Kierunki studiów weterynaryjne

Kierunki studiów weterynaryjne

Kierunki studiów weterynaryjne

Największy wybór kierunków

weterynaryjnych w Polsce

Odkryj studia weterynaryjne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów weterynaryjne 2023

Kierunki studiów weterynaryjne w Polsce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki weterynaryjne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Nosówka, enostoza czy babeszjoza to nazwy mówiące Ci więcej, niż komukolwiek innemu. W dzieciństwie ratowałeś każde zranione zwierzę, a i teraz nie przechodzisz obojętnie obok krzywdy pupili.

Kierunki weterynaryjne stworzone są właśnie dla takich ludzi jak Ty. Studenci kierunków weterynaryjnych przyswajają wiedzę ogólną z chemii, biologii i fizyki, a także wiedzę z przedmiotów szczegółowych taki jak anatomia, farmakologia, genetyka, biochemia.

Podczas studiów będziesz miał szansę na przećwiczenie teorii w praktyce na zajęciach klinicznych dotyczących chorób wewnętrznych, chorób drobiu i innych zwierząt oraz parazytologii. Na studiach nauczysz się upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Absolwenci kierunków weterynaryjnych uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Uprawnia on do prowadzenia własnej praktyki weterynaryjnej, daje również szansę na zatrudnienie w państwowych i prywatnych lecznicach dla zwierząt. 

 

KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania



Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka weterynaryjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Veterinary medicine jednolite stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki weterynaryjne:

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Politechnika Bydgoska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki weterynaryjne:

VETERINARY MEDICINE
WETERYNARIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki weterynaryjne:

VETERINARY MEDICINE
WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet w Siedlcach

Kierunki weterynaryjne:

ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki weterynaryjne:

KYNOLOGIA

POPULARNE KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

KIERUNKI STUDIÓW WETERYNARYJNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)