FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Uwielbiasz język angielski, ale czujesz, że doskonałe władanie tylko nim to zbyt mało? Śmiało możesz wybrać więc kierunek taki jak filologia angielska z językiem rosyjskim! To studia, dzięki którym zadbasz o rozwój kompetencji lingwistycznych z tych dwóch obszarów. Czekać będą na ciebie zajęcia poświęcone gramatyce, stylistyce czy słownictwu. Uczestniczyć będziesz w ćwiczeniach przygotowujących cię do praktycznego władania tymi językami w sytuacjach codziennych i formalnych.

Co więcej – filologia angielska z językiem rosyjskim to studia, dzięki którym można rozwinąć swoją wiedzę na temat literatury, sztuki czy historii tych dwóch kręgów kulturowych. A na jaką pracę można liczyć po zakończeniu nauki? Na absolwentów czekać będą posady tłumaczy, nauczycieli, redaktorów czy pracowników instytucji zajmujących się promocją języka rosyjskiego czy angielskiego.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim:

 • język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Filologia angielska z językiem rosyjskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

Czego nauczysz się na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim?

W trakcie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę językoznawczą i kulturoznawczą. Jako student będziesz przede wszystkim uczestniczył w zajęciach, na których będziesz doskonalił swoje umiejętności językowe.

Poznasz gramatykę oraz historię języka angielskiego i rosyjskiego, a także nauczysz się praktycznej komunikacji.

Oprócz wiedzy lingwistycznej dowiesz się więcej na temat kultury i historii krajów anglosaskich oraz Rosji. Dostaniesz także szansę zapoznania się z najważniejszymi dziełami literackimi tych obszarów kulturowych i nauczysz się je interpretować oraz analizować.

Kadra akademicka przybliży Ci tajniki sztuki, jaką jest tłumaczenie pisemne i ustne. Ponadto, nauczysz się specjalistycznej terminologii biznesowej, której znajomość zwiększy twoje szansę na międzynarodową karierę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności takie jak:

 • wiedza językoznawcza
 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
 • znajomość kultury, historii i sztuki krajów anglosaskich i Rosji
 • znajomość terminologii biznesowej
 • umiejętności tłumaczeniowe

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia angielska z językiem rosyjskim można realizować tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i filologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku filologicznego będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę na temat historii, kultury czy literatury Wielkiej Brytanii oraz Rosji. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Historia i kultura Rosji
 • Rosyjski język biznesu
 • Język angielski w kulturze

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim wykształcisz cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się praktycznego zastosowania języka angielskiego i rosyjskiego, a także poznasz specjalistyczną terminologię biznesową.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego. Obowiązkowym punktem programu kształcenia będą praktyki, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezwykle cenioną umiejętnością na rynku pracy. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają kandydatów, którzy mają duże zdolności komunikacyjne i bez problemu odnajdą się podczas pracy w międzynarodowym środowisku i z zagranicznymi kontrahentami.

Oczywiście, nadal najpopularniejszym i uniwersalnym językiem biznesowym jest angielski, jednak znajomość innych jest tylko dodatkowym atutem, który wyróżni Cię pośród innych kandydatów i umożliwi Ci zdobyć wymarzoną prace. 

Nic więc dziwnego, że studia filologiczne od lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Uczelnie często decydują się na wprowadzenie do swojej oferty kierunków, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu dwóch języków.

Jednym z nich jest filologia angielska z językiem rosyjskim, na której studenci doskonalą swoje umiejętności językowe oraz zyskują wiadomości z obszaru kultury, sztuki i historii krajów anglosaskich i Rosji.

Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach językowych i chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania do studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

5. Gdzie studiować filologię angielską z językiem rosyjskim

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska z językiem rosyjskim:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska z językiem rosyjskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Przedmioty:

język angielski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia angielska z językiem rosyjskim na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu znajomości języka, kultury, historii i sztuki krajów anglojęzycznych oraz Rosji.

Uzyskane kompetencje sprawią, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w branżach, zatrudniających specjalistów z obszaru tej dyscypliny.

Jako absolwent możesz pracować w biurach tłumaczeniowych lub jako samodzielny tłumacz. Ponadto, po ukończeniu przygotowania pedagogicznego, idealnie odnajdziesz się w zawodzie nauczyciela języków obcych.

Znajomość specjalistycznej terminologii pomoże Ci rozpocząć karierę w biznesie, a biegła komunikacja w języku angielskim i rosyjskim umożliwi Ci podjęcie pracy w międzynarodowym środowisku.

Co więcej, możesz związać swoją przyszłość zawodową z branżą turystyczną, jako przewodnik lub pilot wycieczek zagranicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

Absolwent znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak:

 • branża turystyczna
 • szkoły
 • szkoły językowe
 • biznes
 • wydawnictwa
 • biura tłumaczeniowe
 • międzynarodowe firmy i korporacje

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

Komentarze (0)