Filologia - filologia klasyczna

Filologia - filologia klasyczna

Filologia - filologia klasyczna studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Nawet w obecnych czasach, podwaliną światopoglądu człowieka są powstałe w czasach zamierzchłych rozważania filozoficzne najwybitniejszych myślicieli. Arcydzieła literatury klasycznej ciągle znajdują nowych odbiorców, nie tylko w postaci uczniów zmuszanych podczas lekcji języka polskiego do czytania niezrozumiałych dla nich treści. Zainteresowani światową kulturą młodzi ludzie nie mogliby pogłębiać swojej pasji do nauk humanistycznych bez uprzedniego zapoznania się z dziełami Platona czy Homera. Jak powszechnie wiadomo, podczas tłumaczenia dzieł może narodzić się wiele nieścisłości - nie jest możliwe dosłowne przełożenie danego języka na inny. Studia na kierunku filologia klasyczna otwierają furtkę do możliwości dokładnego przeanalizowania arcydzieł literatury starożytnej w oryginale. Od zawsze podziwiałeś dorobek literacki starożytnych Greków i Rzymian? Chciałbyś posiąść umiejętność władania językami będącymi "na wymarciu"? Jesteś urodzonym humanistą i filozoficznym myślicielem? Filologia klasyczna może okazać się strzałem w dziesiątkę! 
 
Program studiów i przedmioty
Czego nauczą cię studia na kierunku filologia - filologia klasyczna? Przede wszystkim dostarczą ci fundamentalnej wiedzy na temat tekstów mających nieocenione znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji. Umierające pomału greka i łacina uznawane są za języki, w których najlepiej formułuje się myśli i dochodzi do sedna rozważań na temat skomplikowanych problemów filozoficznych - studia zagwarantują ci opanowanie antycznej mowy, a decyzja o jej wykorzystaniu pozostanie w twoich rękach. Jako student filologii klasycznej chcący zapewnić przetrwanie mowie Platona, będziesz mógł dołączyć do kół zainteresowań naukowych zrzeszających innych entuzjastów antyku. Część zajęć przewidzianych w toku studiów kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności translatorskich - należy pamiętać, że wiele zapomnianych, klasycznych dzieł wciąż czeka na swoje tłumaczenie.
 
Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku filologia - filologia klasyczna? Jeśli czujesz powołanie do przekazywania zdobytej na studiach wiedzy młodym pokoleniom, po ukończeniu odpowiednich kursów, bez trudu staniesz się akademickim autorytetem od spraw filozofii, kultury i dzieł literackich antyku. Jeżeli natomiast bliższy twojemu sercu byłby zawód tłumacza, będziesz mógł podjąć się ponownego przekładu literatury łacińskiej, jeśli uznasz, że obecny nie odzwierciedla w pełni zamysłu autora. Staniesz się ekspertem niosącym pomoc badaczom historycznym - być może dzięki twojej pracy cywilizacja poczyni krok milowy w kwestii rozumienia przekazu niesionego poprzez najstarsze teksty literackie. 

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia - filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku filologia - filologia klasyczna

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstaw filozofii
  • rozumienia i analizowania antycznych arcydzieł literackich w oryginale
  • translatoryki
  • wyciągania prawidłowych wniosków z istniejących przesłanek

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia - filologia klasyczna?

Absolwent kierunku filologia - filologia klasyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • wykładowca akademicki 
  • tłumacz literatury antycznej
  • redakcjach branżowych czasopism naukowych
  • mediach specjalistycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

Komentarze (0)