Filologia - filologia klasyczna

Filologia - filologia klasyczna

Filologia - filologia klasyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku fiologia - filologia klasyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Od zawsze pociąga cię, to co klasyczne? Chciałbyś poznać tajniki języków takich jak greka czy łacina? A może w szczególności interesuje cię historia i kultura antyczna? Jeśli odpowiadasz twierdząco, śmiało możesz wybrać kierunek taki jak filologia – filologia klasyczna. W trakcie jego trwania zdobędziesz rozległą wiedzę na temat antyku. Nie ograniczysz się wyłącznie do historii – otrzymasz wykształcenie humanistyczne, w którym znajdzie się miejsce dla literatury i kultury. Studia pozwolą ci również rozwinąć kompetencje lingwistyczne.

Po zakończeniu kształcenia na kierunku filologia klasyczna swoją karierę można związać z sektorem edukacji i nauczaniem języków takich jak greka i łacina. Na absolwentów tego kierunku czekać będzie również sektor turystyczny czy różnorodne instytucje kulturalne – galerie oraz muzea, archiwa oraz wszystkie miejsca, które zajmują się promocją kultury antycznej.

 

 

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia - filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia - filologia klasyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia - filologia klasyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku filologia - filologia klasyczna

Program studiów i przedmioty
Czego nauczą cię studia na kierunku filologia - filologia klasyczna? Przede wszystkim dostarczą ci fundamentalnej wiedzy na temat tekstów mających nieocenione znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji.
Umierająca pomału greka i łacina uznawane są za języki, w których najlepiej formułuje się myśli i dochodzi do sedna rozważań na temat skomplikowanych problemów filozoficznych - studia zagwarantują ci opanowanie antycznej mowy, a decyzja o jej wykorzystaniu pozostanie w twoich rękach.
Jako student filologii klasycznej chcący zapewnić przetrwanie mowie Platona, będziesz mógł dołączyć do kół zainteresowań naukowych zrzeszających innych entuzjastów antyku. Część zajęć przewidzianych w toku studiów kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności translatorskich - należy pamiętać, że wiele zapomnianych, klasycznych dzieł wciąż czeka na swoje tłumaczenie.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw filozofii
 • rozumienia i analizowania antycznych arcydzieł literackich w oryginale
 • translatoryki
 • wyciągania prawidłowych wniosków z istniejących przesłanek

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filologia - filologia klasyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 

2. Dla kogo ten kierunek

Nawet w obecnych czasach, podwaliną światopoglądu człowieka są powstałe w czasach zamierzchłych rozważania filozoficzne najwybitniejszych myślicieli.
Arcydzieła literatury klasycznej ciągle znajdują nowych odbiorców, nie tylko w postaci uczniów zmuszanych podczas lekcji języka polskiego do czytania niezrozumiałych dla nich treści.
Zainteresowani światową kulturą młodzi ludzie nie mogliby pogłębiać swojej pasji do nauk humanistycznych bez uprzedniego zapoznania się z dziełami Platona czy Homera.
Jak powszechnie wiadomo, podczas tłumaczenia dzieł może narodzić się wiele nieścisłości - nie jest możliwe dosłowne przełożenie danego języka na inny.
Studia na kierunku filologia klasyczna otwierają furtkę do możliwości dokładnego przeanalizowania arcydzieł literatury starożytnej w oryginale.
Od zawsze podziwiałeś dorobek literacki starożytnych Greków i Rzymian? Chciałbyś posiąść umiejętność władania językami będącymi "na wymarciu"? Jesteś urodzonym humanistą i filozoficznym myślicielem? Filologia klasyczna może okazać się strzałem w dziesiątkę! 
 
3. Gdzie studiować filologię - filologię klasyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia - filologia klasyczna:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku filologia - filologia klasyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia - filologia klasyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia - filologia klasyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia - filologia klasyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia - filologia klasyczna?

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku filologia - filologia klasyczna? Jeśli czujesz powołanie do przekazywania zdobytej na studiach wiedzy młodym pokoleniom, po ukończeniu odpowiednich kursów, bez trudu staniesz się akademickim autorytetem od spraw filozofii, kultury i dzieł literackich antyku.
Jeżeli natomiast bliższy twojemu sercu byłby zawód tłumacza, będziesz mógł podjąć się ponownego przekładu literatury łacińskiej, jeśli uznasz, że obecny nie odzwierciedla w pełni zamysłu autora. Staniesz się ekspertem niosącym pomoc badaczom historycznym - być może dzięki twojej pracy cywilizacja poczyni krok milowy w kwestii rozumienia przekazu niesionego poprzez najstarsze teksty literackie. 
 
Absolwent kierunku filologia - filologia klasyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • wykładowca akademicki 
 • tłumacz literatury antycznej
 • redakcjach branżowych czasopism naukowych
 • mediach specjalistycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Komentarze (0)