczne. Dzięki studiom zdobędą kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego. Program kształcenia zakłada realizacje wiele ciekawych i rozwijających zajęć o tematyce oscylującej wokół nauk filologicznych i kulturowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek dwujęzyczność i komunikacja kulturowa zdobędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną, filologiczną oraz kulturoznawczą. Ponadto dowiedzą się więcej na temat językoznawstwa oraz nauczą się zastosowania języka rosyjskiego w mowie i piśmie. Co więcej, rozwiną swój warsztat translatorski i poznają zasady dokonywania tłumaczeń z języka polskiego na rosyjski i na odwrót.

Studenci skupią się na doskonaleniu zdolności pedagicznych, a także poznają zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych. W czasie studiów zdobędą także cenne kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy nauczyciela.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA?

Studia na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA?

Absolwenci kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w szkołach publicznych i niepublicznych, gdzie mogą pełnić funkcję tłumacza w różnych sytuacjach, codziennych czasach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi i ośrodkami nauki języka polskiego jako obcego, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z instytucjami prowadzącymi kursy językowe dla obcokrajowców. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dwujęzyczność i komunikacja kulturowa:

 • szkoły publiczne

 • szkoły niepubliczne

 • szkoły językowe

 • świetlice środowiskowe

 • własna działalność gospodarcza

 • instytucje kulturowe.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DWUJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA KULTUROWA

Komentarze (0)