Fennistyka

Fennistyka

Studia na kierunku fennistyka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Fennistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Fennistyka – kierunek studiów

Studia na kierunku fennistyka to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fennistyka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fennistyka rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | fennistyka - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku fennistyka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | fennistyka - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku fennistyka realizują zakres dziedzin literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Studenci uczą się znajomości języka fińskiego w piśmie i mowie, aby finalnie rozumieć dłuższe wypowiedzi czy napisać tekst za pomocą podstawowych stylów funkcjonalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku fennistyka w zależności od stopnia, na jaki kandyduje dana osoba, uwzględnia się wyniki uzyskane z matury lub średnią ocen ze studiów wyższych. Rekrutacja na studia ma formę konkursu w ramach listy rankingowej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku fennistyka absolwenci mogą pracować w firmach międzynarodowych, które wymagają specjalistów z zakresu wielokulturowości. Odnajdą zatrudnienie także w instytucjach kultury czy jako tłumacze.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kształcenie na tym kierunku studiów na I stopniu przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo maturalne z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, słowacki lub szwedzki).

Kierunki studiów, do których zalicza się fennistyka w ramach rekrutacji na II stopień uwzględniają z kolei ocenę uzyskaną przez kandydata na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Kandydatem może być osoba z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra po dowolnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fennistyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku fennistyka

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zgłębiają wiedzę na temat modułów językoznawczych i literaturoznawczych. Duży nacisk w ramach kształcenia kładziony jest na samodzielną pracę studentów oraz zespołową. Program łączy teorię i praktykę filologii oraz kulturoznawstwa.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • posługiwania się w mowie i w piśmie językiem fińskim,
 • fińskiej literatury, kultury i historii,
 • teorii, metodyki i translatologii.

Jak wyglądają studia na kierunku fennistyka?

1. Typ i tryb studiów

Fennistyka to kierunek studiów, który łączy wiedzę z zakresu nauk socjologicznych, filologicznych czy kulturoznawstwa.

 

Studia na kierunku fennistyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć łączy interdyscyplinarny zakres wielu zagadnień – praktycznej nauki języka fińskiego, językoznawstwa fińskiego, literatury czy kultury fińskiej. Treści dydaktyczne obejmują więc metodologiczne i merytoryczne zajęcia w ramach językoznawstwa i literaturoznawstwa. Uzupełnia je wiedza na temat kulturoznawstwa i problematyki społecznej.

Studenci w ramach kształcenia na tym kierunku mają możliwość wyjazdów na częściowe studia do Finlandii lub Estonii. Poza tym te studia opierają się na wielu międzynarodowych projektach badawczych nastawionych na wymianę doświadczeń i wiedzy uczestników.

W programie studiów na kierunku fennistyka uwzględniono takie przedmioty, jak np. te z zakresu:

 • współczesnego życia literackiego,
 • współczesnych badań językoznawczych,
 • współczesnych zjawisk w kulturze i społeczeństwie Finlandii.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku fennistyka uczestnicy rozwijają swoje kompetencje językowe w zakresie języka fińskiego, aby finalnie posługiwać się nim w mowie i w piśmie na poziomie C2. Rozumieją wszystkie teksty pisane i mówione. Potrafią napisać tekst o różnym charakterze. Dokonują analizy i interpretacji tekstów z wielu odmiennych gatunków literackich. Absolwenci znają współczesną sytuację Finlandii – gospodarczą, społeczną, kulturową, ekonomiczną itd.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Fennistyka to kierunek przeznaczony dla osób, które chciałyby nauczyć się unikatowego języka obcego – fińskiego. Kandydatem może być też osoba zainteresowana literaturą i kulturą Finlandii, która pragnie pogłębić swoje zainteresowania fennistyczne.

 

5. Gdzie studiować kierunek fennistyka

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek fennistyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku fennistyka trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunek studiów fennistyka realizowany jest na pierwszym oraz drugim stopniu w trakcie 4 lat lub 1,5 roku. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł licencjata oraz magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku fennistyka

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów fennistyka sprawnie posługują się językiem fińskim w mowie i w piśmie. Dlatego odnajdą się we wszystkich przedsiębiorstwach, które działają na rynku międzynarodowym. Mogą również dokonywać tłumaczeń tekstów w różnym stylu literackim.

Absolwent kierunku fennistyka znajdzie zatrudnienie m.in. jako:

 • tłumacz,
 • wydawca,
 • organizatora i propagator kultury fińskiej,
 • międzynarodowe firmy gospodarcze i społeczno-polityczne.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fennistyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fennistyka studia I stopnia

Fennistyka studia II stopnia

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Fennistyka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)