Filologia łotewska studia - kierunek studiów

Łotwa – mały kraj na pograniczu Unii Europejskiej. Rzadko przychodzi nam na myśl w kwestiach podróży czy pracy. Najczęściej łączymy ją z Litwą i Estonią, a przecież jest osobnym krajem ze swoimi własnymi tradycjami, historią i językiem. Sam język jest jednym z dwóch bałtyckich, które przetrwały do naszych czasów. Posługuje się nim zaledwie 2 mln osób, głównie na Łotwie, ale można go spotkać również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Rosji. Język łotewski zachował dużą liczbę archaicznych cech prajęzyka, ale w przeciwieństwie do drugiego języka bałtyckiego – litewskiego, znajdował się pod wpływem języków germańskich, słowiańskich. Stąd można zauważyć, że słownictwo ma wiele zapożyczeń z języka niemieckiego – z uwagi na wiele lat panowania niemieckiego na terenie Łotwy - czy rosyjskiego, ale też szwedzkiego. Współcześnie został zaobserwowany rosnący wpływ języka angielskiego. Jest to więc język o interesującym drzewie genealogicznym, którego struktury zmieniają się również współcześnie, co z punktu widzenia badań językoznawczych jest wyjątkowe.

 

Program studiów i przedmioty

Na studiach filologicznych nie studenci uczą się nie tylko języka obcego. Wyznacznikiem tych kierunków jest gruntowne przygotowanie studenta do roli eksperta kulturalnego, jeśli chodzi o dany kraj. Zatem, jako student kierunku Filologia łotewska, będziesz uczęszczał na zajęcia, na których będzie poruszana tematyka historii Łotwy, jej dorobku kulturalnego – sztuki, ale przede wszystkim literatury. Wiedza, którą posiądziesz na tych zajęciach pozwoli Ci zrozumieć kulturę tego małego kraju, a zajęcia z bloku językowego – takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, pragmatyka czy fonetyka i fonologia – pomogą Ci opanować język łotewski do poziomu zaawansowanego. Wszystkie te połączone cechy z perspektywy tłumacza dają wiele ciekawych możliwości na rynku pracy, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż nie jest to kierunek oblegany, przez co brak nam specjalistów w tej dziedzinie.

WAŻNE TEMATY

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ŁOTEWSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ŁOTEWSKA

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
    Województwo
    SORTOWANIE:

    Nic nie znaleziono

    Zobacz inne kierunki Filologiczne

    Typ studiów
    Województwo
    SORTOWANIE:

    Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię łotewską

    Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

    • znajomości języka łotewskiego na poziomie zaawansowanym
    • podstaw językoznawstwa
    • translatoryki
    • historii i współczesnych realiów Łotwy
    • kultury, sztuki i literatury łotewskiej

    Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia Łotewska

    Absolwent kierunku Filologia łotewska znajdzie zatrudnienie w/jako:

    • biurach tłumaczeń
    • placówkach dyplomatycznych
    • korespondent zagraniczny
    • szkolnictwie wyższym
    • wydawnictwach zagranicznych
    • turystyce

     

    W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ŁOTEWSKA

    MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ŁOTEWSKA

    Komentarze (0)