Filologia - filologia klasyczna

Filologia - filologia klasyczna

Dodaj do ulubionych

Filologia - filologia klasyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku fiologia - filologia klasyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Od zawsze pociąga cię, to co klasyczne? Chciałbyś poznać tajniki języków takich jak greka czy łacina? A może w szczególności interesuje cię historia i kultura antyczna? Jeśli odpowiadasz twierdząco, śmiało możesz wybrać kierunek taki jak filologia – filologia klasyczna. W trakcie jego trwania zdobędziesz rozległą wiedzę na temat antyku. Nie ograniczysz się wyłącznie do historii – otrzymasz wykształcenie humanistyczne, w którym znajdzie się miejsce dla literatury i kultury. Studia pozwolą ci również rozwinąć kompetencje lingwistyczne.

Po zakończeniu kształcenia na kierunku filologia klasyczna swoją karierę można związać z sektorem edukacji i nauczaniem języków takich jak greka i łacina. Na absolwentów tego kierunku czekać będzie również sektor turystyczny czy różnorodne instytucje kulturalne – galerie oraz muzea, archiwa oraz wszystkie miejsca, które zajmują się promocją kultury antycznej.

 

 

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia - filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Filologia - filologia klasyczna - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia - filologia klasyczna

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku filologia - filologia klasyczna

   Program studiów i przedmioty
   Czego nauczą cię studia na kierunku filologia - filologia klasyczna? Przede wszystkim dostarczą ci fundamentalnej wiedzy na temat tekstów mających nieocenione znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji.
   Umierająca pomału greka i łacina uznawane są za języki, w których najlepiej formułuje się myśli i dochodzi do sedna rozważań na temat skomplikowanych problemów filozoficznych - studia zagwarantują ci opanowanie antycznej mowy, a decyzja o jej wykorzystaniu pozostanie w twoich rękach.
   Jako student filologii klasycznej chcący zapewnić przetrwanie mowie Platona, będziesz mógł dołączyć do kół zainteresowań naukowych zrzeszających innych entuzjastów antyku. Część zajęć przewidzianych w toku studiów kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności translatorskich - należy pamiętać, że wiele zapomnianych, klasycznych dzieł wciąż czeka na swoje tłumaczenie.
    
   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • podstaw filozofii
   • rozumienia i analizowania antycznych arcydzieł literackich w oryginale
   • translatoryki
   • wyciągania prawidłowych wniosków z istniejących przesłanek

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA?

   1. Tryb i typ studiów

   Studia na kierunku filologia - filologia klasyczna możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia I stopnia (licencjackie)
   • Studia II stopnia (magisterskie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
    

   2. Dla kogo ten kierunek

   Nawet w obecnych czasach, podwaliną światopoglądu człowieka są powstałe w czasach zamierzchłych rozważania filozoficzne najwybitniejszych myślicieli.
   Arcydzieła literatury klasycznej ciągle znajdują nowych odbiorców, nie tylko w postaci uczniów zmuszanych podczas lekcji języka polskiego do czytania niezrozumiałych dla nich treści.
   Zainteresowani światową kulturą młodzi ludzie nie mogliby pogłębiać swojej pasji do nauk humanistycznych bez uprzedniego zapoznania się z dziełami Platona czy Homera.
   Jak powszechnie wiadomo, podczas tłumaczenia dzieł może narodzić się wiele nieścisłości - nie jest możliwe dosłowne przełożenie danego języka na inny.
   Studia na kierunku filologia klasyczna otwierają furtkę do możliwości dokładnego przeanalizowania arcydzieł literatury starożytnej w oryginale.
   Od zawsze podziwiałeś dorobek literacki starożytnych Greków i Rzymian? Chciałbyś posiąść umiejętność władania językami będącymi "na wymarciu"? Jesteś urodzonym humanistą i filozoficznym myślicielem? Filologia klasyczna może okazać się strzałem w dziesiątkę! 
    
   3. Gdzie studiować filologię - filologię klasyczną

   Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia - filologia klasyczna:

    

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia - filologia klasyczna?

   Praca po studiach
   Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku filologia - filologia klasyczna? Jeśli czujesz powołanie do przekazywania zdobytej na studiach wiedzy młodym pokoleniom, po ukończeniu odpowiednich kursów, bez trudu staniesz się akademickim autorytetem od spraw filozofii, kultury i dzieł literackich antyku.
   Jeżeli natomiast bliższy twojemu sercu byłby zawód tłumacza, będziesz mógł podjąć się ponownego przekładu literatury łacińskiej, jeśli uznasz, że obecny nie odzwierciedla w pełni zamysłu autora. Staniesz się ekspertem niosącym pomoc badaczom historycznym - być może dzięki twojej pracy cywilizacja poczyni krok milowy w kwestii rozumienia przekazu niesionego poprzez najstarsze teksty literackie. 
    
   Absolwent kierunku filologia - filologia klasyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • wykładowca akademicki 
   • tłumacz literatury antycznej
   • redakcjach branżowych czasopism naukowych
   • mediach specjalistycznych

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

   Komentarze (0)