Filologia angielska z elementami translatoryki

Filologia angielska z elementami translatoryki

Filologia angielska z elementami translatoryki studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W obecnych czasach nikomu nie trzeba uświadamiać faktu, że władając językiem angielskim w stopniu przynajmniej podstawowym, jest się w stanie porozumieć z niemal każdym mieszkańcem naszego globu. Nic dziwnego - ekspansje tego języka rozpoczęły się w czasach, kiedy Wielka Brytania była państwem tak potężnym, że decydowała o kształcie polityki i handlu na całym świecie. Język angielski rozprzestrzenił się po planecie wraz z początkami brytyjskiego kolonializmu. W obecnych czasach umiejętność władania tym językiem traktowana jest jako podstawowa umiejętność otwierająca furtki do podjęcia studiów wyższych i dobrze płatnej pracy. Naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na ludzi zajmujących się tłumaczeniem zarówno dokumentów, jak i tekstów publicystycznych oraz książek wychodzą studia na kierunku filologia angielska z elementami translatoryki. Nauczycielki angielskiego od zawsze chwaliły twój wybitny talent do przyswajania tego języka? Wyłapywałeś większość chwytliwych tekstów z anglojęzycznych seansów? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość zawodową z wykonywaniem wszelkiej maści tłumaczeń? Jeśli tak, to studia na kierunku filologia angielska z elementami translatoryki są stworzone właśnie dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku filologia angielska z elementami translatoryki? Przede wszystkim poszerzysz posiadane już kompetencje językowe o umiejętności z zakresu wykonywania tłumaczeń oraz przekładów różnorodnych obcojęzycznych tekstów. W zależności od wybranej w toku studiów specjalizacji, twoje dalsze kształcenie będzie wyglądało nieco inaczej. Językoznawstwo stosowane uposaży się w gruntowną wiedzę o szeroko pojętym języku – począwszy od jego fonetyki, poprzez semantykę, na słowotwórstwie skończywszy. Na przedmiotach wykładanych podczas nauki na specjalności literaturoznawstwo zagłębisz język Szekspira poprzez dokładną analizę i interpretację najwybitniejszych dzieł kulturowych będących filarem znacznej części tworów literatury współczesnej. Kulturoznawstwo natomiast, jak sama nazwa wskazuje, wprowadzi cię w świat historii i obyczajów panujących na terenie krajów anglojęzycznych.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska z elementami translatoryki? Wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność biegłego władania językiem angielskim. Będziesz mógł rozpocząć współpracę z biurami tłumaczeń, instytucjami związanymi z turystyką, międzynarodowymi przedsiębiorstwami, a także uczelniami wyższymi szukającymi kompetentnego wykładowcy angielskiego. Jako, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, będziesz mógł wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy i tam podjąć dalsze, uzupełniające kształcenie w interesującym cię kierunku.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia angielska z elementami translatoryki, na większości uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię angielską z elementami translatoryki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literatury i jej historii w obszarze anglojęzycznym
  • poprawnego redagowanie tekstów w języku angielskim
  • analizy gramatycznej, fonetycznej, morfologicznej tekstów w języku angielskim
  • znajomość kultury obszaru anglojęzycznego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia angielska z elementami translatoryki

Absolwent kierunku filologia angielska z elementami translatoryki  znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel języka angielskiego
  • wykładowca akademicki
  • wydawnictwach obcojęzycznych
  • biurach tłumaczeń
  • międzynarodowych przedsiębiorstwach
  • redakcjach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z ELEMENTAMI TRANSLATORYKI

Komentarze (0)