Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem studia - kierunek studiów

Język włoski jest jednym z najczęściej używanych języków europejskich, będący jednocześnie językiem urzędowym w takich krajach jak Włochy, San Marino, Watykan, Szwajcaria czy na Istrii. Tak duża popularność języka włoskiego wytworzyła zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki Italianistyce z elementami studiów nad chrześcijaństwem wyjdziesz naprzeciw zapotrzebowaniom rynku w tej dziedzinie!

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem umożliwią Ci płynne posługiwanie się językiem włoskim oraz pozwolą na zdobycie wiedzy w dziedzinie historii, geografii i religii Włoch, a także elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Przykładowymi przedmiotami będą: praktyczna nauka języka włoskiego, geografia Włoch, historia literatury włoskiej, historia chrześcijaństwa czy literatura porównawcza. Te wszystkie zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych sprawią, że staniesz się ekspertem kultury włoskiej oraz jej powiązań z Polską.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent Italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować różnorodnych obszarach zajmujących się szeroko pojętą kulturą Włoch. Będziesz mógł uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w szkołach – po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego) oraz pracować w biurach turystycznych . Jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem kulturowym Włoch oraz ich wpływem na współczesne chrześcijaństwo to być może jest to świetny kierunek dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem prowadzony jest przez:

Wydział Teologiczny

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego, rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego; rozumienia kultury wybranego obszaru językowego, rozumienia historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
  • wykorzystania wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,
  • poprawnego wykorzystania języka włoskiego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, posługiwania się językiem naukowym,
  • wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka; rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka, 3 opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Absolwent kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel języka włoskiego – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • pracownik w biurach turystycznych,
  • pracownik firmy konsultingowej,
  • pracownik ośrodka dla emigrantów,
  • pracownik administracji państwowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Komentarze (0)