Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem studia

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem studia - kierunek studiów

Język włoski jest jednym z najczęściej używanych języków europejskich, będący jednocześnie językiem urzędowym w takich krajach jak Włochy, San Marino, Watykan, Szwajcaria czy na Istrii. Tak duża popularność języka włoskiego wytworzyła zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki Italianistyce z elementami studiów nad chrześcijaństwem wyjdziesz naprzeciw zapotrzebowaniom rynku w tej dziedzinie!

Studia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem umożliwią Ci płynne posługiwanie się językiem włoskim oraz pozwolą na zdobycie wiedzy w dziedzinie historii, geografii i religii Włoch, a także elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Przykładowymi przedmiotami będą: praktyczna nauka języka włoskiego, geografia Włoch, historia literatury włoskiej, historia chrześcijaństwa czy literatura porównawcza. Te wszystkie zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych sprawią, że staniesz się ekspertem kultury włoskiej oraz jej powiązań z Polską.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent Italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować różnorodnych obszarach zajmujących się szeroko pojętą kulturą Włoch. Będziesz mógł uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w szkołach – po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego) oraz pracować w biurach turystycznych . Jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem kulturowym Włoch oraz ich wpływem na współczesne chrześcijaństwo to być może jest to świetny kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego, rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego; rozumienia kultury wybranego obszaru językowego, rozumienia historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
  • wykorzystania wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,
  • poprawnego wykorzystania języka włoskiego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, posługiwania się językiem naukowym,
  • wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka; rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka, 3 opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

Absolwent kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel języka włoskiego – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • pracownik w biurach turystycznych,
  • pracownik firmy konsultingowej,
  • pracownik ośrodka dla emigrantów,
  • pracownik administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem prowadzony jest przez:

Wydział Teologiczny

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Komentarze (0)