JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)

JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)

Dodaj do ulubionych

JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM) studia – kierunek studiów

Studia na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk językoznawczych, kulturoznawczych oraz geograficznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury ukraińskiej. Ponadto nauczą się języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz poznają specjalistyczną terminologię stosowaną w branży turystycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych, biurach podróży oraz w korporacjach międzynarodowych, w których wymagana jest znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) będzie idealnym wyborem dla osób chcących rozwinąć swoje kompetencje językowe i podjąć pracę na arenie międzynarodowej. Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji należy zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Przyszli studenci powinni zaliczyć egzamin maturalny z wybranych przez siebie przedmiotów. Jednak decydująca będzie rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca kompetencje językowe kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM) - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM) STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM) STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)?

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk filologicznych, historycznych i geograficznych. Program kształcenia będzie oscylował wokół różnorodnych zagadnień i dyscyplin naukowych. Studenci będą mieli szansę zdobyć wykształcenie i kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w branży turystycznej, także poza granicami kraju.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) studenci zdobędą wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, historyczną oraz geograficzną. Studenci dowiedzą się więcej na temat kultury, literatury oraz historii Ukrainy. Ponadto poznają geografię turystyczną Ukrainy oraz wybrane działa literatury podróżniczej.

Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu zdolności językowych i nauce języka rosyjskiego oraz ukraińskiego. Co więcej zyskają zdolności z obszaru dokonywania tłumaczeń w biznesie i turystyce. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)?

Studia na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)?

Po ukończeniu studiów na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy biur tłumaczeniowych. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kulturowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz w mediach. Jednak studia przede wszystkim przygotowują do pracy w branży turystycznej, między innymi w biurach podróży, czy w zawodzie pilota wycieczek lub przewodnika. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim):

 • biura tłumaczeniowe

 • instytucje kultury

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • media

 • biura podróży

 • branża turystyczna

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • szkoły językowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK UKRAIŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE (Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM)

Komentarze (0)